Help for English

Pleteme si: lend/borrow, teach/learn...

ELEMENTARY Vydáno dne 10.01.2011

Krátký článek o dvojicích slov, která si často pleteme. K tomu na Vás čeká i krátké cvičení.Pleteme si:

Borrow/lend, learn/teach …

O problematice slovíček borrow/'bɒrəʊ a lend/'lend/ se detailně píše např. v článku LEND vs. BORROW. Existují ale i další podobné dvojice slovíček, které se často pletou.

Nejprve se podívejte na následující obrázek:

Vidíte na něm dvojice slovíček (protikladů) ve sloupcích, např. send/'send/ (poslat) a receive/rɪ'si:v/ (obdržet). Šipka znázorňuje, že děj vyjádřený těmito slovesy směřuje vždy od člověka na levé straně ke člověku vpravo. Tedy v případě send a receive je to jasné – postavička vlevo posílá něco postavičce vpravo, a postavička vpravo tedy obdrží něco od postavičky vlevo. Stejný vztah je mezi všemi uvedenými dvojicemi slov.

 • lend/'lend/ (půjčit) – borrow/'bɒrəʊ (půjčit si)
 • send/'send/ (poslat) – receive/rɪ'si:v/ (obdržet, dostat)
 • offer/'ɒfə/ (nabídnout) – accept/ək'sep­t/ (přijmout)
 • sell/'sel/ (prodat) – buy/'baɪ/ (koupit)
 • give/'gɪv/ (dát) – get/'get/ (dostat)
 • teach/'ti:tʃ/ (naučit) – learn/'lɜ:n/ (naučit se)

Ne všechny dvojice se ale samozřejmě pletou. Slova send a receive asi mnoha studentům problémy dělat nebudou, ale když si přečtete české překlady uvedených slovíček, dvě dvojice jistě vyplynou jako nejproblematič­tější. Ano, jsou to lend / borrow a teach / learn.

Proč? Je to proto, že v češtině se tato slova liší pouze použitím zvratného zájmene (půjčit / půjčit si, naučit / naučit se). A stačí troška přemýšlení v češtině a tato obyčejná slůvka rozhodí i pokročilého angličtináře.

Podívejte se na následující tabulku, kde jsou shrnuté základní vlastnosti slovíček:

LEND, SEND, SELL… BORROW, RECEIVE, BUY…
Podmětem děje je člověk, který něco dává. Podmětem děje je člověk, který něco získává.
Jedná se o tzv. ditranzitivní sloveso – má předmět přímý a předmět nepřímý(komu/čemu + koho/co) Jedná se o monotranzitivní sloveso – má pouze přímý předmět (koho/co)
Pojí se často s předložkou TO (lend something TO somebody) Může se pojit s předložkou FROM (borrow something FROM somebody) .

Příklady použití lend a borrow

borrowed some money from my parents. TTT *1 – já si je půjčil
My parents lent me some money. TTT *2 – rodiče je půjčili mě

Can I borrow your pen? TTT *3 – mohu si ji půjčit
Can you lend me your pen? TTT *4 – můžeš mi ji půjčit

Příklady použití teach a learn

She's learning how to drive. TTT *5 – ona se učí
Her dad is teaching her to drive. TTT *6 – on učí ji

She learned French when she was just a kid. TTT *7 naučila se francouzsky
Mr. Davis taught me French in high school. TTT *8 učil mě francouzsky

Překlad:
 1. Půjčil jsem si od rodičů nějaké peníze.
 2. Rodiče mi půjčili nějaké peníze.
 3. Můžu si půjčit tvoji propisku?
 4. Můžeš mi půjčit svoji propisku?
 5. Ona se učí řídit.
 6. Její táta ji učí řídit.
 7. Naučila se francouzsky, když byla ještě dítě.
 8. Pan Davis mě učil na střední škole francouzsky.
Překlad:
 1. Půjčil jsem si od rodičů nějaké peníze.
 2. Rodiče mi půjčili nějaké peníze.
 3. Můžu si půjčit tvoji propisku?
 4. Můžeš mi půjčit svoji propisku?
 5. Ona se učí řídit.
 6. Její táta ji učí řídit.
 7. Naučila se francouzsky, když byla ještě dítě.
 8. Pan Davis mě učil na střední škole francouzsky.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

LEND vs. BORROW

Také se vám pletou tato dvě slovesa? Možná vám pomůžeme.
PRE-INTERMEDIATE

Test: LEND vs. BORROW

Otestuje si, zda umíte správně používat tato dvě slovesa.
PRE-INTERMEDIATE

Photograph, photography, photographer

V tomto příspěvku se podíváme na nejčastější slova spojená s fotografováním, a jejich používání.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pleteme si: lend/borrow, teach/learn... 14 14485 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 4 lety