Homografy: Umíte je přečíst správně? (C)

Vydáno dne 19.04.2011

Krátký test zaměřený na výslovnost některých anglických homografů. (Test C)V následujících větách správně vyslovte zvýrazněné slovo a poté vyberte z nabídky správný fonetický přepis.

 1. She had long hair, a red dress and a big bow in her hair.

  1. /bəʊ/
  2. /baʊ/
 2. Keep your dog on a lead if you don't want him to run off.

  1. /led/
  2. /li:d/
 3. The snake wound tightly around his neck.

  1. /waʊnd/
  2. /wu:nd/
 4. His body was becoming number and number.

  1. /nʌmə/
  2. /nʌmbə/
 5. They spent days in the desert before they were rescued.

  1. /'dezət/
  2. /dɪ'zɜ:t/
 6. He was so exhausted that he couldn't row anymore. The current was too strong.

  1. /rəʊ/
  2. /raʊ/
 7. Where is he from? – I don't know, I guess he's Polish.

  1. /pəʊlɪʃ/
  2. /pɒlɪʃ/
 8. If you aren't content with who you are, it's not too late to change.

  1. /'kɒntent/
  2. /kən'tent/
 9. She gave me a few good recipes, like a mushroom omelette or a mushroom pasty.

  1. /pæsti/
  2. /peɪsti/
 10. Those who didn't convert were killed.

  1. /'kɒnvɜ:t/
  2. /kən'vɜ:t/
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) a, 4) a, 5) a, 6) a, 7) a, 8) b, 9) a, 10) b


Více o homografech se dočtete v článku zde.

Přepis bublinkové nápovědy: