Help for English

Věk a vše o něm

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 12.01.2021

Výrazy, spojení a gramatické struktury, které se používají, když se bavíme věku.Věk a vše o něm

V tomto článku vám nabídneme přehled slov, spojení a gramatických struktur, které používáme ve spojení s věkem člověka. Důležité informace tu najdou nejen začátečníci, proto důkladně čtěte.

How old are you?

Začneme otázkou na věk (age/'eɪdʒ/). Struktura otázky se v různých jazycích poměrně liší. Zatímco v češtině se ptáme na to, “kolik je někomu roků”, ve španělštině na to, “jaký věk někdo má”, v angličtině je to otázka na to, “jak je někdo starý”. Přesně tedy HOW OLD (jak starý) ARE YOU (jsi).

How old are you? TTT *1
How old is your brother? TTT *2
How old are your parents? TTT *3  

Ve formální angličtině se možná setkáte i s jinou formulací otázky, a to s použitím podstatného jména age/'eɪdʒ/:

What is his age? TTT *4
What age is he? TTT *5  

To ale v běžné řeči nepoužívejte.

I'm twenty

Stejně, jako se liší v různých jazycích otázky na věk, liší se i způsob formulace udání věku. V angličtině říkáme, že jsme ‘tolik a tolik let staří’:

I'm twenty years old. TTT *6  

Toto se ale v běžné angličtině zkracuje a ono “years old” se vynechává:

I'm twenty. TTT *7  

Pozor na časté chyby začátečníků. Věty jako I'm twenty years nebo I'm old twenty years jsou nepřijatelné. Stejně tak v angličtině sloveso MÍT: I have twenty years – také chyba.

Pozn.: Ostatně situací, kdy v češtině říkáme “mít” a v angličtině používají “být” je celá řada. Více v článku Časté chyby: HAVE vs. BE.

forty-year-old / forty years old

Pokud chceme vytvořit přídavné jméno např. dvacetiletý, složíme ho ze známých slovíček, která spojíme pomlčkou. Pozor ale – podstatné jméno year/'jɪə/ zde bude v jednotném čísle! Jedná se totiž o přídavné jméno a v těch se jednotné/množné číslo nerozlišuje. Můžeme tak tedy říct:

He is a twenty-year-old man. TTT *8
He is twenty years old. TTT *9 – bez pomlček, je zde plurál years

Podobně vytváříme přídavná jména i z dalších číselných údajů:

 • a five-foot-tall person TTT *10
 • a two-kilometre run TTT *11
 • a 150 metre-deep shaft TTT *12

Napíšeme-li číslo číslicí, pomlčka se většinou nepíše, ale může.

20 years of age

Za věkovým údajem, tedy přesněji za číslem udávajícím věk, se obzvláště ve formální angličtině používá spojení years of age. Podívejte se na spojení:

People between 13 and 19 years of age are called teenagers. TTT *13
Drinking is not allowed for people under 21 years of age. TTT *14
He is 30 years of age. TTT *15  

about

Je-li někomu okolo nějakého věku, používáme předložku about/ə'baʊt/:

He's about twenty. TTT *16  

Při udávání věku se v hovorové angličtině občas setkáte s koncovkou -ish, která podobně jako předložka about říká, že je někomu okolo uvedeného věku. Pojí se především s celými desítkami od dvaceti výše.

He's thirtyish. TTT *17  

Pozn.: Toto je však věc spíše pro pokročilejší studenty. Více v článku -ISH (přípona i slovo).

in his twenties

Chcete-li, aby vaše angličtina zněla hezky, idiomaticky, na úrovni – prostě přirozeně – určitě se vám bude hodit tato kapitolka. Každý totiž dokáže říct např. He's about 25, ale v angličtině existuje ještě jeden ‘hezčí’ způsob vyjádření téhož.

Ale popořádku. Podívejte se na následující příklady:

He's in his twenties. TTT *18
I'm in my thirties. TTT *19
She's in her fifties. TTT *20  

Vidíte, že ze slov pro celé desítky (twenty, thirty, forty apod.) vytvoříme množné číslo (twenties, thirties, forties) a potom před to umístíme přivlastňovací zájmeno. Pro náctileté se používá výraz teen/'ti:n/:

She's in her teens. TTT *21  

Rozmezí deseti let ale není moc přesné, proto je dobré pro bližší specifikaci použít přídavná jména early, late nebo předponu mid-:

She's in her early twenties. TTT *22
He's in his late thirties. TTT *23
Geoff and Monica are in their mid-forties. TTT *24
Her daughter is in her late teens. TTT *25  

a man of about twenty

Další spojení, které můžeme použít, když neznáme celý věk, je vazba podstatného jména man, woman apod. s předložkou of:

The police are looking for a man of about twenty-five TTT *26

Možnosti jsou vlastně tři:

 • a man of about thirty
 • a man of about thirty years
 • a man of about thirty years of age

Se všemi třemi formami se můžete setkat, spíše ale v psané formálnější angličtině.

twenty-something

neformální angličtině můžete přibližný věk (v celých desítkách) vyjádřit podobným spojením, které vidíte v nadpisku. Může se jednat o přídavné jméno, ale také o podstatné jméno. Od toho je potom možné vytvářet i množné číslo:

Friends is a sitcom focusing on the lives of a group of six thirty-somethings. TTT *27
Our neighbors are a thirty-something couple with young children. TTT *28  

at the age of twenty

Chceme-li vytvořit příslovečné určení času, často použijeme vazbu at the age of. Příklady:

My daughter learned how to read at the age of 5. TTT *29
At the age of forty-five, Gary was a retired multi-millionaire. TTT *30  

V hovorové angličtině lze vše zkrátit na předložku at a číslo:

In our country, children start school at six. TTT *31  

Nemusí potom ovšem být vždy jasné, jestli se jedná o věk, nebo o čas. (V šest hodin? V šesti letech?)

Pozn.: Dejte si pozor na předložku – čeští studenti často používají chybně in (což je pochopitelně dáno češtinou).

When I was…

Podobný význam má i vedlejší věta časová:

I knew how to ski when I was three. TTT *32
When I was your age, I wanted to be an astronaut. TTT *33
In our country you can get a driving licence when you're 18. TTT *34  

aged 20

Pro udání věku se používá také přídavné jméno (minulé příčestí) aged/'eɪdʒd/:

John Brewer, aged 37, was found dead in his apartment last night. TTT *35  

Možná někteří budete znát tuto knížku od Sue Townsendové The Secret Diary of Adrian Mole, Aged 13¾ TTT *36.

be the same age (as)

Když je někomu stejně, jako někomu jinému, říkáme jednoduše:

They're the same age. TTT *37
Kate is the same age as my wife. TTT *38  

Když je někdo starší či mladší, používáme samozřejmě obyčejný komparativ přídavného jmen young/'jʌŋ/ a old/'əʊld/:

She's older than me. TTT *39
Peter is younger than Brad. TTT *40  

Použít můžete také spojení be someone's age:

She's my age. TTT *41

under age, of age

Další dvě užitečné vazby. Spojení under age/ˌʌndər'eɪ­dʒ/ znamená nezletilý a spojení of age/əv'eɪdʒ/ je plnoletý:

You can't buy alcohol when you're under age. TTT *42
He's of age so he thinks he can do anything he wants. TTT *43  

Hodit se může i spojení come of age = stát se plnoletým.

Barnie is coming of age next week. Are you going to his party? TTT *44  

Pro nezletilého člověka existuje také formální výraz minor/'maɪnə/.

Sorry, we don't serve minors. TTT *45  

it's my birthday

Zvláštní pozornost věnujeme narozeninám. V češtině používáme vazbu ‘mít narozeniny’, ale v angličtině se to tak neříká. V angličtině to vyjádříme slovesem být:

It's my birthday today! TTT *46
Tomorrow is my brother's bir­thday. TTT *47
When's your birthday? – The 10th of April. TTT *48
My birthday is in April. TTT *49  

Neříkáme tedy “já mám narozeniny”, ale vlastně doslova “to je můj narozeninový den”.

Chceme-li někomu popřát, přejeme pomocí spojení Happy birthday (to sb). Určitě nepoužívejte české ‘gratuluji’ přeložené do angličtiny jako congratulations! To lze použít, když někdo např. vyhraje, složí zkoušku apod.

It's my birthday today. – Oh, happy birthday! TTT *50

I'll be thirty

Chceme-li říci, že nám bude tolik a tolik, používáme zpravidla budoucí čas s will:

I'll be thirty next year. TTT *51  

Nezapomínejte, že ve vedlejších časových větách se will nepoužívá:

I want to have kids when I'm twenty-five. TTT *52  

turn twenty

Spojení turn + věk vyjadřuje ono “přehoupnutí” z jednoho věku do druhého.

He turned 18 last week. TTT *53
I'm turning thirty next month. TTT *54  

little, young, middle-aged, elderly

Věk částečně také udávají mnohá přídavná jména:

When I was little, we had a dog, Rusty. TTT *55
Her parents divorced when she was young. TTT *56
middle-aged couple lives next door. TTT *57
She lives in an apartment with her teenaged daughter. TTT *58
An elderly man started shouting at me on the subway. TTT *59
When I'm old, I want to live in the country. TTT *60  

Pozn.: Pokud vás zaujalo slůvko elderly, odvozené od elder, určitě se bude hodit článek OLDER vs. ELDER.

baby, teenager, adult

Hodit se budou i podstatná jména:

 • unborn child, the unborn = ještě nenarozené dítě
 • baby/'beɪbi/ = miminko
 • newborn/'nju:ˌbɔ:n­/, newborn baby = novorozeně
 • infant/'ɪnfənt/ = nemluvně, kojenec
 • toddler/'tɒdlə = batole
 • preschooler/ˌpri:'sk­u:lə/ = předškolák
 • school child = školák
 • teen/'ti:n/, teenager/'ti:neɪd­ʒə/ = teenager, náctiletý
 • youngster/'jʌŋs­tə/ = mladík
 • adolescent/ˌædə'lesən­t/ = adolescent, dospívající
 • adult/'ædʌlt/ = dospělý
 • grownup/'grəʊnˌʌ­p/ = dospělák (používají hlavně děti)
 • old man / old woman = starý pán, stará paní
 • senior citizen = důchodce (formální)
 • pensioner/'penʃənə­/ = důchodce, penzista
 • oldster/'əʊlds­tə/ = stařík, stařena (neformální)

What are you, eight?

Otázkou z nadpisku výše se většinou neptáme na věk, ale spíše někomu vyčítáme, že se chová jako dítě.

You're reading Cinderella? What are you, eight? TTT *61  

Číselný údaj tu pochopitelně můžeme měnit dle potřeby.

Stop crying about it. What are you, six? TTT *62  

Závěrem

Výčet to byl trochu delší, ale věříme, že jste se v něm neztratili. Neznamená to, že byste měli všechny uvedené výrazy umět používat. Naším cílem bylo seznámit vás s nejrůznějšími vazbami, abyste jimi nebyli překvapení, až je zaslechnete a abyste se naučili vyjadřovat některé věci, na které se v učebnicích zapomnělo.

Překlad:
 1. Kolik je ti let?
 2. Kolik je tvému bráchovi?
 3. Kolik je tvým rodičům?
 4. Jaký je jeho věk?
 5. Jaký je jeho věk?
 6. Je mi dvacet let.
 7. Je mi dvacet.
 8. Je to dvacetiletý muž.
 9. Je mu dvacet let.
 10. pět stop vysoký muž
 11. dvoukilometrový běh
 12. 150 metrů hluboká šachta
 13. Lidem ve věku mezi 13 a 19 lety se říká teenageři.
 14. Pití není dovoleno lidem do věku 21 let.
 15. Je mu 30 let.
 16. Je mu asi dvacet.
 17. Je mu okolo třiceti.
 18. Je mu mezi dvaceti a třiceti.
 19. Jsem ‘třicátník’.
 20. Je jí mezi padesáti a šedesáti.
 21. Je náctiletá.
 22. Je jí něco málo přes dvacet.
 23. Je mu necelých čtyřicet.
 24. Geoffovi a Monice je okolo pětačtyřiceti.
 25. Její dceři je asi osmnáct nebo devatenáct.
 26. Policie pátrá po asi pětadvacetiletém muži…
 27. Přátelé je sitcom o životě skupinky šesti třicátníků.
 28. Našimi sousedy jsou dva manželé třicátníci s malými dětmi.
 29. Moje dcera se naučila číst ve věku pěti let.
 30. Ve věku pětačtyřicety let byl Gary multimilionářem ‘v penzi’.
 31. V naší zemi děti začínají se školou v šesti letech.
 32. Uměl jsem lyžovat, když mi byly tři.
 33. Když mi bylo jako tobě, chtěl jsem být astronautem.
 34. V naší zemi můžete dostat řidičák, když vám je 18.
 35. John Brewer, ve věku 37, byl včera v noci nalezen mrtvý ve svém bytě.
 36. Tajný deník Adriana Molea
 37. Jsou stejně staří.
 38. Kate je stejně stará jako moje manželka.
 39. Ona je starší než já.
 40. Peter je mladší než Brad.
 41. Je stejně stará jako já.
 42. Nemůžete si koupit alkohol, jste-li nezletilí.
 43. Je plnoletý a tak si myslí, že si může dělat, co chce.
 44. Barniemu je příští týden osmnáct. Jdeš na jeho párty?
 45. Je mi líto, nezletilým nenaléváme.
 46. Dnes mám narozeniny.
 47. Zítra má brácha narozeniny.
 48. Kdy máš narozeniny? – 10. dubna.
 49. Mám narozeniny v dubnu.
 50. Dneska mám narozeniny. – Jé, všechno nejlepší!
 51. Příští rok mi bude 30.
 52. Chci mít děti, až mi bude 25.
 53. Minulý týden mu bylo osmnáct.
 54. Příští měsíc mi bude třicet.
 55. Když jsem byl malý, měli jsme psa, Rustyho.
 56. Její rodiče se rozvedli, když byla mladá.
 57. Manželé ve středním věku bydlí vedle nás.
 58. Bydlí v bytě se svojí náctiletou dcerou.
 59. Postarší pán na mě začal křičet v metru.
 60. Až budu starý, chci žít na venkově.
 61. Ty čteš popelku? Copak je ti osm?
 62. Přestaň kvůli tomu brečet. Copak je ti šest?

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Test: Věk a vše o něm

Umíte správně používat nejrůznější spojení a struktury spojené s udáváním věku člověka?
STARTER

Věk

Jak se zeptáme na věk a jak odpovídáme.
INTERMEDIATE

Léky a vše o nich

Jak správně přeložit do angličtiny slovo lék / léky, jak tato slova správně použít, v jakých formách se léky objevují a jaké jsou nejčastější druhy léků atd.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Věk a vše o něm 27 28269 Od Klotyl poslední příspěvek
před 2 lety