PET Result Unit 1 - Extra

Vydáno dne 01.01.2011

Slovní zásoba z textů první lekce v učebnici a cvičebnici.



 
bargain - výhodná koupě
BrE
/'bɑ:gɪn/ Přehrát
AmE
/'bɑ:rgɪn/ Přehrát

noun - a thing that you buy at a lower price than usual

 
bit - kousek, kousíček, část
BrE
/'bɪt/ Přehrát
AmE
/'bɪt/ Přehrát

noun - a small piece, a small part of

 
conservation - ochrana životního prostředí, ochrana, zachování
BrE
/ˌkɒnsə'veɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌkɑ:nsər'veɪʃn/ Přehrát

noun - protecting the environment, keeping and protecting of something

 
float - vznášet se, plout
BrE
/'fləʊt/ Přehrát
AmE
/'floʊt/ Přehrát

verb - to stay on top of water, to stay in the air

 
highlight - zvýraznit, upozornit na
BrE
/'haɪlaɪt/ Přehrát
AmE
/'haɪlaɪt/ Přehrát

verb - to emphasize something, to draw attention to something important

hike
hike - jít na pěší túru, jít na túru, pěstovat pěší turistiku
BrE
/'haɪk/ Přehrát
AmE
/'haɪk/ Přehrát

verb - to go on a journey on foot

 
landmark - orientační bod, památka
BrE
/'lændmɑ:k/ Přehrát
AmE
/'lændmɑ:rk/ Přehrát

noun - a building or something that can be easily recognized and which can help you to realize where you are

 
landscape - krajina
BrE
/'lændskeɪp/ Přehrát
AmE
/'lændskeɪp/ Přehrát

noun - a large expanse of scenery or countryside

 
memorable - pozoruhodný, nezapomenutelný, pamětihodný
BrE
/'memərəbl/ Přehrát
AmE
/'memərəbl/ Přehrát

adjective - unforgettable, something you will remember

 
muddy - blátivý, bahnitý
BrE
/'mʌdi/ Přehrát
AmE
/'mʌdi/ Přehrát

adjective - covered in wet earth, full of wet earth

 
paddy - rýžové pole
BrE
/'pædi/ Přehrát
AmE
/'pædi/ Přehrát

noun - the kind of terraced field where they grow rice in China

 
rescue - zachránit, vyprostit
BrE
/'reskju:/ Přehrát
AmE
/'reskju:/ Přehrát

verb - to save somebody from a harmful or dangerous situation (e.g. in the mountains etc.)

 
sanctuary - rezervace
BrE
/'sæŋktʃʊəri/ Přehrát
AmE
/'sæŋktʃʊəri/ Přehrát

noun - a place where animals cannot be hunted and where they can breed

snorkel
snorkel - šnorchl
BrE
/'snɔ:kl/ Přehrát
AmE
/'snɔ:rkl/ Přehrát

noun - a tube that enables you to breathe when you are swimming with your head under the water surface

sunset
sunset - západ slunce
BrE
/'sʌnset/ Přehrát
AmE
/'sʌnset/ Přehrát

noun - the time when the sun disappears from the sky in the evening

 
superb - skvělý, úžasný, výborný
BrE
/su:'pɜ:b/ Přehrát
AmE
/su:'pɜ:rb/ Přehrát

adjective - excellent, perfect

 
temple - chrám
BrE
/'templ/ Přehrát
AmE
/'templ/ Přehrát

noun - a large building where religious ceremonies take place and where people go to pray

Přepis bublinkové nápovědy: