STUDY vs. LEARN

Vydáno dne 09.06.2019

Umíte správně používat slovesa STUDY a LEARN? Ukážeme vám, jak s nimi pracovat. (upravený článek z roku 2011)STUDY vs. LEARN

V dnešním článku si řekneme něco o dvojici sloves study/'stʌdi/ a learn/'lɜ:n/. Obě souvisí s učením (se něčeho), ale nejde o synonyma.

Zjednodušeně se dá říct následující:

Článek si tedy rozdělíme na dvě části: učíme se školní předměty / učíme se dovednosti

Učíme se školní předměty

Bavíme-li se o běžném ‘školním’ učení, můžeme použít obě dnešní slovesa. U slovesa study klademe důraz na proces učení a u slovesa learn na výsledek:

studied English yesterday and learned five new words.
Učil jsem se angličtinu a naučil jsem se pět nových slov.

Častá chyba studentů je:

learned English yesterday.
Včera jsem se naučil angličtinu.

To však neznamená, že se slovíčkem English se nedá použít sloveso learn:

learned English when I was in England.
Naučil jsem se anglicky, když jsem byl v Anglii.

Větu můžeme ještě rozšířit a použít obě slovesa:

learned English when I was in England. I didn't study it, I just learned it. TTT

Nebo další použití obou sloves:

Can you be quiet? I'm studying. I want to learn something. TTT
studied for two hours yesterday, but didn't learn much. TTT 

Pojďme si ukázat několik příkladů použití:

study = učit se (studovat)

I'd like to study math. TTT
She's studying for her exam. TTT
Both my parents studied English, but don't remember much. TTT
I wanted to study languages, but I couldn't. TTT
My sister wants to study to become a teacher. TTT
Turn the TV down! I can't study when it's so loud. TTT 

learn = naučit se

I have to learn these new words. TTT
She learned French when she was just a kid. TTT
I wanted to learn English, but I didn't. TTT
My brother learned the alphabet when he was four. TTT
I know some Spanish, but I'd like to learn more. TTT
Do we have to learn the poem by heart? TTT 

Učíme se dovednosti

V předchozí části jsme se bavili o učení se školních předmětů. Bavili jsme se tedy o ‘studování’ a často jsme mohli použít slovíčko study. Pokud se však učíme nějakou dovednost, již nepotřebujeme učebnice, nechodíme kvůli tomu do klasické školy, proto ‘nestudujeme’, a tudíž se zde již nepoužijete sloveso study, ale pouze sloveso learn.

learn = učit se (dáváme důraz na proces)

She's learning how to drive. TTT (how je možno vypustit)
I'm learning how to ski, but I'm not very good. TTT (how je možno vypustit)
I'll show you. Just watch and learn. TTT
How do you learn irregular verbs? TTT
I'm learning English from my British roommates. TTT 

learn = naučit se (dáváme důraz na výsledek)

learned how to swim when I was five. TTT (how je možno vypustit)
You have to learn how to control your temper. TTT (how je možno vypustit)
I will never learn how to ski properly. TTT (how je možno vypustit)
Where did you learn that? TTT
learned that from my father. TTT 

Pozn.: V britské angličtině má toto sloveso nepravidelný tvar learnt.

Dokonavost a nedokonavost

Řekli jsme si tedy, že sloveso learn se používá v dokonavém významu (naučit se) a study v nedokonavém významu (učit se = studovat). Při učení se dovedností vždy používáme learn. U školních předmětů pak použijeme study nebo learn.

Pokud se ale učíme nějakou látku do hodiny ve škole, snažíme se ji zapamatovat, a to je už pak dovednost, proto se často používá learn.

I'm studying English.
I'm learning the present perfect.

V minulém čase si dejte pozor na českou dokonavost a nedokonavost:

studied English last night.
Včera večer jsem se učil angličtinu.
learned English when I was in England.
Naučil jsem se angličtinu, když jsem byl v Anglii.
was studying/lear­ning English when she walked in.
Zrovna jsem se učil angličtinu, když vešla.

U slovesa study dáváme důraz na to, že se věnujeme studiu (a také zdůrazňujeme proces). Sloveso learn použijeme, pokud chceme ukázat, že si jazyk osvojujeme, že se nám dostává do hlavy (a zdůrazňujeme výsledek).

study / learn vs. teach

Určitě stojí za připomenutí další sloveso související s učení. Sloveso teach však znamená vyučovat (někoho něco). Více se dočtete v článku Pleteme si: lend/borrow, teach/learn.

Přepis bublinkové nápovědy: