Help for English

Pleteme si: lend/borrow, teach/learn...

ELEMENTARY Vydáno dne 10.01.2011

Krátký článek o dvojicích slov, která si často pleteme. K tomu na Vás čeká i krátké cvičení.Pleteme si:

Borrow/lend, learn/teach ...

 

O problematice slovíček BORROW a LEND se na našich stránkách už psalo (viz detailní vysvětlení zde). Dnes bych rád poukázal i na další podobné dvojice slovíček, které se často pletou, a pokusil bych se Vám ukázat, co mají společného a jak se je pokud možno nejlépe naučit.

Nejprve se podívejte na následující obrázek:

Lend vs. borrow

Vidíte na něm dvojice slovíček (protikladů) ve sloupcích, např. SEND (poslat) a RECEIVE (obdtržet). Šipka znázorňuje, že děj vyjádřený těmito slovesy směřuje vždy od člověka na levé straně ke člověku vpravo. Tedy v případě SEND a RECEIVE je to jasné - postavička vlevo POSÍLÁ něco postavičce vpravo, a postavička vpravo tedy OBDRŽÍ něco od postavičky vlevo. Stejný vztah je mezi všemi uvedenými dvojicemi slov.

lend (půjčit) - borrow (půjčit si)
send (poslat) - receive (obdržet, dostat)
offer (nabídnout) - accept (přijmout)
sell (prodat) - buy (koupit)
give (dát) - get (dostat)
teach (naučit) - learn (naučit se)

Ne všechny dvojice se ale samozřejmě pletou. SEND a RECEIVE asi mnoha studentům problémy dělat nebude, ale když si přečtete české překlady uvedených slovíček, dvě dvojice jistě vyplynou jako nejproblematičtější. Ano, jsou to LEND/BORROW a TEACH/LEARN.

Proč? Je to proto, že v češtině se tato slova liší pouze použitím zvratného zájmene (půjčit / půjčit si, naučit / naučit se). A stačí troška přemýšlení v češtině a tato obyčejná slůvka rozhodí i pokročilého angličtináře.Trik je tedy v tom, NEPŘEMÝŠLET ČESKY.

Vím, to se ale snadno řekne ale již hůře udělá.

Obrázek, který jsem ale pro Vás vytvořil, by měl pomoci uvědomit si, jaký přesně je mezi těmi slovíčky vztah a tedy co přesně znamenají.

Podívejte se na následující tabulku, kde jsou shrnuté základní vlastnosti slovíček:

LEND, SEND, SELL...BORROW, RECEIVE, BUY...
Podmětem děje je člověk, který něco dává.Podmětem děje je člověk, který něco získává.
Jedná se o tzv. ditranzitivní sloveso - má předmět přímý a předmět nepřímý
(komu/čemu + koho/co)
Jedná se o monotranzitivní sloveso - má pouze přímý předmět.
(koho/co)
Pojí se často s předložkou TO
(lend something TO somebody)
Může se pojit s předložkou FROM
(borrow something FROM somebody)

Nyní si podle obrázku a této tabulky zkuste říkat nejrůznější věty. Snažte se ale, aby vždy měly nějaký konkrétní smysl pro Vás osobně. Mluvte o tom, co jste si vy půjčili, od koho jste si to půjčili, co jste komu půjčili vy, co byste nikdy nepůjčili atd. Mluvte o tom, co jste se naučili a od koho, co byste se chtěli v životě naučit, co jste např. naučili své děti, co je potřeba naučit každé dítě, co Vás naučil život apod. Buďte vždy konkrétní.

 

Příklady:

LEND / BORROW

I'm broke. I need to borrow some money.
You have a nice car. -- Yeah, I borrowed it from my dad.

Hey, that's my brother's bike. Did he lend it to you?
I left my calculator at home. -- Don't worry, I can lend you mine.

TEACH / LEARN

We're going to the mountains next week. I want to learn how to ski.
Wow, you can speak Spanish! -- Just a little. I learned it when I was on holiday this year.

I'd like to teach English to my children.
Mom, can you teach me how to draw a snowman?

Takto můžete pokračovat s dalšími příklady a dalšími slovesy.


Cvičení

Nyní si můžete vyzkoušet doplnit do vět to správné slovíčko.

  1. My phone is dead. Can I ________ yours?

  2. Last year I ________ French and this year I'd like to do Italian.

  3. I don't have the DVD. A friend ________.

  4. Look, I'm trying to ________ our dog a new trick.

  5. A bride should wear something old, something new, something ________ and something blue.

  6. They ________ a job at the Institute of Physics.

  7. I asked if I could ________ a hand but they didn't need my help.

  8. They said the package left their facility on December 4 but I never ________.

Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme! , která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.


 Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

LEND vs. BORROW

Také se vám pletou tato dvě slovesa? Možná vám pomůžeme.
PRE-INTERMEDIATE

Test: LEND vs. BORROW

Otestuje si, zda umíte správně používat tato dvě slovesa.
PRE-INTERMEDIATE

ALONE vs. LONELY

Jaký je rozdíl mezi slovíčky ALONE a LONELY, případně LONESOME?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pleteme si: lend/borrow, teach/learn... 14 13970 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 2 lety