Pleteme si: ALL nebo WHOLE?

Vydáno dne 30.10.2013

Dělá vám potíže rozlišit mezi těmito anglickými slovíčky? Kdy se které používá? Podívejme se na ně společně v tomto článku.Je mezi nimi vůbec nějaký rozdíl? Jestli si nejste jistí, jak pracovat s těmito dvěma výrazy, možná vám pomůže právě tento článek. A nebojte se, žádná věda to není.

Výslovnost

První a velký rozdíl je ve výslovnosti.

allwhole

Ano, whole se vyslovuje úplně stejně jako hole! Nenechte se tedy zmást a kdybyste se setkali se spojením “(the) whole hole”, opravdu se to vyslovuje takto:

Podrobněji si o těchto slovech můžete přečíst v článku WHOLE / HOLE.

all (det) versus whole (adj)

Jak je naznačeno v nadpisu, dalším rozdílem je funkce těchto dvou slov. Obě dvě jsou různými větnými členy, ale my se dnes budeme věnovat jen těmto:

all = determiner TTT *1
whole = adjective TTT *2

Poznámka: Doporučuji, abyste si přečetli samostatný článek Co jsou to ‘determinátory’ (determiners).

All je determinátor, který spojujeme s dalším determinátorem the (bude tedy ve funkci predetermináto­ru), a tudíž musí být před the.
Whole je ale přídavné jméno, a proto bude za determinátorem the.

all the world the whole world
all my project my whole project
all the village the whole village

the all world / whole the world
my all project / whole my project
the all village / whole the village

Obdobně můžeme místo the dát jiné determinátory (přivlastňovací nebo ukazovací zájmena: my, his, your, that, these atd.) nebo podstatné jméno v přivlastňovacím pádu (např. Jack's).

Uveďme si tyto výrazy v příkladových větách:

All the world was affected by Princess Diana's death. TTT *3
Songs, it's her whole world. TTT *4
The crazy cat's destroyed all my project! I have to hand it over tomorrow! TTT *5
The whole project has cost us three thousand pounds so far. TTT *6
All the village came to celebrate the Independence Day. TTT *7
They had the support of the whole village. TTT *8
The whole land was devastated after the attack. TTT *9
The princess disappeared and nobody in all the land could find her. TTT *10
All these people came here to support you. TTT *11
I've invited all my friends to the party. TTT *12
This whole documentary is a nonsense. TTT *13
All that stuff she has been saying about him is rubbish.. TTT *14

Výrazy all the + noun a the whole + noun používáme s podstatnými jmény v jednotném i množném čísle. Je tady ale trošku jiná preference, tzn., že většinou nebo nejčastěji to je takto:

all the + uncountable noun TTT *15
the whole + singular countable noun TTT *16

Neurčitý člen

Zatímco před whole může být neurčitý člen a, za all být nemůže.

a whole loaf of bread
a whole bottle of milk

all a loaf of bread
all a bottle of milk

Pokud chcete zkombinovat whole a nepočitatelné podstatné jméno, je nutné dodat nějaké “měřidlo” (láhev, košík, misku, hrnek, bochník, hromadu apod.) – viz Jak počítat nepočitatelná podstatná jména?.

The cat drank all the milk in the bowl. TTT *17
The cat drank a/the whole bottle of milk. TTT *18
All (the) friends came to the party. TTT *19
A/The whole group of friends came to the party. TTT *20

Jak vidíte, whole vás tak trochu “nutí” do přesnějšího vyjadřování, což se mnohdy hodí. Podívejte na následující příklady:

Jack and Gary drank all whiskey (that) we had! TTT *21
Jack and Gary drank the whole bottle of whiskey. TTT *22

Doma jste mohli mít 5 lahví whiskey, ale třeba taky jen tu jednu, nebo i půlku lahve.

Závěr

Účelem tohoto článku bylo osvětlit základní rozdíly mezi těmito dvěma slovy, ze kterých jsou studenti často zmatení. Pamatujte tedy na postavení členu, které souvisí s funkcí těchto slov (rozdílné větné členy): all the …, ale the whole …. Po all nedávejte neurčitý člen a pamatujte, že whole vám umožňuje být přesnější ve vyjadřování množství. V následujícím článku pro pokročilejší studenty se podíváme na další rozdíly.

Překlad:
 1. determinátor
 2. přídavné jméno
 3. Celý svět poznamenala smrt princezny Diany.
 4. Písničky jsou celý její svět.
 5. Ta bláznivá kočka mi zničila celý projekt! Musím jej zítra odevzdat!
 6. Celý projekt nás zatím stál tři tisíce liber.
 7. Celá vesnice přišla oslavit Den nezávislosti.
 8. Měli podporu celé vesnice.
 9. Po útoku byla zdevastovaná celá země.
 10. Princezna zmizela a nikdo z celé země ji nemohl najít.
 11. Všichni tihle lidé přišli, aby tě podpořili.
 12. Pozvala jsem na tu oslavu všechny své přátele.
 13. Celý tenhle dokument je nesmysl.
 14. Všechny ty věci, které o něm říká – to jsou bláboly.
 15. nepočitatelné podstatné jméno
 16. počitatelné podstatné jméno v jednotném čísle
 17. Kočka vypila všechno mléko, které bylo v misce.
 18. Kočka vypila celou láhev mléka.
 19. Všichni kamarádi přišli na party.
 20. Celá parta kamarádů přišla na party.
 21. Jack a Gary vypili všechnu whiskey, co jsme měli!
 22. Jack a Gary vypili celou láhev whiskey.
Přepis bublinkové nápovědy: