Help for English

Slovíčko VERY

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.02.2011

Jak se používá příslovce VERY, časté chyby, VERY jako přídavné jméno…Slovíčko VERY

Na úrovni A2 / pre-intermediate jistě slovíčko VERY znáte a hojně ho používáte. V dnešním článku ale poukážu na některé časté chyby a zmíním také méně známé významy tohoto slova.

 

VERY + příd. jméno / příslovce

VERY je příslovce, kterým můžeme zintenzívnit význam přídavného jména či příslovce.

a very long trip
a very expensive car
a very pretty girl
a very common name

He drove very fast.
Very well done.
I'm going to tell you very slowly.

Zajímavé je, když VERY použijeme v záporné větě:


She doesn't speak very good English. = Her English is bad.
The movie wasn't very interesting. = It was boring.

Vidíte, že zápor NOT nepopírá jen příslovce VERY (neříkáme tedy, že její angličtina JE sice dobrá, ale ne nějak extra, nebo že film byl sice zajímavý, ale ne zase tak moc). NOT ovlivňuje i přídavné jméno/příslovce za tím. Tedy její angličtina je špatná a film byl nudný.

 

Nestupňovatelná přídavná jména

Příslovce VERY nelze použít u nestupňovatelných přídavných jmen. Nestupňovatelná jsou taková přídavná jména, která mají danou hodnotu, která se nemění. Např. slovíčko SPRÁVNÝ a NESPRÁVNÝ. Tato dvě slova mají přesně daný význam, nejsou různé stupně správnosti či nesprávnosti. Něco je buď správné a nebo není.

Nelze tedy říct: Your answer is very correct.

Oproti tomu např. příd. jméno VYSOKÝ je stupňovatelné. Nemá danou hodnotu, když je něco vysoké, něco může být o trochu vyšší či o trochu nižší. Proto lze říci: He is very tall.

Další nestupňovatelná přídavná jména jsou např. pregnant, dead, absent, perfect, enormous, boiling, terrifying atd. I těchto tedy VERY neuvidíme a pokud ano, spíše se bude jednat o snahu o zajímavé vyjádření něčeho, jako např. VERY PREGNANT může znamenat, že žena má už obrovské bříško apod.

Chceme-li zintenzívnit taková přídavná jména, lze použít např. REALLY (skutečně, vážně, opravdu) či QUITE (zcela), COMPLETELY (úplně), ABSOLUTELY (úplně) atd.

The spider was really enormous.
You are quite right.
The water was absolutely freezing!

 

POZOR!

VERY nepoužíváme pro slovesa!

I very like !!!

Problém je v tom, že Čech si slovíčko VERY přeloží jako 'velmi' a potom ho má tendenci používat všude, kde se v češtině toto slovo objevuje. "Velmi se mi líbí" potom řekne "I very like". To v angličtině nejde.

České "Velmi se mi líbí" nebo "velice děkuji" vyjádříme tak, že VERY umístíme ve spojení s MUCH na konec:

I liked the book very much.
We enjoyed your company very much.
I love my wife very much.
Thank you very much.
I miss her very much.
You helped us very much.
He seems to regret it very much.

VERY MUCH může stát i před slovesem, což není tak běžné:

I very much liked the book.
We very much enjoyed your company.

Toto VERY MUCH (ať již na konci nebo před slovesem) ale zní poněkud formálně. V neformální řeči se místo toho použije A LOT (I liked the book a lot, I love her a lot, thanks a lot, I miss her a lot, you helped us a lot...). Pozor, za A LOT zde není už předložka OF, jak někteří mají tendenci říkat (I like it a lot of).

Pomoci si také někdy můžete příslovcem REALLY, které může zdůrazňovat i sloveso:

I really liked the book.
I really miss her.
You really helped us.
He seems to really regret it.

VERY se nepojí s žádným tvarem slovesa, tedy nelze ho použít ani v trpném rodě. Tam je lepší použít MUCH a nebo GREATLY:

She was very loved. - She was much / greatly loved.
Your email was very appreciated. - It was much / greatly appreciated.
He was very influenced by other writers. - He was much / greatly influenced...

Pozor ale na to, že někdy je přídavné jméno ve tvaru minulého či přítomného příčestí slovesa, potom VERY používat lze:

very interested, very tiring, very disappointed...

 

VERY + superlativ

Příslovce VERY se také objevuje v kombinaci se superlativem. Určitě znáte hudební CD s průřezem toho nejlepšího od nějaké kapely. Často se jmenují THE BEST OF xxx nebo THE VERY BEST OF xxx. VERY zde zdůrazňuje ten superlativ, že je to opravdu to ÚPLNĚ nejlepší.

This is the very best that we can offer.
I want the very cheapest car insurance policy available.
Only the very most talented people can win.

Toto může být i s determinátory THE FIRST, THE LAST:

the very first kiss , the very last meal

Superlativy lze zdůraznit i dalšími prostředky, o tom ale více v nějakém samostatném článku.

 

Pro pokročilejší:

VERY + podstatné jméno

VERY možná uvidíte i ve spojení s podstatnými jmény. Potom se jedná o zdůrazňující přídavné jméno. Podívejme se na příklady:

Come here this very moment.
He only appeared at the very end of the movie.
We are at the very beginning of a new era.
He was killed on this very spot.
He disappeared before my very eyes.
It touched my very soul.
The very idea makes me sick.
The very thought of you makes me smile.
The very fact changes everything.

Tučně jsou zde označena častá spojení s VERY. Pamatujte, že tato věc není tak běžná a nelze takové vazby vytvářet jen tak automaticky. Kdybyste např. řekli I talked to his very mother, byl by to nesmysl. Proto používejte jen taková spojení, která bezpečně znáte.

 

Závěrem

VERY patří mezi ta nejčastěji používaná slovíčka v angličtině. Je proto nutné vědět, jak ho správně použít a vyvarovat se klasických školáckých chyb. Ještě jednou pro zopakování to nejdůležitější:

  • VERY (ve významu velmi) používáme jen se stupňovatelnými přídavnými jmény či příslovci
  • VERY nelze použít se slovesy (I very like) - místo toho použijeme VERY MUCH či A LOT na konci
  • VERY se občas používá u superlativů (the very best)Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se anglicky s naší aplikací po celý rok již za 990 Kč. Do 6. července 2020 navíc přidáváme k ročnímu předplatnému 3 měsíce zdarma!

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert 10: Mít velmi rád

Pozor, pokud se vám něco VELMI LÍBÍ, nelze použít spojení VERY LIKE. Příslovce VERY prostě před sloveso nepatří. (Přepracovaný článek z roku 2011)

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: MUCH / MANY / A LOT / VERY ...

Umíte správně používat slovíčka vyjadřující “hodně”, “mnoho” nebo “velmi”? Otestujte se.
PRE-INTERMEDIATE

Slovíčko MATTER

Znáte slůvko MATTER a jeho široké použití? (upravený článek z roku 2008)

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovíčko VERY 26 27692 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 3 lety