Jak vyjádřit: opilý, nametený, v náladě ...

Vydáno dne 15.08.2019

Určitě znáte obecné slovíčko DRUNK, ale člověk může být přece jen v náladě, nebo naopak pořádně nametený.Jak vyjádřit: opilý, nametený, v náladě …

Dnes si rozšíříme slovní zásobu v oblasti pití alkoholických nápojů. Určitě znáte slovíčko drunk/'drʌŋk/ (opilý). Je to velmi obecný výraz, ale pokud budete chtít vyjádřit vyšší nebo naopak nižší stupeň opilosti, určitě se budou hodit dnešní slovíčka.

Mírně opilý (v náladě)

tipsy/'tɪpsi/ = v náladě, přiopilý, líznutý, ovíněný (doslova šejdrem, nakřivo)
light-headed/ˌlaɪt'he­dɪd/ = s lehkou hlavou, mírně opilý (ale taky malátný)
merry/'meri/ (br.) = veselý, v náladě
buzzed = mírně opilý (buzz = bzučet, hučet)

Velmi opilý

wasted/'weɪstɪd­/ (am.) = zničený, sjetý (waste = promrhat, promarnit, vyčerpat)
knackered/'nækəd/ (br.) = odvařený, hotový (knacker = zničit, odrovnat)
pissed/'pɪst/ (br.) = nachcaný (piss = chcát)
loaded/'ləʊdɪd (am.) = nadraný (load = naložit, náklad)
hammered/'hæməd/ (br.) = na šrot, nametený (hammer = kladivo, bušit)
trashed/'træʃ­t/ (am.) = ožralý (trash = odpad)
legless/'legləs/ (br.) = sťatý, namol (doslova beznohý)
tanked (br.) / tanked up (am.) = nametený, nalitý (tank = nádrž)
smashed = totálně sťatý, na šrot (smash = rozmlátit)
sloshed = nalitý, namazaný (slosh = vycáknout, šplíchat)
plastered = nalitý, namazaný (plaster = omítka, sádra, náplast)

pissed vs. pissed off

Pozor na záměnu těchto dvou slovíček, protože se v britské a americké angličtině používají jinak:

pissed/'pɪst/ = naštvaný, nasraný (am.)
pissed/'pɪst/ = ožralý, nachcaný (br.)
pissed off/ˌpɪst'ɒf/ = naštvaný, nasraný (am., br.)

He was pissed. = On byl naštvaný. (am.) / On byl ožralý. (br.)
He was pissed off. = On byl naštvaný. (am., br.)

“Formálně” opilý

Slovíčka výše jsou většinou značně hovorová, někdy až vulgární. Jejich překlady do češtiny jsou často velmi volné. Formálnější jsou například tato slova:

inebriated/ɪ'ni:bri­eɪtɪd/ = podnapilý
intoxicated/ɪn'tɒksɪ­keɪtɪd/ = pod vlivem alkoholu (případně drog)
under the influence = pod vlivem (alkoholu, drog)

Zkratka DUI/ˌdi:ju:'aɪ­/ znamená driving under the influence (řízení pod vlivem). Použít lze i DWI/ˌdi: dʌ­blju: 'aɪ/, což je driving while intoxicated.

drunk vs. drunken

Kromě známého drunk/'drʌŋk/ se můžete také setkat se slovíčkem drunken/'drʌŋkən­/. To se však používá většinou ve formálnějším kontextu a vždy stojí před podstatným jménem.

He is drunk. TTT *1
drunken man was found under the bench. TTT *2

Na závěr je možná vhodné připomenout opak dnešních slovíček = sober/‘səʊbə/ (střízlivý). A když už jsme u alkoholu, četli jste náš článek 'Víno’ není pouze WINE?

Překlad:
  1. On je opilý.
  2. Opilý muž byl nalezen pod lavičkou.
Přepis bublinkové nápovědy: