GIVE vs. GET

Vydáno dne 10.02.2013

Začátečníkům se často pletou tato dvě slovesa. Ukažme si jednoduchou pomůcky, díky které si je lépe zapamatujete.GIVE vs. GET

Jednou z věcí, kde začátečníci chybují, je základní význam slovíček give/'gɪv/ a get/'get/. V hlavě začínajícího studenta jsou si tato slovíčka hodně podobná: začínají na G, jsou jednoslabičná a obě souvisí s přesunem nějaké věci z jedné ruky do druhé.

Tato slovíčka jsou si opravdu hodně podobná, ale rozdílná je hned na první pohled jejich délka. Toho můžeme využít.

Sloveso givevíce písmenek, proto si může dovolit nějaké někomu dát:

Sloveso getméně písmenek, proto by bylo rádo, kdyby dostalo nějaké navíc:

Zde je ještě třeba připomenout, že get neznamená pouze dostat něco, ale taky dostat se někam. Má však významů mnohem více, o čemž si můžete přečíst v článku Sloveso GET.

Pojďme si nyní ukázat pár příkladových vět:

Can you give me something to drink? TTT *1
Give me your book, please. TTT *2
What would you like to give him for his birthday? TTT *3
Give it to me! TTT *4
I will give you some advice. TTT *5

Can I get something to drink, please? TTT *6
What time do you get to work in the morning? TTT *7
What would you like to get for your birthday? TTT *8
get ten emails every day. TTT *9
I always get a pair of socks for Christmas. TTT *10

Pozor! Obě dnešní slovesa jsou nepravidelná:

give /gɪv/ – gave /geɪv/ – given /'gɪvən/
get /get/ – got /gɒt/ – got /gɒt/

Překlad:
  1. Můžeš mi dát něco k pití?
  2. Dej mi svoji knihu, prosím.
  3. Co bys mu dal rád k narozeninám?
  4. Dej mi to!
  5. Dám ti radu.
  6. Mohu dostat něco k pití prosím?
  7. V kolik se ráno dostaneš do práce?
  8. Co bys rád dostal k narozeninám?
  9. Každý den dostávám deset emailů.
  10. K vánocům vždycky dostanu pár ponožek.
Přepis bublinkové nápovědy: