Násobné číslovky

Vydáno dne 13.03.2013

Jednou, dvakrát, třikrát… párkrát, několikrát, mnohokrát… jak je to anglicky?Násobné číslovky

(multiplicative adverbs)

V dnešním článku se podíváme na anglické násobné číslovky. Jak napovídá anglický název, nejedná se vlastně o číslovky ale spíše o příslovce (jednou, dvakrát…)

once, twice

V angličtině jsou vlastně jen dvě, respektive tři, násobné číslovky:

once /wans/ – jednou
twice /twaɪs/ – dvakrát
thrice /θraɪs/ – třikrát

Výraz THRICE se ale v dnešní angličtině již téměř nevyskytuje, setkáte se s ním spíše ve starší literatuře, v básních apod. A další? Nejsou a snad ani nikdy nebyly (i když někteří jsou přesvědčení, že jako další musí následovat frice :-) )

three times, four times…

Další násobky vytváříme ‘uměle’ pomocí známého slovíčka TIMES:

three times – třikrát
four times – čtyřikrát

twenty-one times – 21krát
one hundred and seventy-two times – 172krát
a million times – milionkrát

Místo čísla můžeme použít i jinou číslovku, jako např. many, several, a few, a couple of apod.

many times – mnohokrát
several times – několikrát
a few times – párkrát
a couple (of) times – párkrát
countless times – nesčíslněkrát

V otázce potom používáme:

how many times – kolikrát

Frekvence

Násobné číslovky se nám hodí např. pro vyjadřování frekvence, tedy příslovečná určení jako jednou týdně, dvakrát za měsíc, desetkrát ročně apod. Po násobné číslovce následuje neurčitý člen a časový údaj (week, month, year apod.)

once a day – jednou denně
twice a week – dvakrát týdně
five times a month – pětkrát měsíčně

Ve formální angličtině lze místo členu použít předložku PER /pər/

twice per week – dvakrát týdně


PRO POKROČILEJŠÍ

Dvakrát více, pětkrát rychleji

Při porovnávání často používáme spojení s AS:

twice as much/many – dvakrát více
three times as fast – třikrát rychleji/rychlejší
ten times as heavy – desetkrát těžší

Od tří výše se používá i THREE TIMES FASTER, FOUR TIMES LONGER apod.

Více o tomto typu porovnání se dočtete v článku Dvakrát více, třikrát méně

Násobení – one times two

Pokud mluvíme vyloženě o násobení čísel, once a twice nepoužíváme. Nahrazuje ho TIMES:

1 × 2 = 2 – one times two equals two

Zde totiž slovíčko TIMES spíše označuje to znaménko ‘krát’. Nejedná se potom vlastně vůbec o násobné číslovky. Ani v češtině neříkáme jednou dvě ale jedna krát dvě. Více o matematických operacích se dočtete v článku Základní matematické operace

one time, two times?

Spojení one time a two times se objevuje spíše zřídka a to především v některých konkrétních významech.

One or two times

Místo ONCE OR TWICE lze používat ONE OR TWO TIMES, místo TWICE OR THREE TIMES lze používat TWO OR THREE TIMES.

He donates blood one or two times a year. TTT *1
I've been to England two or three times, I don't remember exactly. TTT *2  

Obě varianty jsou přípustné.

One time / once

Oba tyto výrazy používáme při vyprávění (one time je spíše americká varianta), kde zasazujeme děj někam do minulosti. Nejedná se ve svém jádru o násobnou číslovku, neříkáme, že se to stalo jen jednou. Říkáme jen, že to byl ‘jeden případ’.

One time / Once I was invited to speak at a conference in Madrid. TTT *3
I remember one time I was driving from work and I hit a deer! TTT *4  

Once také znamená ‘kdysi’, tedy v neurčitém čase v minulosti.

I once lived here. TTT *5
He was famous once, but now no one cares. TTT *6  

Možná budete znát i spojku ONCE, která se používá v časových větách ve významu ‘až’ či ‘když’.


PRO POKROČILÉ

twofold, threefold, tenfold…

Existuje ještě jeden typ násobných příslovcí (či přídavných jmen) a to číslovky s koncovkou FOLD /fəʊld/.

twofold – dvakrát, dvojnásobně, dvojnásobný
threefold – třikrát, trojnásobně, trojnásobný
fourfold – čtyřikrát
fivefold – pětkrát
sixfold – šestkrát

tenfold – desetkrát
atd.

Tato slova se používají především tehdy, říkáme-li, kolikrát se něco zvýšilo, vzrostlo apod. Často je to ve vazbě se slovesy INCREASE nebo GROW. Při překladu můžeme sáhnout po českých slovesech zdvojnásobit se, ztrojnásobit se apod.

Their income has increased sixfold over the last five years. TTT *7
The population grew almost twofold. TTT *8  

Tato slůvka lze použít i jako přídavná jména.

We expect a threefold increase in traffic in the town center. TTT *9  


Závěrem

Ukázali jsme, jak se tvoří a používají anglické násobné číslovky. Zopakujeme ještě jednou to nejdůležitější:

Překlad:
  1. Daruje krev jednou či dvakrát do roka.
  2. Byl jsem v Anglii dvakrát nebo třikrát, nepamatuji si přesně.
  3. Jednou jsem byl pozván, abych promluvil na konferenci v Madridu.
  4. Pamatuju si, jak jsem jednou jel domů z práce a porazil jelena.
  5. Kdysi jsem tu bydlel.
  6. Kdysi byl slavný ale dnes je to každému jedno.
  7. Jejich příjmy se za posledních pět let zšestinásobily.
  8. Populace se téměř zdvojnásobila.
  9. Očekáváme trojnásobné zvýšení provozu ve středu města.
Přepis bublinkové nápovědy: