Dvoudenní, tříměsíční, desetiletý...

Vydáno dne 20.08.2013

Jak v angličtině vyjádřit např. ‘dvoudenní cesta’, ‘tříměsíční expedice’ apod.Dvoudenní, tříměsíční, desetiletý

V dnešním článku se podíváme na to, jak v angličtině vyjádřit, jak dlouho něco trvá – tedy např. ‘dvoudenní cesta’, jak je uvedeno v nádpisu.

Když něco trvá dva dny, řekneme jednoduše např:

The journey takes two days. TTT

Použijeme množné číslo TWO DAYS. Pokud ale délku trvání chceme použít jako přívlastek, máme dva způsoby vyjádření.

A two-day journey

První ze způsobů, ten častější, používá přídavné jméno. To vytvoříme tak, že slova TWO DAYS spojíme dohromady (pomocí spojovníku – hyphen). Zde je ještě důležité ‘zbavit se’ množného čísla, protože to se v rámci přídavných jmen zpravidla nevyjadřuje. Ze slov TWO DAYS (dva dny) nám tedy vznikne přídavné jméno TWO-DAY (dvoudenní).

Toto nově vytvořené přídavné jméno se chová jako jakékoliv jiné a platí zde stejná pravidla jako u kteréhokoliv jiného. V jednotném čísle tedy např. nezapomínáme na neurčitý člen!

It was a two-day journey. TTT
They went on a three-week cruise in the Caribbean. TTT
After a four-year hiatus the band released a new album. TTT
Sheldon won a grant to pay for a three-month expedition to the North Pole. TTT
There was a fifteen-minute delay. TTT
When the battery is low, the second hand moves at two-second intervals. TTT
You can't speak fluent English after five forty-five-minute lessons! TTT

Slova two-day, three-week apod. patří mezi přídavná jména, která mohou stát POUZE PŘED podstatným jménem. Nelze tedy říci např.:

The journey was two-day. (Ta cesta byla dvoudenní.)

Podobná složená přídavná jména používáme i u dalších údajů míry:

a seven-pound baby (tříapůlkilové dítě), a two-meter alligator (dvoumetrový aligátor), a hundred-dollar bill (stodolarová bankovka), a six-and-a-half-mile jog (šestapůlmílový běh – desetiapůlkilo­metrový běh), a hundred-degree fever (osmatřicetis­tupňová horečka – 100 stupňů Fahrenheita je téměř 38 stuipňů Celsia), a four-gallon tank (patnáctilitrová nádoba), a two-gram dose (dvougramová dávka), a ten-foot ladder (třímetrový žebřík), a half-pint bottle (čtvrtlitrová lahev) apod.

Při určování věku používáme přídavná jména jako např. three-year-old, ten-month-old apod. O tom se více dočtete v článku Věk a vše o něm.

Two days' journey

Druhá možnost vyjádření je pomocí přivlastňovacího pádu. Použijeme zde délku vyjádřenou klasicky, tedy např. TWO DAYS, z toho vytvoříme přivlastňovací pád a za tím bude podstatné jméno. Tedy:

TWO DAYS' (apostrof patří za S, protože TWO DAYS je množné číslo)
TWO DAYS' JOURNEY – dvoudenní cesta

Pozor, neurčitý člen tu nebude, protože se nejedná o přídavné jméno.

A TWO DAYS' JOURNEY

Podstatné jméno JOURNEY tu místo členu má to udání času. Podobně je např. JOHN'S BOOK bez členu. Porovnejte:

pouze podstatné jméno: a book a journey
podstatné jméno s přídavným: a nice book a two-day journey
podst. jméno s přivlastňovacím pádem: John's book two days' journey
špatně: a John's book a two days' journey

Zde člen není, protože JOHN je jméno, neurčitý člen tedy nemá. Stejně tak TWO DAYS' JOURNEY člen mít nebude, protože TWO DAYS je množné číslo a neurčitý člen tedy nepřibírá.

Kdyby ale byla JEDNODENNÍ CESTA, tam už by člen byl. DAY je jednotné číslo, ve významu ‘jeden den’ člen přibírá:

A DAY'S JOURNEY

Nebo se na to podívejme takto:

The journey took two days. – TWO DAYS je bez členu
- It was two days' journey. – také bez členu

The journey took a day. – DAY je se členem
- It was a day's journey. – také se členem

Přivlastňovací pád se sice nepoužívá u zmíněných určení míry jako např. a seven-pound baby či a two-meter alligator, ale je typický pro další časová určení:

yesterday's news (včerejší zprávy), tomorrow's pro­blems (zítřejší problémy), in two weeks' time (za dva týdny), a good night's sleep (dobrý spánek, dobré vyspání), last year's election (loňské volby), his life's work (jeho celoživotní dílo), a lifetime's dream (celoživotní sen), a year or two's experience (jedno či dvouleté zkušenosti) apod.

Závěrem

Ukázali jsme si, že výrazy jako ‘jednodenní cesta’ či ‘třítýdenní dovolená’ lze vyjádřit dvěma způsoby.

  přídavné jméno: přivlastňovací pád:
dvoudenní cesta a two-day journey two days' journey
třítýdenní dovolená a three-week vacation three weeks' vacation
nezapomeňte psáno s pomlčkou, v jednotném čísle, neurčitý člen bez členu, psáno jako dvě slova, apostrof v množném čísle za -s
Přepis bublinkové nápovědy: