WOULD LIKE (cvičení)

Vydáno dne 23.06.2011

Umíte správně používat spojení WOULD LIKE?Pokud si nejste jisti, přečtěte si nejprve článek.

 1. My sister ________ a new bike for her birthday.

  1. would
  2. would like
  3. would likes
  4. woulds like
 2. ________ something to drink? I have orange juice or cola.

  1. Do you like
  2. Do you would
  3. Do you would like
  4. Would you like
 3. My father ________ sci-fi books. His favourite book is Century Rain by Alastair Reynolds.

  1. likes
  2. would like
  3. would likes
  4. woulds like
 4. Are you going to the cinema? My brother ________ with you.

  1. would like going
  2. would like to go
  3. would likes going
  4. woulds like to go
 5. ________ an apple juice, please.

  1. He would
  2. He would likes
  3. He woulds like
  4. He'd like
 6. Do you really want to buy her this sweater? I think she ________ it.

  1. doesn't would like
  2. wouldn't like
  3. wouldn't likes
  4. woulds not like
 7. Do you like horror movies? – ________

  1. No, I would not.
  2. No, I wouldn't.
  3. Yes, I do.
  4. Yes, I would.
 8. Come here. ________ you a secret.

  1. I like telling
  2. I like to tell
  3. I'd like telling
  4. I'd like to tell
 9. ________ an ice cream, too?

  1. Would like your son
  2. Would your son like
  3. Would your son likes
  4. Woulds your son like
 10. Mineral water, please. – ________ still or sparkling?

  1. Do you like
  2. Would like you
  3. Would you like
  4. Would you want
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) d, 3) a, 4) b, 5) d, 6) b, 7) c, 8) d, 9) b, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: