Help for English

Slovíčko VERY

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 18.10.2020

Umíte správně používat slůvko VERY? Kromě častých chyb si ukážeme i pokročilejší významy. (upravený článek z roku 2011)Slovíčko VERY

Na úrovni pre-intermediate jistě slovíčko very/'veri/ znáte a hojně ho používáte. V dnešním článku ale poukážu na některé časté chyby a zmíníme také méně známé významy tohoto slova.

VERY + příd. jméno / příslovce

Slovo very je příslovce, kterým můžeme zintenzívnit význam přídavného jména či příslovce.

 • a very long trip = velmi dlouhá cesta
 • a very expensive car = velmi drahé auto
 • a very pretty girl = velmi pohledná dívka
 • a very common name = velice běžné jméno

He drove very fast. TTT
Very well done. TTT
I'm going to tell you very slowly. TTT 

Zajímavé je použití very v záporné větě:

She doesn't speak very good English. = Her English is bad.
The movie wasn't very interesting. = It was boring.

Nestupňovatelná přídavná jména

Příslovce very nelze použít u nestupňovatelných přídavných jmen. Nestupňovatelná jsou taková přídavná jména, která mají danou hodnotu, která se nemění. Např. slovíčko “správný” a “nesprávný”. Tato dvě slova mají přesně daný význam, nejsou různé stupně správnosti či nesprávnosti. Něco je buď správné a nebo není.

 • Nelze tedy říct: Your answer is very correct.

Oproti tomu například přídavné jméno “vysoký” je stupňovatelné. Nemá danou hodnotu, když je něco vysoké, něco jiného může být o trochu vyšší či o trochu nižší.

 • Proto lze říci: He is very tall.

Další nestupňovatelná přídavná jména jsou např. pregnant, dead, absent, perfect, enormous, boiling, terrifying atd. U těchto tedy very neuvidíme a pokud ano, spíše se bude jednat o snahu o zajímavé vyjádření něčeho, jako například “very pregnant” může znamenat, že žena má už obrovské bříško apod.

Chceme-li zintenzívnit taková přídavná jména, lze použít například really (skutečně, vážně, opravdu) či quite (zcela), completely (úplně), absolutely (úplně) atd.

The spider was really enormous. TTT
You are quite right. TTT
The water was absolutely freezing! TTT 

Pozn.: Více se dočtete v článku Extrémní přídavná jména.

VERY + sloveso

Příslovce very se nikdy neváže se slovesy!

very like it.

Problém je v tom, že Češi si slovíčko very přeloží jako “velmi” a potom ho mají tendenci používat všude, kde se v češtině toto slovo objevuje. “Velmi se mi to líbí” potom řeknou “I very like it”.

České “Velmi se mi líbí” nebo “velice děkuji” vyjádříme tak, že požijeme spojení very much a umístíme ho na konec věty:

I liked the book very much. TTT
We enjoyed your company very much. TTT
I love my wife very much. TTT
Thank you very much. TTT
I miss her very much. TTT
You helped us very much. TTT
He seems to regret it very much. TTT 

Spojení very much může stát i před slovesem, což ovšem není tak běžné:

very much liked the book.
We very much enjoyed your company.

Toto very much (ať již na konci nebo před slovesem) ale zní poněkud formálně. V neformální řeči se místo toho použije a lot:

I liked the book a lot.
I love her a lot, thanks a lot.
I miss her a lot.
You helped us a lot.

Pozor! Za a lot zde nikdy není předložka of, jak někteří studenti mají tendenci říkat:

I like it a lot of.
I like it a lot.

Pomoci si také někdy můžete příslovcem really:

really liked the book. TTT
really miss her. TTT
You really helped us. TTT 

Samotné slovo very se nepojí s žádným tvarem slovesa, a tedy ani s trpným rodem. Tam je lepší použít much nebo greatly.

She was very loved. – She was much / greatly loved. TTT
Your email was very appreciated. – It was much / greatly appreciated. TTT
He was very influenced by other writers. – He was much / greatly influenced by other writers. TTT

Pozn.: Někdy je použito minulé příčestí slovesa ve významu přídavného jména, potom very používat lze: very interested, very tiring, very disappointed a­pod.

VERY + superlativ

Příslovce very se také objevuje v kombinaci se superlativem. Určitě znáte hudební CD s průřezem toho nejlepšího od nějaké kapely. Často se jmenují “The best of xxx” nebo “The very best of xxx”. Very zde zdůrazňuje ten superlativ, že je to opravdu to úplně nejlepší.

This is the very best that we can offer. TTT
I want the very cheapest car insurance policy available. TTT
Only the very most talented people can win. TTT 

Toto může být i s determinátory the first, the last:

 • the very first kiss = úplně první polibek
 • the very last meal = to úplně poslední jídlo

VERY + podstatné jméno (pro pokročilejší)

Slovo very můžete vidět i ve spojení s podstatnými jmény. Potom se jedná o zdůrazňující přídavné jméno. Podívejme se na příklady:

Come here this very moment. TTT
He only appeared at the very end of the movie. TTT
We are at the very beginning of a new era. TTT
He was killed on this very spot. TTT
He disappeared before my very eyes. TTT
It touched my very soul. TTT
The very idea makes me sick. TTT
The very thought of you makes me smile. TTT
The very fact changes everything. TTT

Tučně jsou zde označena častá spojení s very. Pamatujte, že tato věc není tak běžná a nelze takové vazby vytvářet jen tak automaticky. Kdybyste např. řekli I talked to his very mother, byl by to nesmysl. Proto používejte jen taková spojení, která bezpečně znáte.

Závěr

VERY patří mezi ta nejčastěji používaná slovíčka v angličtině. Je proto nutné vědět, jak ho správně použít a vyvarovat se klasických školáckých chyb. Ještě jednou pro zopakování to nejdůležitější:

 • VERY (ve významu velmi) používáme jen se stupňovatelnými přídavnými jmény či příslovci
 • VERY nelze použít se slovesy (I very like) – místo toho použijeme very much či a lot na konci
 • VERY se občas používá u superlativů (the very best)Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert 10: Mít velmi rád

Pozor, pokud se vám něco VELMI LÍBÍ, nelze použít spojení VERY LIKE. Příslovce VERY prostě před sloveso nepatří. (Přepracovaný článek z roku 2011)

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: MUCH / MANY / A LOT / VERY ...

Umíte správně používat slovíčka vyjadřující “hodně”, “mnoho” nebo “velmi”? Otestujte se.
INTERMEDIATE

Slovíčko EXCEPT

Článek o tom, co vše může znamenat slovíčko EXCEPT a jak se používá. (upravený článek z roku 2009)

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovíčko VERY 22 28023 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 3 lety