Podmětné věty v angličtině

Vydáno dne 28.06.2018

Jak se v angličtině používají vedlejší věty podmětné a jak se jim lze případně vyhnout.Podmětné věty v angličtině

Podmětem věty bývá nejčastěji podstatné jméno, spojení s podstatným jménem nebo osobní zájmeno.

V tomto článku se podíváme na případy, kdy má funkci podmětu vedlejší věta, tedy na tzv. vedlejší podmětné věty.

THAT clause

Prvním typem vedlejší podmětné věty je věta se spojkou that.

That he was late didn't matter. TTT
That it was a bad decision soon became obvious. TTT 

Tyto věty ale nejsou v angličtině úplně běžné a takto by mohly působit příliš formálně. Daleko častěji se vyjadřují následujícími způsoby:

It didn't matter that he was late. TTT (pomocný podmět it, vedlejší věta na konci)
The fact that he was late didn't matter. TTT (the fact that…)
His being late didn't matter. TTT (gerundium)

Nejpřirozenější v běžné řeči by byla ta první z uvedených možností.

WH- clause

Funkci podmětu může mít také vedlejší věta s zájmenem či příslovcem what, which, why, how apod.

What surprised me the most was her height. TTT
Why it happened is not clear. TTT
What we need is a miracle. TTT
Whether or not you succeed depends on you. TTT
Where you found it doesn't matter. TTT 

Dnes již zastaralé je použití podmětných vět se zájmenem who, ve významu ‘ten, kdo’.

Their motto is: Who dares wins. TTT 

V moderní angličtině bychom místo toho použili zájmeno whoever/hu:'evə:

Whoever took it will pay. TTT
Whoever gets the most points wins. TTT
Whoever doesn't work shouldn't eat. TTT 

Stejně lze použít pro neživotné věci zájmeno whatever/wɒt'evə. Použití what je ale také v pořádku.

Whatever happens happens for a reason. TTT (nebo What)
Whatever you say can be used against you. TTT (nebo What)

Místo podmětných vět se často používají vedlejší věty vztažné, tedy takové, které rozvíjí podstatné jméno (the person who…, the thing that… , the reason why…, apod.) nebo zájmeno (the one who…, anyone that…, he who… apod.)

The person who designed this was probably on drugs. TTT (= Whoever designed this…)
Anything that you say can and will be used against you in a court of law. TTT (= What/Whatever you say…)
‘He who sows in tears shall reap in joy,’ the Bible says. TTT (= Whoever sows…)

O vztažných větách se dočtete více v článku Vztažné věty (Relative clauses).

Gerundium a infinitiv

Místo klasických vedlejších podmětných vět, kde je sloveso v určitém tvaru, mohou být i podmětné věty se slovesem v neurčitém tvaru. Nejčastěji je to gerundium (tedy sloveso s koncovkou -ing).

Talking to people was not her favorite thing to do. TTT
Getting good grades requires some effort. TTT
Travelling and studying abroad will broaden your horizons. TTT 

Infinitiv jako podmět věty není již v dnešní angličtině moc běžný.

To achieve success requires patience and hard work. TTT
To trust the government is silly. TTT
To get there will take hours. TTT 

Vyhnout se jim můžeme buď použitím gerundia a nebo tím, že souvětí začneme pomocným podmětem it (tzv. ‘anticipatory it’) a infinitiv posuneme až na konec věty.

Achieving success requires patience and hard work. TTT
It's silly to trust the government. TTT
It will take hours to get there. TTT 

O tomto jevu se také dočtete v článku Přídavná jména s infinitivem.

Závěrem

Ukázali jsme si základní typy vedlejších podmětných vět v angličtině. Není to gramatický jev, který by se objevoval v anglickém jazyce často, obzvláště ne v běžném hovoru. Tam by některé věty mohly znít neohrabaně, zastarale či příliš formálně. V článku jsou uvedeny i způsoby, jak se tomu vyhnout. Je to např. tak, že použijeme:

Přepis bublinkové nápovědy: