Nevyjádřený podmět

Vydáno dne 20.06.2019

Anglická věta musí obsahovat podmět, i když v češtině je občas nevyjádřený. Kromě známých osobních zájmen můžeme použít i slovíčko THERE.Nevyjádřený podmět

Nikoho asi nepřekvapí, že anglická věta vždy obsahuje podmět. V češtině je mnohdy nevyjádřený a začínáme třeba slovesem, ale to si v angličtině nemůžeme dovolit. Studenti během studia angličtiny prochází v tomto ohledu několika etapami, které si zde nastíníme.

Jsem student = Já jsem student

Když jste s angličtinou začínali a učili jste se sloveso být, zjistili jste, že na rozdíl od češtiny musíte začít osobním zájmenem:

Jsem student. = Já jsem student. = I am a student.
Je číšník. = On je číšník. = He is a waiter.
Jsou doma. = Oni jsou doma. = They are at home.

Pak jste se učili i další slovesa a opět jste museli vyjádřit podmět:

Spí. = On spí. = He is sleeping.
Bydlí v Praze. = Oni bydlí v Praze. = They live in Prague.
Nemám rád vejce. = Já nemám rád vejce. = I don't like eggs.

V těchto větách v češtině podmět být určitě může, ale nemusí (a často není).

Je slunečno = To je slunečno

Později jste se učili popisovat počasí a znovu jste se dostali k nevyjádřenému podmětu. Tentokrát se však v češtině nikdy nepoužívá, což mohlo některým z vás dělat trochu větší problém než výše zmíněné příklady:

Je slunečno. = To je slunečno. = It is sunny.
Je zataženo. = To je zataženo. = It is cloudy.
Není větrno. = To není větrno. = It isn't windy.

Tyto dvě roviny nevyjádřeného podmětu jsou studentům často dobře známé a postupně v nich přestanou chybovat. Bohužel je zde ještě jedna rovina, ke které se však v učebnicích často nedostanou a pak dělají zbytečné chyby. A to je hlavní důvod, proč je zde tento článek.

Než si však odkryjeme karty, trochu odbočíme. Někoho toto odbočení možná překvapí, ale na konci zjistíte, že nebylo náhodné.

Vazba there is / are

Začátečníci se v gramatice učí vazbu “there is / there are” hodně brzy. Často hned při práci se slovesem být. Učí se, že tato vazba vyjadřuje, že někde něco je:

Na stole je kniha. = There is a book on the table.
V lednici jsou nějaká vejce. = There are some eggs in the fridge.
V pokoji nejsou žádní lidé. = There aren't any people in the room.

Tato vazba dělá studentům docela problémy, protože věty mají úplně jiný slovosled než v češtině. Více si můžete přečíst v článku Vazba THERE IS / THERE ARE.

Kámen úrazu je však v tom, že si na tuto vazbu udělají několik cvičení a pak mají tendenci se jí více nevěnovat. Bohužel za to mohou některé učebnice a učitelé. Tuto vazbu si prostě odškrtnou jako probranou, ale pak ji již studentům nepřipomínají. Po několika měsících student vesele řekne:

Když se s touto vazbou studenti konečně sžijí, berou ji občas trochu jako takové “nutné zlo” anglické gramatiky. Pořád ji však vnímají tak, že popisuju, že někde něco je. To je určitě pravda, ale pokročilí studenti by se měli naučit, že toto spojení označuje nejen fakt, že někde něco je, ale že to prostě existuje. Někdy se této vazbě říká “existenční”.

Sloveso “být” na začátku české věty

Jak jsme si tedy řekli, v češtině začínáme běžně větu slovesem, jelikož má nevyjádřený podmět. V angličtině tomu však tak není a pokročilejší studenti už naprosto běžně říkají věty typu:

Jsou studenti. = Oni jsou studenti. = They are students.
Je slunečno. = To je slunečno. = It is sunny.

Jenže co když mají přeložit třeba tuto větu:

Zde jsou studenti často v koncích, protože sice podle známých pouček mají tendenci začít “They are people…”. Většinou je ale nenapadne použít “existenční” vazbu there is / are, protože ji mají zafixovanou s větami jako “na stole je kniha” nebo “v lednici jsou rajčata”. Jenže tady se tato vazba právě hodí.

Pamatujte, že vazba there is / are, že někde něco je, ale hlavně vyjadřuje, že něco je, že něco existuje. Věta “Jsou lidé, kteří…” vlastně říká “Existují lidé, kteří…”, proto:

It is different / There is a difference

S výše zmíněnou gramatikou také souvisí další chyba studentů, kteří špatně používají třeba slovíčka different (rozdílný) a difference (rozdíl).

It is different to watch dubbed films and films in English. TTT *1
There is a difference between watching dubbed films and films in English. TTT *2

Tyto dvě věty znamenají to samé, ale strukturou se liší. Studenti dělají často tyto chyby:

Kdybychom to měli velmi zjednodušit, po spojení “it is” se zde použije přídavné jméno, a po spojení “there is” naopak podstatné.

It is a problem vs. There is a problem

Tyto dvě věty s dnešním problémem také souvisí.

Our employees don't want to work long hours. It's a problem.

There's a problem. Our employees don't want to work long hours.

Nebo jiný příklad. Představte si, že prodejce aut prodává zákazníkovi nový vůz. Ten si ho se zájmem prohlíží, ale prodejce vidí, že je zákazník zamyšlený a něco mu vrtá hlavou, proto se může zeptat Is there a problem?” (Je nějaký problém?).

Pokud ovšem při podobné situaci například zákazníkovi řekne, že je to sice skvělý vůz, ale nemá klimatizaci, může se pak zeptat Is it a problem?” (je to problém – to, že auto nemá klimatizaci?).

Příklady použití

Look at the beautiful building. It is a theatre. TTT *3
Slovíčko it nahrazuje slovo building z předchozí věty.

I wanted to visit the theatre, but there wasn't enough time. TTT *4
Vazba there wasn't (there is) říká, že něco nebylo, neexistovalo.

There used to be a cinema, but it was pulled down. TTT *5
There used to be je poupravená vazba there is, která říká, že někde něco je (tady konkrétně, že někde něco bývávalo, že to prostě existovalo). It v druhé větě nahrazuje slovo cinema z věty první.

There is a person who might be able to help you. TTT *6
There is jednoduše vyjadřuje, že existuje nějaký člověk…

There are people who don't like puppies. TTT *7
There are vyjadřuje, že takoví lidé jsou, že existují.

Překlad:
  1. Je rozdílné sledovat dabované filmy a filmy v angličtině.
  2. Je (existuje) rozdíl mezi sledováním dabovaných filmů a filmů v angličtině.
  3. Podívej na tu krásnou budovu. Je to divadlo.
  4. Chtěl jsem navšívit divadlo, ale nebylo dost času.
  5. Stávalo tam kino, ale bylo zbouráno.
  6. Existuje člověk, který by ti možná mohl pomoci.
  7. Jsou lidi, kteří nemají rádi štěňata.
Přepis bublinkové nápovědy: