Czenglish Alert 10: Mít velmi rád

Vydáno dne 15.04.2020

Pozor, pokud se vám něco VELMI LÍBÍ, nelze použít spojení VERY LIKE. Příslovce VERY prostě před sloveso nepatří.Czenglish Alert 10: Mít velmi rád

České slovíčko velmi se běžně překládá jako very/'veri/, což se student naučí už v jedné z prvních lekcí angličtiny (very well, very interesting, very much apod.)

V češtině se ale slovíčko velmi dá použít s některými slovesy (velmi milovat, velmi nenávidět, velmi chtít, velmi litovat, velmi křičet, velmi se líbit, velmi si užívat, velmi zapáchat, velmi se těšit apod.)

V angličtině to ale takto nejde. Příslovce very nelze použít před slovesem!

I very like R.E.M.
The kids very wanted a dog.
I very regret it.
We very enjoyed the weekend.

Správně tyto věty řekneme tak, že na konec umístíme spojení very much.

I like R.E.M. very much. TTT *1
The kids wanted a dog very much. TTT *2
We enjoyed the weekend very much. TTT *3 

V hovorovějším stylu můžeme místo very much použít a lot.

He hated the new teacher a lot. TTT *4
What do you think? – Well, I like it a lot but I'm no expert. TTT *5  

Existuje ještě jedna možnost. Pokud chceme slovesu přidat intenzitu, můžeme před něj místo very postavit příslovce really.

really like this song. What is it? TTT *6
really regret saying that to her. TTT *7
You really hurt me, you know? TTT *8
Yuck! This really stinks! TTT *9  

Více se dočtete v článku Slovíčko VERY.

Překlad:
  1. Mám velmi rád R.E.M.
  2. Děti velmi chtěly psa.
  3. Velmi jsme si ten víkend užili.
  4. Velmi toho nového učitele nesnášel.
  5. Co myslíš? – No, mně se to moc líbí, ale nejsem žádný expert.
  6. Moc se mi tahle písnička líbí. Co je to zač?
  7. Moc lituji toho, že jsem jí to řekl.
  8. Moc jsi mi ublížil, víš?
  9. Fuj! To strašně smrdí!
Přepis bublinkové nápovědy: