Help for English

Základní matematické operace

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 06.05.2021

Sčítání, odčítání, násobení, dělení, porovnávání čísel apod. v angličtině.Základní matematické operace

Pojďme se spolu podívat na ty nejzákladnější matematické operace a jak o nich mluvit v angličtině. Naučíme se sčítat, odčítat, násobit, dělit a porovnávat čísla anglicky.

Sčítání

Na obrázku vidíme dva základní způsoby čtení jednoduchého součtu dvou čísel. Budeme potřebovat slovíčko plus/'plʌs/ (v lidovější řeči se dá jednoduše říci spojka and) a sloveso rovnat se, být roven = equal/'i:kwəl/. Přidat musíme koncové -s (“rovná se” – jde o 3.os.j.č.):

two plus two equals four
two and two equals four

Sloveso equal/'i:kwəl/ může mít i funkci přídavného jména, potom říkáme:

two plus two is equal to four (je rovno)

Zjednodušit si vše můžeme obyčejným slovesem “být”:

two and two is four

Rozhodnete-li se pro sloveso být, mějte na paměti, že je v jednotném čísle (is, nikoli are).

Odčítání

Pro odečítání potřebujeme slovo minus/'maɪnəs:

two minus two equals zero

Násobení

Pro násobení používáme slovíčko times/'taɪmz/. Ano, jistě znáte násobné číslovky – once, twice, three times, four times atd. – je to stejné slovíčko.

two times two equals four

Ovšem pozor! V násobení se neříká once a twice, vždy použijeme times:

1 × 3 = 3 – one times three is three

Pokud nejde o násobení ale o rozměry, používá se obvykle předložka by:

four by two feet
velikosti plochy – čtyři stopy na šířku, dvě stopy na výšku

four times two feet
zde násobíme a výsledek je 8 stop

Nezapomeňte, že v angličtině je symbolem pro násobení křížek (x). Lze ale použít i tečku umístěnou uprostřed řádku nebo klasickou naši tečku, obzvláště aby se nám nepletlo znaménko násobení s běžně používanou matematickou proměnnou x.

Dělení

U dělení použijeme výraz divided by/dɪ'vaɪdɪd b­aɪ/ (děleno čím):

two divided by two equals one

Za povšimnutí zde stojí také znaménko pro dělení – u nás používáme jen dvojtečku, v angličtině je mezi tečkami navíc vodorovná čárka (toto znaménko symbolizuje zlomek, horní tečka je čitatel, dolní tečka je jmenovatel a mezi nimi zlomková čára).

Tento symbol možná znáte z kalkulaček apod. Na klávesnici byste toto znaménko ale asi nenašli, proto lze psát místo tohoto znaménka i lomítko – 2 / 2 = 1.

Porovnávání

Pro porovnávání budeme potřebovat tři přídavná jména:

  • less/'les/ – menší/méně, používá se s předložkou than
  • great/'greɪt/ – druhý stupeň greater – větší, opět s předložkou than
  • equal/'i:kwəl/ – rovný / roven, nyní s předložkou to

Je možné, že se setkáte i se spojeními smaller than, larger than apod., ale ty se v matematice moc nepoužívají. Správné výrazy jsou less than a greater than.

 

Pokud se něco nerovná, jednoduše použijeme zápor – není rovno – is not equal to

A takto vypadají složená znaménka – větší nebo rovno, menší nebo rovno:

 

Závěrem

Toto je pro začátečníky vše. Pozor si dejte zejména na výslovnost plus/'plʌs/ a minus/'maɪnəs. Studenti je mají tendenci číst “po česku”.

Pokud vás zajímají další pojmy, výrazy a spojení týkající se sčítání, odčítání, násobení a dělení, můžete se podívat na článek Základní matematické operace – rozšíření.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.
Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Základní matematické operace - rozšíření

Další anglické pojmy a obraty týkající se základního počítání – sčítání, odčítání, násobení a dělení.

INTERMEDIATE

Dvakrát více, třikrát méně

Jak v angličtině vyjádřit, že jedna věc je např. dvakrát lepší, třikrát rychlejší, desetkrát těžší apod.
PRE-INTERMEDIATE

Test: Základní matematické pojmy

Doplňte do vět spojených se základními matematickými operacemi správná slova, předložky, vazby apod.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Základní matematické operace 1 13953 Od Battlefield poslední příspěvek
před 13 lety