ABROAD (s předložkou či bez?)

Vydáno dne 28.02.2013

Studenti často chybují v použití (i výslovnosti) tohoto slovíčka. Pojďme si v tom dneska udělat pořádek.ABROAD (s předložkou či bez)

Začátečníci a mírně pokročilí studenti často zápasí s tímto slovíčkem. Chybuje se ve výslovnosti, ale i v použití (studenti často dosazují před toto slovo předložku, která tam většinou nemá co dělat).

Pozor na výslovnost!

Ač by se mohlo zdát, že slovíčko abroad souvisí se slovíčkem road, není tomu tak. Ani výslovnost není stejná:

Slovíčko abroad/ə'brɔ:d/ totiž vzniklo ze slovíčka broad/'brɔ:d/ TTT *1.

Pozn.: Pokud vás zajímá více předpona a-, přečtěte si článek pro pokročilé.

Pozor na předložky!

Kromě výslovnosti se značně chybuje v použití předložek. Mnoho studentů si myslí, že slovíčko abroad znamená zahraničí a pak mají tendenci překládat české spojení do zahraničí jako to abroad nebo v zahraničí jako in abroad.

Jenže abroad je příslovce a nepojí se s předložkou IN ani TO:

I'm going to abroad. TTT *2
She lives in abroad. TTT *3

Ale pozor, pokud chcete vyjádřit “ze zahraničí”, pak už předložku použijete:

ze zahraničí = from abroad

They import the goods from abroad. TTT *4

Pojďme si na závěr ukázat pár příkladových vět:

He's going abroad to study English. TTT *5
My mother has never been abroad. TTT *6
Her brother lived abroad when he was young. TTT *7
She's travelling abroad next week. TTT *8
He needs a new car for his trips abroad. TTT *9
Mr Brown is abroad on business this week. TTT *10
Some people can even vote from abroad. TTT *11
I'm expecting a letter from abroad. TTT *12

Překlad:
 1. široký
 2. Jedu do zahraničí.
 3. Ona bydlí v zahraničí.
 4. Dovážejí to zboží ze zahraničí.
 5. Jede do zahraničí studovat angličtinu.
 6. Moje máma nebyla nikdy v zahraničí.
 7. Její bratr bydlel v zahraničí, když byl mladý.
 8. Příští týden jede do zahraničí.
 9. Potřebuje nové auto na jeho cesty do zahraničí.
 10. Pan Brown je tento týden služebně v zahraničí.
 11. Někteří lidé mohou dokonce volit ze zahraničí.
 12. Očekávám dopis ze zahraničí.
Přepis bublinkové nápovědy: