Help for English

Členy před názvy míst

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 22.04.2021

Přehled používání členů u zeměpisných názvů, tedy světadílů, států, oceánů, moří, pohoří, hor, řek, jezer, měst, ulic, čtvrtí atd.Articles: Place Names

Správně používat členy není snadná věc. Gramatických pravidel pro tento jev je opravdu mnoho. Často se jedná o velice drobné rozdíly v chápání dané věty a proto použití členu není vždy jednoznačné.

Samostatnou kapitolou jsou členy u zeměpisných názvů. I zde existuje množství pravidel, z nichž u každého nalezneme nějaké výjimky. Pojďme si alespoň některé zásady pro používání členů u vlastních podstatných jmen uvést.

Možnosti jsou vlastně dvě: někdy používáme určitý člen a jindy nulový člen (bez členu). Použití neurčitého členu u zeměpisných názvů je velice nepravděpodobné, a/an bychom mohli použít například pouze pokud bychom vyjadřovali, že míst se stejným názvem je spousta a my máme na mysli jen jedno z nich. (Např. He lives in a Jamestown, too, but I think it's not the Jamestown founded in 1604).

Oceány, moře, řeky, úžiny, zálivy, průplavy

Většina názvů vodstev je s určitým členem:

 • the Pacific, the Atlantic Ocean, the North Sea, the Mediterranean (oceány a moře)
 • the Mississippi, the River Elbe, the Missouri River (řeky)
 • the Bering Strait, the Gulf of Mexico, the Panama Canal, the English Channel (úžiny, průplavy, zálivy)

Výjimku tvoří názvy jezer, ty jsou s nulovým členem (viz níže).

Pohoří, souostroví, pouště

Skupiny hor, ostrovů a pouště jsou v angličtině s určitým členem:

 • the Alps, the Himalayas, the Sierra Nevada (pohoří)
 • the Shetlands, the Channel Islands, the British Isles (skupiny ostrovů)
 • the Sahara, the Great Sandy Desert, the Mojave Desert (pouště)

Hory, jezera, ostrovy…

U názvů jednotlivých hor, jezer, ostrovů, údolí, vodopádů, přírodních útvarů, jeskyní atd. používáme nulový člen. Jedná se především o názvy obsahující Mount, Lake, Loch, apod., ale není to podmínkou.

 • Mount Everest, Mount St. Helen, Half Dome, Mt. Whitney, Ben Nevis (hory)
 • Lake Erie, Lake Michigan, Loch Ness, Great Bear Lake, Great Salt Lake (jezera)
 • Madagaskar, Holy Island, Java (ostrovy)
 • Mammoth Cave, Niagara Falls, Death Valley (jeskyně, vodopády, údolí apod.)

Světadíly

Názvy světadílů jsou zásadně s nulovým členem:

 • Europe, Australia, Asia, Africa, America, Antarctica

Dokonce pokud stojí s přívlastkem, s nímž vytvářejí jeden ucelený pojem:

 • Central Asia, medieval Europe, South America

Výjimku tvoří pojmenování světadílu ve vazbě the continent of:

 • the continent of Africa (africký kontinent)

Státy, země

U názvů států jsou obě možnosti použití členu, které se však řídí následujícími pravidly.

Jednoslovné názvy států v jednotném čísle jsou bez členu:

 • Italy, France, Russia, Britain, Portugal, California

Názvy států v množném čísle mají určitý člen:

 • the Netherlands

Víceslovné názvy států, které mají v názvu obecné podstatné jméno (Republic, Union, State, Kingdom atd.), mají určitý člen:

 • the Czech Republic, the USA, the European Union, the United Kingdom

Víceslovné názvy, které nemají obecné podstatné jméno, se používají bez členu:

 • New Mexico, New Zealand, Great Britain

Stejně jako u světadílů platí, že pokud zemi pojmenováváme pomocí vazby the state of, the republic of apod., používáme určitý člen:

 • the Republic of Ireland

Great Britain vs. the United Kingdom

Podle pravidel výše tedy platí, že Velká Británie (Great Britain) je bez členu, ale Spojení království (the United Kingdom) je se členem.

Co přesně jednotlivé názvy označují, se dočtete v článku zde.

Města a obce

Názvy měst a obcí bývají bez členu (s nulovým členem):

 • New York, Sydney, Prague, Washington DC

Výjimku tvoří opět pojmenování pomocí vazby the city of, the town of:

 • the city of New York (ale New York City)

Oblasti, městské čtvrti

Názvy různých oblastí bývají bez členu:

 • Brooklyn, Chinatown, Manhattan, Queens, West End

Některé však používají určitý člen:

 • the Riviera, the Bronx, the Hague, the City

Ulice, náměstí, parky

Ulice, náměstí a parky jsou zpravidla bez členu (s nulovým členem):

 • Wall Street, Broadway, Madison Avenue, Sunset Boulevard (ulice, třídy)
 • Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Times Square (náměstí)
 • Hyde Park, Yosemite National Park, St. Stephen's Green (parky)

Budovy a stavby (obecně)

U budov platí dvě pravidla.

Začíná-li název budovy na vlastní jméno (většinou jméno člověka), nepoužíváme člen (nulový člen):

 • Westminster Abbey, Buckingham Palace

Začíná-li název budovy na obecné podstatné jméno nebo přídavné jméno, používáme určitý člen:

 • the World Trade Center, The National Museum, the White House, the Empire State Building, The Statue of Liberty

Pozor! I zde se najdou výjimky, např.:

 • the Charles Bridge, the Eiffel Tower, Big Ben

Jednotlivé druhy budov

Univerzity

Názvy univerzit jsou zpravidla bez členu:

 • Harvard University, Oxford University, Charles University

Výjimka je opět vazba the university of:

 • the University of California, Los Angeles – UCLA

Hrady

U názvů hradů se členy nepíší:

 • Prague Castle, Edinburgh Castle atd.

Hotely, kina, divadla, muzea, galerie

Tyto budovy se používají s určitým členem:

 • the Ritz, the Grand Hotel (hotely)
 • the Odeon, the Apollo Theatre (kina, divadla)
 • the Acropolis Museum, the Prado, the Riverside Museum, the Museum of London, the Tate Gallery (muzea, galerie)

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Articles: Place Names 1

Test používání členů u vlastních místopisných podstatných jmen, tedy u států, světadílů, moří, řek, jezer, hor, měst, čtvrtí, ulic, parků apod.

UPPER-INTERMEDIATE

Articles: Place Names 2

Test používání členů u vlastních místopisných podstatných jmen, tedy u států, světadílů, moří, řek, jezer, hor, měst, čtvrtí, ulic, parků apod.

ELEMENTARY

Členy před vlastními jmény (elementary)

Umíte používat správně členy před vlastními jmény, jako např. před názvy států, měst apod.?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Articles: Place Names 32 74263 Od Siklgruberova poslední příspěvek
před 3 lety