Would rather / had better

Vydáno dne 27.05.2014

Už jste se setkali s výrazy 'D RATHER nebo 'D BETTER? V dnešním článku se dozvíte, co znamenají, jaký je mezi nimi rozdíl a jak se v angličtině správně používají.Would rather vs. Had better

Možná jste si při čtení anglických textů všimli spojení 'd rather nebo 'd better. Dnešní článek je pro ty, kdo si nejsou úplně jistí tím, co tyto vazby přesně znamenají a jak se používají.

WOULD RATHER

Nejprve se podíváme na would rather/wʊd'rɑ:ð­ə/, běžně zkracované na ‘d rather. Spojení znamená 'raději by’ a používáme ho, když chceme říci, že bychom raději udělali něco (jiného). Mluvíme tedy o nějaké své preferenci.

I don't want to study. I'd rather go out. TTT *1
I'd rather be a sparrow than a snail. (Simon and Garfunkel) TTT *2
She'd rather watch a romcom instead of a horror movie. TTT *3
Where would you rather live, in Europe or in America? TTT *4  

Jak vidíte, za would rather používáme holý infinitiv (infinitiv bez TO) – I would rather live, I would rather be, he would rather stay, she would rather go. Protože je to infinitiv, nemá na něj vliv ani to, že se jedná o třetí osobu jednotného čísla.

V záporných větách je záporný infinitiv s not na začátku: I'd rather not go, he 'd rather not go atp.

I'd rather not go alone. I might get lost. TTT *5  

To, co jsme si právě řekli, ale platí pouze tehdy, když věta má jen jediný podmět. Tedy já bych raději něco udělal, on by raději něco udělal apod. Pokud bychom měli podměty dva, tedy např. bych byl raději, kdyby někdo jiný něco udělal, musíme už použít trochu jiné souvětí:

Do you want me to go? – No, I'd rather you stayed. TTT *6
If it's going to upset me, I'd rather you didn't say anything. TTT *7
My girlfriend's fri­ends are joining us this weekend but I'd rather we went alone. TTT *8  

Za would rather je nyní vedlejší věta v minulém čase. Je to možná zvláštní, protože se vůbec nejedná o minulost. Tomuto jevu se říká ‘nereálný čas’ a objevuje se i v podmínkových větách, přacích větách apod. I tady (podobně jako v podmínkových a přacích větách) často používáme tvar slovesa být were místo was:

Her boyfriend is too old for her. I'd rather she were with someone her age. TTT *9  

Pozn.: Více se dočtete v článku Unreal time – “nereálný čas”.

HAD BETTER

Spojení had better/həd'betə­/ zkracované na 'd better se používá vlastně ve významu takového důraznějšího should. Pomocí had better někomu řekneme, že by něco raději měl udělat (aby se např. vyhnul problémům apod.)

I'd better go. My parents will be looking for me. TTT *10
You'd better study now. Otherwise you might fail the exam. TTT *11
You and your friends had better behave yourselves tonight, or else! TTT *12  

I zde, jak vidíte, používáme za had better holý infinitiv, tedy např.: I had better go, he had better go.

V záporných větách je záporný infinitiv s not na začátku: I had better not go, he had better not go atp.

Tell me what happened. You'd better not lie! TTT *13  

V nespisovné angličtině často sloveso had úplně vypadne, takže se jistě setkáte s větami jako I better go, you better not say anything apod.

Závěrem

I když se tyto vazby podobají, neznamenají to samé:

Pozor si dejte i na to, že ač se v obou spojeních objevuje stažený tvar 'd, jedná se o jiné slovíčko. Projeví se to například v tázacím dovětku:

He'd rather go, wouldn't he?
He'd better go, hadn't he?

Překlad:
 1. Nechci se učit. Radši bych šel ven.
 2. Raději bych byl vrabcem než hlemýžděm.
 3. Raději by se dívala na romantickou komedii místo hororu.
 4. Kde bys raději bydlel, v Evropě nebo v Americe?
 5. Radši bych nešel sám. Mohl bych se ztratit.
 6. Chceš, abych odešel? – Ne, byla bych raději, kdybys zůstal.
 7. Jestli mě to znepokojí, byl bych radši, kdybys nic neříkal.
 8. Kamarádi mojí přítelkyně pojedou tento víkend s námi, ale já bych byl radši, kdybychom jeli sami.
 9. Její přítel je na ní moc starý. Byl bych raději, kdyby byla s někým v jejím věku.
 10. Radši bych měl jít. Rodiče se po mně budou shánět.
 11. Radši by ses měl učit. Jinak bys mohl tu zkoušku neudělat.
 12. Ty a tvoji přátelé se doufám budete dnes večer chovat slušně, nebo uvidíte!
 13. Řekni mi, co se stalo. A být tebou bych nelhal!
Přepis bublinkové nápovědy: