Stejný, podobný, jiný...

Vydáno dne 25.04.2021

Jak se v angličtině vyjadřuje podobnost dvou věcí pomocí THE SAME, SIMILAR, DIFFERENT apod., jaké se zde používají správné předložky, upozornění na Czenglish.Stejný, podobný, jiný…

Dnes se naučíme porovnávat věci pomocí přídavných jmen same, similar a different. Ukážeme si, jak se používají, s jakými předložkami a případně spojkami se vážou a upozorníme na klasické české chyby (tzv. Czenglish).

Stejný

the same

Začneme tím, když jsou dvě věci stejné. Použijeme přídavné jméno/příslovce same/'seɪm/ s určitým členem.

The cars look the same. TTT *1
He told me the same thing. TTT *2  

Chceme-li říci, že něco je stejné jako něco jiného, použijeme předložku as/'əz/.

His answer was the same as mine. TTT *3
Game developers think that buying used computer games is the same as piracy. TTT *4
What are you doing tonight? – The same as last night. Study. TTT *5
The second verse is the same as the first. TTT *6  

Pokud za the same následuje vedlejší věta, používáme spojku that.

He gave me the same answer that he gave the police. TTT *7
The food is the same that you can get at a fast food chain. TTT *8 

Pamatujte:

Pozor, nepoužíváme zde v žádném případě předložku like!

The same můžeme ještě zdůraznit pomocí exactly nebo very:

They look exactly the same. TTT *9
He told me exactly the same thing. TTT *10
He gave me the very same answer that he gave you. TTT *11  

V hovorové angličtině uslyšíte také tyto vazby:

He told me the exact same thing.
He told me pretty much the same thing.

identical

Zmíníme také přídavné jméno identical/aɪ'den­tɪkl/, které má stejný význam jako “exactly the same”:

They look identical. TTT *12
They are identical twins. TTT *13 

Se slovem identical se váže předložka to (nikoliv tedy as či like):

Your sweater is identical to mine. TTT *14 

as … as

Srovnáváme-li přídavná jména či příslovce, lze použít vazbu as … as.

He's as tall as I am. TTT *15
Do it as soon as possible. TTT *16 

Pozn.: Více v článku Vazba “AS … AS”.

Podobný

like

Pokud potřebujeme vyjádřit podobu, budeme potřebovat předložku like/'laɪk/. Nejčastěji se pojí se slovesy look nebo be.

She looks like Lara Croft. TTT *17
He's like his father, tall, smart and handsome. TTT *18
I want to be less like me and more like you. TTT *19 

Někteří ale nebudete možná znát slůvko alike/ə'laɪk/ (velmi podobný), které se používá ve významu přídavného jména/příslovce.

They are so much alike. TTT *20
They are twins but they don't look alike. They like to dress alike, though. TTT *21 

Důležité je, že jako přídavné jméno stojí za slovesem:

I saw two alike children.
I saw two children who looked alike. TTT *22 

similar

Určitě budeme také potřebovat přídavné jméno similar/'sɪmɪlə (podobný). Pozor na to, že v angličtině se toto slůvko NEPOJÍ s předložkou JAKO (ani as ani like):

His car is similar as mine.
His car is similar like mine.

Správně je předložka to. V angličtině něco tedy není podobné JAKO někdo/něco, ale podobné KOMU/ČEMU.

His car is similar to mine. TTT *23
MySpace is a social network similar to Facebook. TTT *24 

resemble

Pro pokročilejší zmíníme ještě sloveso resemble/rɪ'zem­bl/ (podobat se, vypadat jako). Díky němu se můžeme šikovně vyhnout “ohranému” look like.

The cloud resembled a giant brain. TTT *25 

Odlišný

different

Zbývá nám naučit se, jak vyjádřit, že je něco jiné, odlišné od něčeho. Budeme potřebovat hlavně základní přídavné jméno different/'dɪfrənt/.

Your hair looks different. What have you done to it? TTT *26  

Zajímavé tu budou předložky, které se s tímto přídavným jménem pojí. Základem je znát, že s different používáme předložku from:

Life in the middle ages was different from life today. TTT *27  

V britské angličtině je navíc možné použít předložku to, v americké zase than (což se bude obzvláště líbit nám Čechům, protože i my máme “jiný NEŽ”).

Jack was different from other kids. (br./am.)
Jack was different to other kids. (br.)
Jack was different than other kids. (am.)

Pozn.: Bohužel se může stát, že český učitel bude “different than” považovat za čechismus a chybu. Nic chybného na tom ale není.

Se slovíčkem different můžeme použít nejrůznější příslovce, jako např. very (velmi), quite (zcela), completely (úplně), rather (docela), slightly (mírně) apod.:

The Vampire Diaries is quite different from the Twilight Saga. TTT *28  

differ

Pokročilejším studentům se bude jistě hodit i sloveso differ/'dɪfə/ (lišit se). To se váže opět s předložkou from.

Our opinions differ. TTT *29
My opinions differ from his. TTT *30 

Pozn.: Slyšet můžete i formální frázi I beg to differ. = Dovoluji si nesouhlasit.

unlike, nothing like

To, že se něco liší, můžeme vyjádřit také pomocí výrazů unlike/ʌn'laɪk/ či nothing like:

She's quite pretty, unlike her sister. TTT *31
Unlike you, I don't believe in the general goodness of people. TTT *32 

Dexter is nothing like anything I've seen on TV so far. TTT *33
I kind of like old sci-fi movies. The special effects are nothing like what we can do today, though. TTT *34 

Pro pokročilejší

Pozor na to, když porovnáváme mezi sebou ne ani tak dvě podstatná jména, ale dvě vlastnosti stejného podstatného jména či různé okolnosti týkající se stejného podstatného jména. Podívejte se na příklad:

Naše počasí je podobné jako v Německu.
Our weather is similar to Germany.

To je nesmysl, protože by to vyjadřovalo, že naše počasí je podobné komu čemu? Německu, Německé spolkové republice. Nejde ani toto:

Our weather is similar to in Germany.

Zde bychom měli předložku, za kterou by následovalo příslovečné určení, což není možné. Za předložkou může být nějaká tzv. noun phrase (jmenná fráze).

My tu porovnáváme naše počasí s německým počasím. Celá věta potom měla znít spíše takto:

Our weather is similar to German weather / to the weather in Germany. TTT *35

Opakování slovíčka weather ale není nejšikovnější, proto ho nahradíme zástupným that a celá věta potom bude:

Our weather is similar to that in Germany. TTT *36 

Další příklady:

Did you notice that human laughter is similar to that of apes and monkeys? TTT *37
Life on other planets could be similar to that on Earth. TTT *38
Many Christian rituals are similar to those of pagans. TTT *39

Závěrem

Asi nejdůležitější, co byste si z tohoto článku měli odnést, jsou správné předložky:

Věříme ale, že Vám přišly vhod i další obraty, slovíčka a spojení.

Překlad:
 1. Ta auta vypadají stejně.
 2. Řekl mi to samé.
 3. Jeho odpověď byla stejná jako moje.
 4. Vývojáři her si myslí, že kupování použitých her je to samé jako pirátství.
 5. Co budeš dělat dneska večer? – To samé jako včera večer. Učit se.
 6. Druhá sloka je stejná jako první.
 7. Dal mi stejnou odpověď, jakou dal policii.
 8. To jídlo je stejné jako to, které dostanete ve fast foodu.
 9. Vypadají úplně stejně.
 10. Řekl mi úplně tu stejnou věc.
 11. Dal mi tu úplně stejnou odpověď, jako dal tobě.
 12. Vypadají úplně stejně.
 13. Jsou to identická dvojčata.
 14. Tvůj svetr je úplně stejný jako ten můj.
 15. Je stejně vysoký jako já.
 16. Udělej to tak rychle, jak je to jen možné.
 17. Vypadá jako Lara Croft.
 18. Je jako jeho táta, vysoký, chytrý a pohledný.
 19. Chci být méně podobný sobě a více podobný tobě.
 20. Jsou si tak podobní!
 21. Jsou to dvojčata, ale nejsou si podobní. Rádi se ale oblékají podobně.
 22. Viděl jsem dvě děti, které si byly podobné.
 23. Jeho auto je podobné mému.
 24. MySpace je sociální síť podobná Facebooku.
 25. Ten mrak se podobal obrovskému mozku.
 26. Tvoje vlasy jsou nějaké jiné. Co jsi s nimi udělala?
 27. Život ve středověku byl jiný, než je život dnes.
 28. Upíří deníky jsou zcela odlišné od ságy Stmívání.
 29. Naše názory se liší.
 30. Mé názory se liší od jeho.
 31. Je docela pěkná, narozdíl od její sestry.
 32. Narozdíl od tebe, já nevěřím na dobrotu lidí.
 33. Dexter se vůbec nedá srovnávat s čímkoliv, co jsem v televizi zatím viděl.
 34. Docela mám rád staré sci-fi filmy. Zvláštní efekty se ale nedají srovnávat s tím, co umíme udělat dneska.
 35. Naše počasí se podobá německému počasí / počasí v Německu.
 36. Naše počasí je podobné tomu v Německu.
 37. Všimli jste si, že lidský smích je podobný smíchu opic?
 38. Život na jiných planetách by se mohl podobat tomu na Zemi.
 39. Mnoho křesťanských rituálů se podobá těm pohanským.
Přepis bublinkové nápovědy: