Help for English

Slovíčko EXCEPT

INTERMEDIATE Vydáno dne 17.10.2017

Článek o tom, co vše může znamenat slovíčko EXCEPT a jak se používá.Slovíčko EXCEPT

Slovíčko except/ɪk'sep­t/ může mít mnoho různých způsobů použití, proto si zaslouží samostatný článek.

Jen okrajově připomeneme, že se toto slůvko může plést s podobným expect/ɪks'pek­t/ (očekávat). Článek o této dvojici slov hledejte zde. Dočtete se tam i o podstatných jménech exception a expectation.

Slovíčko except/ɪk'sep­t/ může být předložka nebo spojka, popřípadě se kombinuje s předložkou nebo spojkou.

EXCEPT = kromě / až na (předložka)

Jako předložka se používá buď samotné except nebo spojení except for. Velice často jsou zaměnitelné, ne však vždy.

Obecně před podstatnými jmény volíme spojení except for.

They sold many vegetables except for cucumbers. TTT *1
The room was empty except for one small chair in the corner. TTT *2 

Pokud vyjímáte něco ze skupiny označené slovíčky jako all, every, any, no, whole (výrazy zevšeobecňující nebo popisující celek), můžete použít except for nebo častěji pouze except. To platí také pro everything, anything, nothing, everywhere, anywhere, nowhere, everybody, apod.

I ate all my lunch except for the peas. TTT *3
I ate all my lunch except the peas. TTT *4

I'll eat anything except for peas. TTT *5
I'll eat anything except peas. TTT *6

Pozor! Samotné except neuvozuje větu:

Except the peas I ate everything.
Except for the peas I ate everything. TTT *7  

EXCEPT = jenže / až na to, že (spojka)

Jako spojka se používá except nebo častěji except that.

I wanted to eat all my lunch except I don't eat peas. TTT *8
I wanted to eat all my lunch except that I don't eat peas.

I wanted to eat the peas except I was full. TTT *9
I wanted to eat the peas except that I was full.

except v kombinaci s předložkou

Před předložkou se používá pouze except, nikoli except for.

I like peas anywhere except in my soup. TTT *10
I eat peas except in winter. TTT *11
I don't eat peas except under certain circumstances. TTT *12  

except v kombinaci se spojkou

Před spojkou se používá pouze except, nikoli except for. Běžně se používá např. se spojkami when, where nebo what.

I like peas except when they're boiled. TTT *13
I eat peas except when I'm at home. TTT *14  

except v kombinaci se slovesem

Pokud popisujete účel, použijete except a infinitiv s TO, nebo except for a gerundium.

I didn't open my mouth except to eat peas. TTT *15
I didn't open my mouth except for eating peas. TTT *16  

Pokud je první sloveso do, navazuje infinitiv bez TO:

I will do anything except eat peas. TTT *17
He did nothing except eat peas. TTT *18 

V jiných případech může nastat spojení except a gerundium:

We talked about many things except eating peas. TTT *19 

Toto velice často souvisí se slovesným vzorcem prvního slovesa. Pokud je po něm běžně infinitiv bez TO (třeba po modálním slovesu), navazuje i další sloveso (za except) bez TO:

I can do nothing except eat peas. TTT *20 

Pokud se první sloveso váže s gerundiem, bude gerundium i dále za slovem except:

He enjoys doing nothing except eating. TTT *21
He enjoys nothing except eating. TTT *22 

except v kombinaci se zájmenem

Except nebo except for se používá s předmětným tvarem zájmena (me, you, him, her, its, us, them).

Everybody ate the meal except he.
Everybody ate the meal except him. TTT *23
Everybody ate the meal except for him. TTT *24  

EXCEPT vs. BESIDES

České “kromě” lze přeložit pomocí slov except/ɪk'sep­t/ nebo besides/bɪ'saɪdz­/. Je zde však značný rozdíl:

except/ɪk'sep­t/ = kromě, vyjma, mimo, s výjimkou
besides/bɪ'saɪdz­/ = kromě, navíc, vedle toho, mimo to

I ate all my lunch except (for) the peas.
Snědl jsem celý oběd kromě hrášku. (snědl jsem vše, ale hrášek ne)

I ate the carrots besides the peas.
Snědl jsem mrkve kromě hrášku. (vedle hrášku jsem snědl i mrkve)

záporné větě však mohou mít stejný význam:

I didn't eat anything except (for) the peas. TTT *25
I didn't eat anything besides the peas. TTT *26

Pozn.: Připomínáme, že kromě slůvka besides/bɪ'saɪdz­/ (kromě) existuje také beside/bɪ'saɪd/ (vedle).

except vs. besides vs. apart from

Je zde třeba ještě zmínit spojení apart from/ə'pɑ:t f­rɒm/, které můžete použít jak místo except, tak místo besides.

What else did you eat besides / apart from the peas? TTT *27
I'll eat everything except / apart from the peas. TTT *28

Překlad:
 1. Prodávali hodně zeleniny, kromě okurek.
 2. Místnost byla prázdná kromě jedné malé židle v rohu.
 3. Snědl jsem celý oběd kromě hrášku.
 4. Snědl jsem celý oběd kromě hrášku.
 5. Sním všechno, kromě hrášku.
 6. Sním všechno, kromě hrášku.
 7. Až na hrášek jsem snědl všechno.
 8. Chtěl jsem sníst celý oběd, jenže nejím hrášek.
 9. Chtěl jsem sníst ten hrášek, ale byl jsem plný.
 10. Mám rád hrášek kdekoli, jen ne v mé polévce.
 11. Jím hrášek, jen ne v zimě.
 12. Nejím hrášek, jen za určitých okolností.
 13. Mám rád hrášek, jen ne, když je uvařený.
 14. Jím hrášek, jen ne doma
 15. Neotevřel jsem ústa. Otevřel jsem je jen, abych snědl hrášek.
 16. Neotevřel jsem ústa. Otevřel jsem je jen, abych snědl hrášek.
 17. Udělám cokoli, jen nebudu jíst hrášek.
 18. Nedělal nic, jen jedl hrách.
 19. Bavili jsme se o mnoha věcech, kromě jezení hrachu.
 20. Nemůžu dělat nic, jen jíst hrášek.
 21. Nic si neužívá, jen jezení.
 22. Nic nemá rád, jen jezení.
 23. Všichni snědli to jídlo, kromě něho.
 24. Všichni snědli to jídlo, kromě něho.
 25. Nesnědl jsem nic kromě hrášku. – hrášek jsem snědl
 26. Nesnědl jsem nic vedle hrášku. – hrášek jsem snědl
 27. Co jiného jsi snědl kromě (vedle) hrášku?
 28. Sním všechno, kromě toho hrášku. (ten nebudu jíst)Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací anglicky celý rok za 1690 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

EXCEPT vs. EXPECT

Dvě slovíčka, která jsou si velice podobná. Přehozením dvou písmen však změníte zcela význam.

PRE-INTERMEDIATE

Slovíčko ITEM

Co přesně znamená slovíčko ITEM a jak se používá?
INTERMEDIATE

Slovíčko CONSCIOUS

Znáte slovíčko CONSCIOUS a víte, jak s ním pracovat?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovíčko EXCEPT 14 16495 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 2 lety