Členy u jmen lidí

Vydáno dne 30.10.2012

Používají se členy u jmen lidí? Většinou ne, ale občas se objeví. Kdy? Na to odpoví tento článek.Členy u jmen lidí

Pojďme se podívat, jak je to v angličtině se členy u jmen lidí.


Jména – bez členu

heading

Určitě si řeknete, že toto je jedna z nejjednodušších věcí, které se musíme o členech naučit. Členy se před jmény lidí nepoužívají. Tedy ať je to jméno křestní, příjmení nebo celé jméno, člen tam nebude:

He married Sarah, his high school sweetheart. TTT *1
Spielberg is best known for his blockbusters, such as E.T. or Jurassic Park. TTT *2
Celeste Buckingham was raised in Slovakia. TTT *3


Rodiny – určitý člen

heading

Pokud by se jednalo o celou rodinu (jako např. Novákovi, Brownovi, Simpsonovi…), potom je příjmení v množném čísle a stojí před ním určitý člen.

The Simpsons live in Springfield. TTT *4
I met the Browns this morning. TTT *5


Příslušník rodu – neurčitý člen

heading

Pro členy rodiny/rodu používáme příjmení s neurčitým členem. Říkáme vlastně, že je to JEDEN z nich.

Romeo was a Montague, Juliet was a Capulet. TTT *6


Jméno s titulem – bez členu

heading

Je-li před jménem titul (společenský, pracovní, akademický, vojenský, náboženský apod.), člen nepoužíváme. Titul jakoby tvoří jedno ze jmen dotyčného člověka a proto se také zpravidla píše s velkým písmenem na začátku.

Mrs. Smith, Mr. Brown, Doctor Richards, Professor O'Hara, King James, Queen Elizabeth I, Prince Harry, President Kennedy, Sir William, Lord Darcy, Lady Diana, Detective Morgan, Colonel John Sheppard, Lieutenant Dan Taylor, Father Cavanaugh, Mother Mary, …


Zaměstnání, funkce – určitý člen

heading

Uvedeme-li před jménem zaměstnání, tedy např. artist, writer, pilot, teacher apod. nebere se jako titul a tedy výše uvedené pravidlo u nich neplatí. Tady použijeme určitý člen.

“Her writing is terrible,” the writer Stephen King said in an interview. TTT *7
We were able to finish the project with the help of the teacher John Barnes. TTT *8


Jméno s přívlastkem – určitý člen

heading

Podobně určitý člen použijeme, i když je před jménem nějaké přídavné jméno:

He had a chat with the famous Jared Leto. TTT *9
The doubting Thomas said, ‘Unless I see the print of the nails and put my finger in them I will not believe.’ TTT *10
She held the dying John Smith in her arms. TTT *11
The book was dedicated to the late Peter Sellers. TTT *12
The Amazing Spiderman

Někdy, pokud je přívlastek (nebo číslo) pevnou součástí jména, bývá za jménem a se členem:

Gandalf the Grey, William the Conqueror, Ivan the Terrible, Henry the Eighth apod.

Ve výjimečných případech je přívlastek součástí jména bez členu, např. Bloody Mary či Ugly Betty.


Ten jeden – určitý člen

heading

Chceme-li zdůraznit, že se jedná opravdu o toho jednoho (obzvláště známého) člověka a ne o někoho jiného se stejným jménem, použijeme určitý člen. Aby toto zdůraznění ještě více vyniklo, můžeme člen vyslovit /ði:/.

He had lunch with Dan Brown. – What, the Dan Brown? TTT *13

Členy jsou potom nutné pro vyjádření rozdílu mezi tím známým a nějakým jiným:

No, not the Dan Brown who wrote the Da Vinci Code. A different Dan Brown. TTT *14


Nějaký neznámý – neurčitý člen

heading

Pokud chceme zdůraznit, že daného člověka neznám, že netuším, co je zač, můžu použít neurčitý člen takto:

Mom, a Mr Brown was asking about you. Do you know him? TTT *15
Sir, a Mary Golding is waiting for you in the lobby. TTT *16
People say that she met a Peter Smith in Birmingham and that the child may be his. TTT *17


Člověk podobných vlastností – neurčitý člen

heading

Neurčitý člen používáme tehdy, kdy použijeme jméno nějakého známého člověka, ale máme na mysli nějakého jiného člověka, který má podobné vlastnosti. Tedy např:

His mom thinks he's an Einstein. TTT *18
He's not a Mozart, but he sure can play the piano. TTT *19


Jméno zastupuje předmět – běžná pravidla

heading

V angličtině se setkáte se jmény lidí ještě v jiném významu, kde jméno je použito pro nějaký předmět, který ten člověk vyrobil. Jedná se potom o formu tzv. ‘metonymie’.

He owns a Picasso. TTT *20

Uslyšíte-li tedy např. tuto větu, pravděpodobně pochopíte, že dotyčný nevlastní toho malíře, ale jeho obraz. Picasso zde tedy zastupuje celý výraz a painting by Picasso. Zde potom platí stejná pravidla, která by platila, kdybychom použili výraz celý. Můžeme potom říci např.:

Does he still own the Picasso? TTT *21
He owns two Picassos now. TTT *22

S podobným případem metonymie se setkáte např. ve větách:

Has the new Avril Lavigne come out yet? TTT *23
My favorite Vonnegut is Slaughterhouse-Five. TTT *24


Závěrem

Vidíte, že pravidel týkajících se členů u jmen lidí je více. V tomto článku jsou uvedeny ty nejčastější a nejpoužívanější případy.

Zajímat by Vás mohl i článek o používání členů u názvů míst: Členy před názvy míst

Překlad:
 1. Oženil se se Sarah, se svojí láskou ze střední.
 2. Spielberg je známý především svými trháky jako např. E.T. Mimozemšťan nebo Jurský park.
 3. Celeste Buckingham vyrostla na Slovensku.
 4. Simpsonovi bydlí ve Springfieldu.
 5. Dneska ráno jsem potkal Brownovy.
 6. Romeo byl Montague, Julie byla Capulet
 7. ‘Její styl psaní je strašný,’ řekl spisovatel Stephen King v jednom rozhovoru.
 8. Podařilo se nám dokončit ten projekt s pomocí učitele Johna Barnese.
 9. Popovídal si se slavným Jaredem Letem.
 10. A nevěřící Tomáš řekl: ‘Dokud neuvidím v jeho rukou rány a dokud si nesáhnu do díry v jeho boku, neuvěřím.’
 11. Držela umírajícího Johna Smithe v náruči.
 12. Kniha byla věnována zemřelému Peterovi Sellersovi.
 13. Byl na obědě s Danem Brownem. – Cože, s tím (spisovatelem) Danem Brownem?
 14. Ne, ne s tím Danem Brownem, co napsal Šifru Mistra Leonarda. S jiným Danem Brownem.
 15. Mami, ptal se na tebe nějakej pan Brown. Ty ho znáš?
 16. Pane, v salonku na Vás čeká nějaká Mary Goldingová.
 17. Lidé říkají, že se v Birminghamu setkala s nějakým Peterem Smithem a že to dítě je možná jeho.
 18. Jeho máma si o něm myslí, že je Einstein.
 19. Není to Mozart, ale na piáno hrát fakt umí.
 20. Vlastní jeden obraz od Picassa.
 21. Vlastní pořád ještě ten Picassův obraz?
 22. Má teď dva obrazy od Picassa.
 23. Už vyšla ta nová Avril Lavigne? (=její nové album)
 24. Můj oblíbený Vonnegut (=jeho kniha) je Jatka č. 5
Přepis bublinkové nápovědy: