Help for English

Slovíčko VERY

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 18.10.2020

Umíte správně používat slůvko VERY? Kromě častých chyb si ukážeme i pokročilejší významy.Slovíčko VERY

Na úrovni pre-intermediate jistě slovíčko very/'veri/ znáte a hojně ho používáte. V dnešním článku ale poukážu na některé časté chyby a zmíníme také méně známé významy tohoto slova.

VERY + příd. jméno / příslovce

Slovo very je příslovce, kterým můžeme zintenzívnit význam přídavného jména či příslovce.

 • a very long trip = velmi dlouhá cesta
 • a very expensive car = velmi drahé auto
 • a very pretty girl = velmi pohledná dívka
 • a very common name = velice běžné jméno

He drove very fast. TTT *1
Very well done. TTT *2
I'm going to tell you very slowly. TTT *3  

Zajímavé je použití very v záporné větě:

She doesn't speak very good English. = Her English is bad.
The movie wasn't very interesting. = It was boring.

Nestupňovatelná přídavná jména

Příslovce very nelze použít u nestupňovatelných přídavných jmen. Nestupňovatelná jsou taková přídavná jména, která mají danou hodnotu, která se nemění. Např. slovíčko “správný” a “nesprávný”. Tato dvě slova mají přesně daný význam, nejsou různé stupně správnosti či nesprávnosti. Něco je buď správné, nebo není.

 • Nelze tedy říct: Your answer is very correct.

Oproti tomu například přídavné jméno “vysoký” je stupňovatelné. Nemá danou hodnotu, když je něco vysoké, něco jiného může být o trochu vyšší či o trochu nižší.

 • Proto lze říci: He is very tall.

Další nestupňovatelná přídavná jména jsou např. pregnant, dead, absent, perfect, enormous, boiling, terrifying atd. U těchto tedy very neuvidíme a pokud ano, spíše se bude jednat o snahu o zajímavé vyjádření něčeho, jako například “very pregnant” může znamenat, že žena má už obrovské bříško apod.

Chceme-li zintenzívnit taková přídavná jména, lze použít například really (skutečně, vážně, opravdu) či quite (zcela), completely (úplně), absolutely (úplně) atd.

The spider was really enormous. TTT *4
You are quite right. TTT *5
The water was absolutely freezing! TTT *6  

Pozn.: Více se dočtete v článku Extrémní přídavná jména.

VERY + sloveso

Příslovce very se nikdy neváže se slovesy!

very like it.

Problém je v tom, že Češi si slovíčko very přeloží jako “velmi” a potom ho mají tendenci používat všude, kde se v češtině toto slovo objevuje. “Velmi se mi to líbí” potom řeknou “I very like it”.

České “Velmi se mi líbí” nebo “velice děkuji” vyjádříme tak, že použijeme spojení very much a umístíme ho na konec věty:

I liked the book very much. TTT *7
We enjoyed your company very much. TTT *8
I love my wife very much. TTT *9
Thank you very much. TTT *10
I miss her very much. TTT *11
You helped us very much. TTT *12
He seems to regret it very much. TTT *13  

Spojení very much může stát i před slovesem, což ovšem není tak běžné:

very much liked the book.
We very much enjoyed your company.

Toto very much (ať již na konci nebo před slovesem) ale zní poněkud formálně. V neformální řeči se místo toho použije a lot:

I liked the book a lot.
I love her a lot.
Thanks a lot.
I miss her a lot.
You helped us a lot.

Pozor! Za a lot zde nikdy není předložka of, jak někteří studenti mají tendenci říkat:

I like it a lot of.
I like it a lot.

Pomoci si také někdy můžete příslovcem really:

really liked the book. TTT *14
really miss her. TTT *15
You really helped us. TTT *16  

Samotné slovo very se nepojí s žádným tvarem slovesa, a tedy ani s trpným rodem. Tam je lepší použít much nebo greatly.

She was very loved. – She was much / greatly loved. TTT *17
Your email was very appreciated. – It was much / greatly appreciated. TTT *18
He was very influenced by other writers. – He was much / greatly influenced by other writers. TTT *19

Pozn.: Někdy je použito minulé příčestí slovesa ve významu přídavného jména, potom very používat lze: very interested, very tiring, very disappointed a­pod.

VERY + superlativ

Příslovce very se také objevuje v kombinaci se superlativem. Určitě znáte hudební CD s průřezem toho nejlepšího od nějaké kapely. Často se jmenují “The best of xxx” nebo “The very best of xxx”. Very zde zdůrazňuje ten superlativ, že je to opravdu to úplně nejlepší.

This is the very best that we can offer. TTT *20
I want the very cheapest car insurance policy available. TTT *21
Only the very most talented people can win. TTT *22  

Toto může být i s determinátory the first, the last:

 • the very first kiss = úplně první polibek
 • the very last meal = to úplně poslední jídlo

VERY + podstatné jméno (pro pokročilejší)

Slovo very můžete vidět i ve spojení s podstatnými jmény. Potom se jedná o zdůrazňující přídavné jméno. Podívejme se na příklady:

Come here this very moment. TTT *23
He only appeared at the very end of the movie. TTT *24
We are at the very beginning of a new era. TTT *25
He was killed on this very spot. TTT *26
He disappeared before my very eyes. TTT *27
It touched my very soul. TTT *28
The very idea makes me sick. TTT *29
The very thought of you makes me smile. TTT *30
The very fact changes everything. TTT *31

Tučně jsou zde označena častá spojení s very. Pamatujte, že tato věc není tak běžná a nelze takové vazby vytvářet jen tak automaticky. Kdybyste např. řekli I talked to his very mother, byl by to nesmysl. Proto používejte jen taková spojení, která bezpečně znáte.

Závěr

VERY patří mezi ta nejčastěji používaná slovíčka v angličtině. Je proto nutné vědět, jak ho správně použít a vyvarovat se klasických školáckých chyb. Ještě jednou pro zopakování to nejdůležitější:

 • VERY (ve významu velmi) používáme jen se stupňovatelnými přídavnými jmény či příslovci
 • VERY nelze použít se slovesy (I very like) – místo toho použijeme very much či a lot na konci věty
 • VERY se občas používá u superlativů (the very best)
Překlad:
 1. Jel velmi rychle.
 2. Velmi dobrá práce.
 3. Řeknu ti to velmi pomalu.
 4. Ten pavouk byl opravdu obrovský.
 5. Máš naprostou pravdu.
 6. Ta voda byla úplně ledová.
 7. Velmi se mi ta kniha líbila.
 8. Vaše společnost nás velice těšila.
 9. Velice svoji ženu miluju.
 10. Velice děkuji.
 11. Velice mi chybí.
 12. Velice jste nám pomohl.
 13. Zdá se, že toho velice lituje.
 14. Ta kniha se mi vážně líbila.
 15. Opravdu se mi po ní stýská.
 16. Fakt jsi nám pomohl.
 17. Byla velice milována.
 18. Váš email byl velice vítán.
 19. Byl velice ovlivněn dalšími autory.
 20. To je to úplně nejlepší, co můžeme nabídnout.
 21. Potřebuji tu úplně nejlevnější pojistku na auto.
 22. Pouze ti úplně nejtalentovanější lidé mohou vyhrát.
 23. Pojď sem hned teď – PRÁVĚ v tento okamžik.
 24. Objevil se až na samém konci filmu.
 25. Jsme na samém počátku nové éry.
 26. Byl zabit přímo na tomto místě.
 27. Zmizel přímo před mýma očima.
 28. Dotklo se to přímo mé duše.
 29. Jen z té myšlenky se mi dělá na nic.
 30. Musím se usmívat při pouhé myšlence na tebe.
 31. Tato pouhá skutečnost vše mění.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert 10: Mít velmi rád

Pozor, pokud se vám něco VELMI LÍBÍ, nelze použít spojení VERY LIKE. Příslovce VERY prostě před sloveso nepatří.

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: MUCH / MANY / A LOT / VERY ...

Umíte správně používat slovíčka vyjadřující “hodně”, “mnoho” nebo “velmi”? Otestujte se.
INTERMEDIATE

Slovíčko EXCEPT

Článek o tom, co vše může znamenat slovíčko EXCEPT a jak se používá.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovíčko VERY 22 31475 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 7 lety