Help for English

Test: Základní matematické pojmy

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 14.02.2011

Doplňte do vět spojených se základními matematickými operacemi správná slova, předložky, vazby apod.  1. I can't do it. This ________ is too hard. I hate math!

  2. Look, you got one ________ wrong. Twenty-two minus six isn't eighteen.

  3. ________ three is three.

  4. When the numerator and the denominator are the same, then the fraction is equal ________ one.

  5. The ________ of three and three is nine.

  6. Ninety-three is a ________ number.

  7. If you divide a number by ten, just move the decimal ________ to the left.

  8. Five divided by three is one, with a ________ of two.

  9. One mile is about 1.6 ________.

  10. We can ________ a fraction to a decimal number by dividing the numerator by the denominator.

Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme! , která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Základní matematické operace - rozšíření

Další anglické pojmy a obraty týkající se základního počítání – sčítání, odčítání, násobení a dělení.

ELEMENTARY

Základní matematické operace

Sčítání, odčítání, násobení, dělení, porovnávání čísel apod. v angličtině.

STARTER

Test: Základní slovesné vazby

Jak se spolu vážou různá slovesa, kdy používáme infinitiv, kdy ‚ingový tvar‘ a kdy základní tvar.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Test: Základní matematické pojmy 6 14979 Od kengurinka01 poslední příspěvek
před 10 lety