Help for English

Věk a vše o něm

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.06.2010

Článek o nejrůznějších výrazech, spojeních a gramatických strukturách, které používáme, když mluvíme o věku.Věk

V tomto článku Vám nabídnu přehled slov, spojení a gramatických struktur, které používáme ve spojení s věkem člověka. Důležité informace tu najdou nejen začátečníci, proto důkladně čtěte.

 


How old are you?

Začneme otázkou na věk. Struktura otázky se v různých jazycích poměrně liší. Zatímco v češtině se ptáme na to, "kolik je někomu roků", ve španělštině na to, "jaký věk někdo má", v angličtině je to otázka na to, "jak je někdo starý". Přesně tedy HOW OLD (jak starý) ARE YOU (jsi).

How old are you?
How old is your brother?
How old are your parents?

Ve formální angličtině se možná setkáte i s jinou formulací otázky, a to s použitím podstatného jména AGE:

What is his age?
What age is he?

To ale v běžné řeči nepoužívejte.

 


I'm twenty.

Stejně, jako se liší v různých jazycích otázky na věk, liší se i způsob formulace udání věku. V angličtině říkáme, že jsme 'tolik a tolik let staří':

I'm twenty years old.

Toto se ale v běžné angličtině zkracuje a ono YEARS OLD se vynechává:

I'm twenty.

Pozor na časté chyby začátečníků. Tvary jako I'm twenty years, I'm old twenty years apod. jsou nepřijatelné. Stejně tak v angličtině sloveso MÍT: I have twenty years - také chyba.

 


forty-year-old / forty years old

Pokud chceme vytvořit přídavné jméno např. dvacetiletý, složíme ho ze známých slovíček, která spojíme pomlčkou. Pozor ale, že podstatné jméno YEAR zde bude v jednotném čísle! Jedná se přece o přídavné jméno a v těch se jednotné/množné číslo nerozlišuje. Můžeme tak tedy říct:

He is a twenty-year-old man. - s pomlčkami, YEAR je singulár!
He is twenty years old. - bez pomlček, je zde plurál YEARS!

Podobně vytváříme přídavná jména i z dalších číselných údajů:

a five-foot-tall person
a two-kilometre run
a 150 metre-deep shaft

Napíšeme-li číslo číslicí, pomlčka se většinou nepíše, ale může.

 


20 years of age

za věkovým údajem, tedy přesněji za číslem udávajícím věk, se obzvláště ve formální angličtině používá spojení YEARS OF AGE. Podívejte se na spojení:

People between 13 and 19 years of age are called teenagers.
Drinking is not allowed for people under 21 years of age.
He is 30 years of age. - toto je ale opravdu formální a v běžné konverzaci to nepoužívejte.

 


about

Je-li někomu okolo nějakého věku, používáme předložku ABOUT:

He's about twenty.

 


-ish

Při udávání věku se v hovorové angličtině občas setkáte s koncovkou -ish, která podobně jako předložka ABOUT říká, že je někomu OKOLO uvedeného věku. Pojí se především s celými desítkami od dvaceti výše.

He's thirtyish.

Koncovku ISH můžeme použít i samostatně jako takový dodatek k tomu, co jsme řekli, abychom naznačili, že číslo, které jsme uvedli, je jen naším odhadem a nemusí být přesné. Jedná se potom o příslovce.

I think John's son is five. Ish.

Koncovka i příslovce ISH má ale daleko širší použití, než jen ve spojení s věkem.

 


in his twenties

Chcete-li, aby Vaše angličtina zněla hezky, idiomaticky, na úrovni, určitě se Vám bude hodit tato kapitolka. Každý totiž dokáže říct např. He's about 25, ale v angličtině existuje ještě jeden 'hezčí' způsob vyjádření téhož.

Ale popořádku. Podívejte se na následující příklady:

He's in his twenties.
I'm in my thirties.
She's in her fifties.

Vidíte, že ze slov pro celé desítky (twenty, thirty, forty...) vytvoříme množné číslo (twenties, thirties, forties) a potom před to umístíme přivlastňovací zájmeno. Pro náctileté se používá výraz TEENS:

She's in her teens.

Rozmezí deseti let ale není moc přesné, proto je dobré pro bližší specifikaci použít přídavná jména EARLY, LATE a nebo předponu MID-:

She's in her early twenties.
He's in his late thirties.
Geoff and Monica are in their mid-forties.
Her daughter is in her late teens.

 


a man of about twenty

Další spojení, které můžeme použít, když neznáme celý věk, je vazba podstatného jména MAN, WOMAN apod. s předložkou OF:

The police are looking for a man of about twenty-five...

Možnosti jsou vlastně tři:

a man of about thirty
a man of about thirty years
a man of about thirty years of age

Se všemi třemi formami se můžete setkat, spíše ale v psané formálnější angličtině.

 


twenty-something

V neformální angličtině můžete přibližný věk (v celých desítkách) vyjádřit podobným spojením, které vidíte v nadpisku. Může se jednat o přídavné jméno, ale také o podstatné jméno. Od toho je potom možné vytvářet i množné číslo:

Friends is a sitcom focusing on the lives of a group of six thirty-somethings.
Our neighbors are a thirty-something couple with young children.

 


at the age of twenty

Chceme-li vytvořit příslovečné určení času, často použijeme vazbu AT THE AGE OF. Příklady:

My daughter learned how to read at the age of 5.
At the age of forty-five, Gary was a retired multi-millionaire.

V hovorové angličtině lze vše zkrátit na předložku AT a číslo:

In our country, children start school at six.

Pozor ale, nemusí potom být vždy jasné, jestli se jedná o věk, nebo o čas. (V šest hodin? V šesti letech?)

 


When I was...

Podobný význam má i vedlejší věta časová:

I knew how to ski when I was three.
When I was your age, I wanted to be an astronaut.
In our country you can get a driving licence when you're 18.

 


aged 20

Pro udání věku se používá také příd. jméno / min. příčestí AGED:

John Brewer, aged 37, was found dead in his apartment last night.

Možná někteří budete znát tuto knížku od Sue Townsendové:

The Secret Diary of Adrian Mole, Aged 13¾

 


be the same age (as)

Když je někomu stejně, jako někomu jinému, říkáme jednoduše:

They're the same age.
Kate is the same age as my wife.

Když je někdo starší či mladší, používáme samozřejmě obyčejný komparativ příd. jmen YOUNG a OLD:

She's older than me.
Peter is younger than Brad.

 


under age, of age

Tato dvě spojení označují člověka, který je nezletilý a plnoletý:

You can't buy alcohol when you're under age. UNDER AGE se také píše dohromady, tedy underage.
He's of age so he thinks he can do anything he wants.

Hodit se může i spojení COME OF AGE - stát se plnoletým.

Barnie is coming of age next week. Are you going to his party?

Pro nezletilého člověka existuje formální pojem MINOR.

Sorry, we don't serve minors.

 


it's my birthday

Zvláštní pozornost věnujeme narozeninám. V češtině používáme vazbu 'mít narozeniny', ale v angličtině se to tak neříká. V angličtině to vyjádříme slovesem BÝT:

It's my birthday today.
Tomorrow is my brother's birthday.
When's your birthday?
My birthday is in April.

Chceme-li někomu popřát, přejeme pomocí spojení HAPPY BIRTHDAY (to sb). Určitě nepoužívejte české 'gratuluji' přeložené do angličtiny jako CONGRATULATIONS! To lze použít, když někdo např. vyhraje, složí zkoušku apod.

 


I'll be thirty

Chceme-li říci, že nám BUDE tolik a tolik, používáme zpravidla budoucí čas s WILL:

I'll be thirty next year.

Nezapomínejte, že ve vedlejších časových větách se WILL nepoužívá:

I want to have kids when I'm twenty-five.

 


turn twenty

Spojení TURN + věk vyjadřuje ono přehoupnutí z jednoho 'věku' do 'druhého'.

He turned 18 last week.
I'm turning thirty next month.

 


little, young, middle-aged, elderly...

Věk částečně také udávají mnohá přídavná jména:

When I was little, we had a dog, Rusty.
Her parents divorced when she was young.
A middle-aged couple lives next door.
She lives in an apartment with her teenaged daughter.
An elderly man started shouting at me on the subway.
When I'm old, I want to live in the country.

 


baby, teenager, adult...

Hodit se budou i podstatná jména:

unborn child, the unborn - ještě nenarozené dítě
baby - miminko
newborn, newborn baby - novorozeně
infant - miminko, kojenec
toddler - batole
preschooler- předškolák
school child - školák
teen, teenager - teenager
youngster - mladík
adolescent - adolescent
adult - dospělý
grownup - dospělák (používají děti)
old man / old woman - starý pán, stará paní
senior citizen - důchodce (formální)
pensioner - důchodce
oldster - stařík (neformální)


What are you, eight?

Otázkou z nadpisku výše se většinou neptáme na věk, ale spíše někomu vyčítáme, že se chová jako dítě.

You're reading Cinderella? What are you, eight?

Číselný údaj tu pochopitelně můžeme měnit dle potřeby.

Stop crying about it. What are you, six?

 


Závěrem

Výčet to byl trochu delší, ale věřím, že jste se v něm neztratili. Neznamená to, že byste měli všechny uvedené výrazy umět používat. Mým cílem bylo, seznámit Vás s nejrůznějšími vazbami, abyste jimi nebyli překvapení, až je zaslechnete a abyste se naučili vyjadřovat některé věci, na které se v učebnicích zapomnělo.

 

Nyní si můžete látku probranou v tomto článku otestovat zde:

 
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Test: Věk a vše o něm

Umíte správně používat nejrůznější spojení a struktury spojené s udáváním věku člověka?
STARTER

Věk

Jak se zeptáme na věk a jak odpovídáme.
ELEMENTARY

Problematická výslovnost -oo-

Jak se správně vyslovují slova, ve kterých se objevují dvě O za sebou (food, wood, floor, flood…)
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Věk a vše o něm 31 22060 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 7 měsíci