Cvičení: Nereálné podmínky

Vydáno dne 13.11.2011

Procvičování nereálných kondicionálů (kdyby…) včetně tzv. smíšených kondicionálů.Nereálné podmínky

Přečtěte si vždy zadanou větu. Potom napište podmínkové souvětí, které bude vyjadřovat, jak by to bylo, kdyby vše bylo jinak.

Příklad:

Je zadaná věta: Mám peníze a tak si mohu koupit nový počítač.

Vy napíšete: Kdybych neměl peníze, nemohl bych si koupit nový počítač.

 

Nezapomeňte:

Pro podmínku přítomnou (kdyby teď) používáme minulý čas:

If I went...
If I didn't go...

Pro výsledek v přítomnosti (tak by teď) používáme WOULD/COULD:

I would go...
I wouldn't go...

Pro podmínku v minulosti (kdyby tehdy) používáme předminulý čas:

If I had gone...
If I hadn't gone...

Pro výsledek v minulosti (tak by tehdy) používáme WOULD HAVE + min. příčestí:

I would have gone...
I wouldn't have gone...

Pokud si nejste touto gramatikou mic jistí, doporučuji si nejprve přečíst články o podmínkových větách a smíšených kondicionálech.

 

Cvičení:

Sentence 1: I have a good job, so I have a lot of money.

If I ___________________________(1) a good job, I ___________________________(2) so much money.

Sentence 2: I can't play basketball because I'm very short.

I ___________________________(3) basketball if I ___________________________(4) so short.

Sentence 3: He stole a car and that's why he is in prison.

If he ___________________________(5) a car,he ___________________________(6) in prison.

Sentence 4: I wasn't careful and so I got into trouble.

If I ___________________________(7) careful,I ___________________________(8) into trouble.

Sentence 5: I didn't believe her because I know her so well. She's a liar.

I ___________________________(9) her if I ___________________________(10) her so well. She's a liar.

Sentence 6: I'm not going to watch the movie again because it's boring.

I ___________________________(11) the movie againif it ___________________________(12) so boring.

Sentence 7: Jim likes Sarah and that's why he asked her out last night.

If Jim ___________________________(13) Sarah,he ___________________________(14) her out.

Správné odpovědi: 1) didn't have / did not have ; 2) wouldn't have / would not have ; 3) could play / would be able to play ; 4) weren't / wasn't ; 5) hadn't stolen / had not stolen ; 6) wouldn't be / would not be ; 7) had been ; 8) wouldn't have got / wouldn't have gotten ; 9) would have believed / would've believed ; 10) didn't know / did not know ; 11) would watch ; 12) weren't / wasn't ; 13) didn't like / did not like ; 14) wouldn't have asked / would not have asked
Přepis bublinkové nápovědy: