THEN na konci věty

Vydáno dne 03.08.2012

Slovíčko THEN (potom) jistě dobře znáte. Co však vyjadřuje, když se použije na konci věty? Jde o velmi častý jev mluvené angličtiny.THEN na konci věty

Příslovce then/'ðen/ (potom) jste se naučili určitě hned v začátcích angličtiny. Možná se vám pletlo se slovem than (více v článku THAN vs. THEN), ale dnes se zaměříme na jeho trochu pokročilejší použití, nicméně velmi časté.

Jde o then/'ðen/na konci věty, na které můžete narazit v knihách, filmech, ale i v textech z učebnic angličtiny pro (mírně) pokročilé nebo dokonce i začátečníky.

then = pak tedy, tak

Slovo then na konci věty použijete tehdy, když chcete vyjádřit určitý logický důsledek na základě informací, které k dané věci znáte. Můžete ho také přeložit jako “v tom případě”.

It's raining. – Take an umbrella then. TTT *1 TTT *2
I'm not at home this Friday. I'm coming from Paris on Saturday morning. – OK, I'll come on Saturday then. TTT *3
She expects to see me again. – Call her then! TTT *4
The movie doesn't start until 5:15. – I'll see you outside the cinema at around five, then. TTT *5
I'm late. – You'd better hurry then. TTT *6
My husband's lost his job and we can't pay the mortgage instalments. – I take it you'll be selling the house, then. TTT *7 TTT *8
She said she was fine. – You don't have to worry then. TTT *9
I have to go to work on Saturday. – So you aren't coming to our party, then. TTT *10
I'm afraid it's just started pouring down. – Well, we can't go then. TTT *11
I really like the cookies. – Have one more then. TTT *12
I'm getting married next year. – Has he finally proposed then? TTT *13  

Výslovnost

Pokud jste se s tímto použitím then již setkali, možná jste si všimli, že se vyslovuje bez přízvuku.

Toto je velice důležitá informace, protože then může být také klasické příslovečné určení času:

I'll call her then. vysloveno bez přízvuku = Tak já jí teda zavolám.
I'll call her then. vysloveno s přízvukem = Já jí zavolám pak.

Psaní čárky

Možná jste si také všimli, že v příkladových větách výše je někdy před koncovým then čárka a někdy není. Ve všech příkladových větách čárka být může, ale nemusí.

Výše jsme si řekli, že then na konci věty může znamenat “tak pak teda”, nebo se může jednat o příslovečné určení času “pak”. Kontext vám pak většinou jasně řekne, o které použití se jedná. Navíc se dnešní význam slovíčka then vyslovuje bez přízvuku.

Pokud by však kontext nebyl jednoznačný a jednalo se o napsanou větu (nikoli vyslovenou), pak je vhodné čárku napsat.

I'll call her then. vysloveno bez přízvuku = Tak já jí teda zavolám.
I'll call her, then. vysloveno bez přízvuku = Tak já jí teda zavolám.

I'll call her then. vysloveno s přízvukem = Já jí zavolám pak.

Závěr

Pro dobré “zažití” je určitě velice vhodné si tohoto slovíčka více všímat. Narazíte na něj opravdu velice často. Nezapomeňte na důležitou poznámku o výslovnosti bez přízvuku.

Překlad:
 1. Prší – Pak si vezmi deštník.
 2. když teda prší, tak si vezmi deštník
 3. Tento pátek nejsem doma. Z Paříže se vracím v sobotu ráno. – OK, pak teda (tak) přijdu v sobotu.
 4. Očekává, že mě znovu uvidí. – Tak jí zavolej!
 5. Film začíná až v 5:15. – Tak se uvidíme před kinem kolem páté.
 6. Mám zpoždění. – Tak si raději pospěš.
 7. Můj manžel přišel o práci a nemůžeme platit splátky hypotéky. – Tak pak teda předpokládám, že asi budete prodávat dům.
 8. Tak pak teda předpokládám, že asi budete prodávat dům.
 9. Řekla, že je v pohodě. – Tak pak si nemusíš dělat starosti.
 10. Musím v sobotu jít do práce. – Takže nepřijdeš na náš večírek.
 11. Obávám se, že právě začalo lít jako z konve. – No tak to nikam nepůjdeme.
 12. Opravdu mi chutnají ty sušenky. – Tak si vezmi ještě jednu.
 13. Příští rok se budu vdávat. – Tak on tě požádal konečně o ruku?
Přepis bublinkové nápovědy: