'Noc' a její předložky

Vydáno dne 25.08.2018

Jaké předložky se pojí s podstatným jménem NIGHT? Jaký je rozdíl mezi IN THE NIGHT, AT NIGHT, BY NIGHT, ON THE NIGHT?NOC a její předložky

Podstatné jméno night/'naɪt/ (noc) se pojí s několika možnými předložkami (in, on, at, by…) a studenti často nevědí, jaký je mezi nimi rozdíl. Pokud s angličtinou začínáte a není vám jasné, jaké předložky se používají s částmi dne, doporučuji si prostudovat články Základní časové předložky a Včera, dnes a zítra….

AT NIGHT

Nejčastěji se ve významu v noci setkáte se spojením at night.

How do you sleep at night? TTT *1
The mall is closed at night. TTT *2
In this neighborhood people don't lock the doors at night. TTT *3
It often rained at night but never during the day. TTT *4  

Proč se ale at night tolik liší od in the morning, in the afternoon a in the evening? Je to proto, že ráno, odpoledne a večer chápeme spíše jako delší časové období či část dne, zatímco noc vidíme spíše jako bod v čase, jako jakýsi předěl mezi dvěma dny.

Tuto vazbu vždy používáme v jednotném čísle, i když se třeba jedná o něco pravidelného, každonočního. Nelze tedy říct at nights.

He always plays video games at night. TTT *5  

IN THE NIGHT

Pokud se ale chceme na noc dívat jako na delší časové období, během kterého se něco stane, lze po vzoru in the morning, in the afternoon a in the evening použít i in the night. Vyjadřujeme tak, že se něco stalo někdy v průběhu noci, obzvláště jedné konkrétní noci.

Her crying woke him up in the night. TTT *6
What do you do when you hear something go ‘bump’ in the night? TTT *7  

Toto spojení není ale tak časté a může být někdy vnímáno jako více formální, knižní či dokonce básnické. Ve druhé příkladové větě se jedná o idiomatické spojení go bump in the night. Nic by se ale nestalo, kdybyste i v těchto případech použili at night.

BY NIGHT

Další možnou předložkovou vazbou je by night. Pomocí té zpravidla mluvíme o nějaké pravidelné či pro někoho typické činnosti, která ale pro ostatní moc typická není. Zde je klasický příklad:

I work by night and sleep by day. TTT *8  

Běžně je to přesně obráceně, člověk ve dne pracuje a spí v noci. Právě proto se v podobných větách používá předložka by.

The escaped convict hid during the day and traveled by night. TTT *9
Jaguars hunt by night. TTT *10  

Nebyla by ale chyba, kdybychom zde použili klasické at night.

ON THE NIGHT

Důležitou vazbou je vazba s předložkou on. Používáme ji, když je daná noc něčím rozvitá, např. přídavným jménem (např. on a rainy night) nebo předložkou of (např. on the night of April 18). Zde by špatně volená předložka at už byla gramatickou chybou.

Then something happened on a cold winter night that changed my life forever. TTT *11
He disappeared on the night of January 15, 1964. TTT *12
What else am I supposed to do on Saturday nights? TTT *13  

Při tomto použití slovíčka night se může jednat o noc nebo také jen o večer daného dne.

NIGHT bez předložky

V dalších spojeních se používá night (ve významu noc nebo večer) zcela bez předložky.

Did you watch the lunar eclipse last night? TTT *14
It's not true that college kids party every night. TTT *15
We're going bowling tomorrow night. TTT *16
My job is okay. I never have to work nights or weekends. TTT *17
We went to the movies the other night. TTT *18
I studied all night and failed the test anyway. TTT *19
One night I heard a strange noise downstairs. TTT *20  

V hovorové angličtině se někdy předložka vynechává, i když je night ve spojení s názvem dne:

What are you doing Friday night? TTT *21  

Další předložky

Samozřejmě je možné použít celou škálu dalších předložek a předložkových vazeb, jako např.:

They believe the burglary happened sometime during the night. TTT *22
We needed to stop somewhere for the night. TTT *23
The room costs 100 dollars per night. TTT *24
I drove through the night to get there by sunrise. TTT *25
I wouldn't be calling in the middle of the night if it wasn't an emergency. TTT *26  

Závěrem

Nakonec ještě shrnutí těch více matoucích vazeb:

 
Překlad:
 1. Jak se ti v noci spí?
 2. Obchodní středisko je v noci zavřené.
 3. V této části města lidé v noci nezamykají dveře.
 4. Často v noci pršelo, ale nikdy ne ve dne.
 5. V noci vždycky hraje videohry.
 6. Její pláč ho v noci vzbudil.
 7. Co uděláš, když slyšíš, jak v noci něco udělá ránu?
 8. Pracuji v noci a ve dne spím.
 9. Uprchlý trestanec se v průběhu dne skrýval a cestoval v noci.
 10. Jaguáři loví v noci.
 11. Potom se jedné chladné zimní noci stalo něco, co změnilo můj život navždy.
 12. Zmizel v noci 15. ledna roku 1964.
 13. Co jiného bych měl o sobotních večerech dělat?
 14. Sledoval jsi včera večer zatmění měsíce?
 15. Není pravda, že děcka na vysoké každý večer paří.
 16. Zítra večer jdeme na bowling.
 17. Moje zaměstnání je v pohodě. Nikdy nemusím pracovat v noci nebo o víkendech.
 18. Nedávno večer jsme si zašli do kina.
 19. Celou noc jsem se učil a v tom testu jsem stejně pohořel.
 20. Jedné noci jsem zdola uslyšel zvláštní hluk.
 21. Co děláš v pátek večer?
 22. Domnívají se, že k loupeži došlo někdy v průběhu noci.
 23. Potřebovali jsme někde na noc zastavit.
 24. Ten pokoj stojí sto dolarů za jednu noc.
 25. Jel jsem celou noc, abych tam dorazil před východem slunce.
 26. Nevolal bych uprostřed noci, kdyby to nebylo naléhavé.
Přepis bublinkové nápovědy: