MESSAGE vs. MASSAGE

Vydáno dne 03.04.2011

Krátký článek o další dvojici slovíček, která se mohou plést. Než článek otevřete, přečtěte si je obě nahlas.MESSAGE vs. MASSAGE

Dnes se krátce zastavíme u další dvojice záludných slov. Jako vždy začneme názorným obrázkem:

Pozor si dejte nejen na pravopis, ale i na výslovnost.

message = vzkaz

message/'mesɪdʒ/ = zpráva, vzkaz
text message = textová zpráva
voicemail message = zpráva na záznamníku
urgent message = naléhavý vzkaz

SMS = short message service

give sb a message = dát (předat) někomu vzkaz
leave a message = zanechat vzkaz
take a message = vzít (zapsat si) vzkaz

I'll send you a text message when I arrive. TTT *1
I left a message on his answering machine. TTT *2
He's not here right now. Can I take a message? TTT *3
Can I leave a message for Ms Smith? TTT *4  

Pozn.: Studenti mají často nejasnosti při překládání spojení ‘zanechat vzkaz’. Určitě doporučujeme přečíst si náš článek LEAVE / TAKE A MESSAGE.

massage = masáž

massage/'mæsɑ:ʒ/ = masáž, masírovat
full-body massage = masáž celého těla
cardiac massage = masáž srdce
foot massage = masáž chodidel
back massage = masáž zad

give sb a massage = udělat někomu masáž
massage sb = namasírovat někoho

masseur /mæ'sɜ:r/ = masér, masérka
masseuse /mæ'sɜ:z/ (BrE), /mæ'sʊz/ (AmE) = masérka

I had a relaxing massage last night. TTT *5
You look tense. Why don't you have a massage? TTT *6
They gave him a cardiac massage. TTT *7  

My girlfriend gave me a neck massage. TTT *8
My girlfriend massaged my neck. TTT *9  

Pozor! V britské angličtině je přízvuk na první slabice, v americké na druhé:

Překlad:
  1. Pošlu ti SMS, jakmile dorazím.
  2. Zanechal jsem mu zprávu na záznamníku.
  3. Momentálně zde není. Mohu zanechat vzkaz?
  4. Mohu nechat vzkaz pro paní/slečnu Smith?
  5. Včera večer jsem měl uvolňující masáž.
  6. Vypadáš napjatě. Nechceš si nechat udělat masáž?
  7. Dali mu srdeční masáž.
  8. Moje přítelkyně mi udělala masáž krku.
  9. Moje přítelkyně mi namasírovala krk.
Přepis bublinkové nápovědy: