Help for English

OLDER vs. ELDER

INTERMEDIATE Vydáno dne 10.04.2018

Článek o anglických slovech eld, elder, eldest, elders a elderly.OLDER vs ELDER

Přídavné jméno old/'əʊld/ asi není potřeba příliš představovat. Znamená starý a lze ho použít pro věk lidí, stáří věcí atd. Stupňuje se pravidelně jako old (starý) – older (starší) – oldest (nejstarší). Možná jste se ale již setkali i se slovíčky elder či eldest. Na ta se dnes podíváme blíže.

eld

Slovíčko, kterým začneme, je archaické podstatné jméno eld/'eld/, se kterým se dnes již snad ani nesetkáte. Označuje dávnou minulost.

legends of eld – báje dávnověku

elder / eldest

Na přídavná jména elder/'eldə/ a eldest/'eldɪst/ ale v moderní angličtině už narazíte. Používají se především v rámci sourozeneckých vztahů pro označování toho, kdo je starší / nejstarší.

I have an elder brother, John. TTT *1
I stayed with my elder sister and her husband. TTT *2
My elder son is 18 today. TTT *3
Sarah is the elder of the two. TTT *4  

Peter is the eldest child of John and Mary. TTT *5
Since I'm the eldest, my parents expect a lot of me. TTT *6
He was the eldest son of The Duke of York. TTT *7  

Nic tu ale nebrání používat běžná přídavná jména older a oldest.

Pokud by se nejednalo o sourozence, museli bychom použít jen older / oldest.

John is the oldest in his class. TTT *8 (nikoliv eldest)
We look the same age but I'm older. TTT *9 (nikoliv elder)

Pro porovnávání se používá older than a to i v případě sourozenců.

My brother is three years older than me. TTT *10 (nikoliv elder than)

Slovíčko elder (popř. i eldest) lze použít ve formálním stylu i jako dodatek jména, aby se rozlišilo mezi více osobami se stejným jménem.

William Pitt the Elder

V běžné angličtině je ale častější Sr. (senior) za jménem.

elderly

Běžné je také přídavné jméno elderly/'eldəli/ – starší, postarší.

An elderly gentleman stopped me on the street the other day and asked what day it was. TTT *11
He lives in a small apartment with an elderly dog. TTT *12
He always stands up to let an elderly person sit down. TTT *13  

Toto přídavné jméno se často používá ve verzi podstatného jména se členem – the elderly – starší lidé.

Laurel Heights is a new nursing home for the elderly. TTT *14  

elders

Podstatné jméno elder/'eldə/ (obzvláště v množném čísle elders) se používá pro popis lidí, kteří jsou nějakým způsobem (nejen) pro svůj věk respektováni a uznáváni jako autority.

You should respect your elders. TTT *15 

Nemusí jít nutně o věk, ale také o zkušenosti apod. V některých komunitách, kmenech, náboženských organizacích apod. se dokonce jedná o roli v hierarchii autorit.

The elders of the tribe decided that he had to leave. TTT *16
The special meeting was called by the elders. TTT *17
He was elected one of the elders of the church. TTT *18 

elder, elderberry

Nakonec zmíníme ještě slovíčko, které nemá s ostatními zmíněnými výrazy vlastně nic společného, tedy kromě identického pravopisu a výslovnosti. Podstatné jméno elder/'eldə/ totiž také označuje strom či keř zvaný bez. Toho se týkají také podstatná jména elderflower/'el­dəflaʊə/ (bezový květ) a elderberry/'el­dəberi/ (bezinka).

If you have the flu, try elderflower tea. It works wonders! TTT *19
Raw elderberries are toxic. TTT *20  

Překlad:
 1. Mám staršího bratra, Johna.
 2. Bydlel jsem se svojí starší sestrou a jejím manželem.
 3. Mému staršímu synovi je dnes 18.
 4. Sarah je ta starší z nich.
 5. Peter je nejstarším dítětem Johna a Mary.
 6. Protože jsem nejstarší, rodiče ode mne hodně očekávají.
 7. Byl nejstarším synem vévody z Yorku.
 8. John je nejstarší ve třídě.
 9. Vypadáme, že nám je stejně, ale já jsem starší.
 10. Můj bratr je o tři roky starší než já.
 11. Tuhle mě na ulici zastavil postarší pán a zeptal se mě, co je za den.
 12. Bydlí v malém bytě se starším psem.
 13. Vždycky se postaví, aby nechal staršího člověka si sednout.
 14. Laurel Heights je nový pečovatelský domov pro starší občany.
 15. Měl bys respektovat ty, kteří jsou starší než ty.
 16. Starší kmene rozhodli, že musí odejít.
 17. Zvláštní shromáždění bylo svoláno staršími.
 18. Byl zvolen jedním ze starších církve.
 19. Jestli máš chřipku, zkus čaj z bezového květu. Dělá zázraky.
 20. Nepřevařené bezinky jsou toxické.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Comparison 1

Test zaměřený na stupňování a porovnávání.

ADVANCED

Comparison 2

Test zaměřený na stupňování a porovnávání.

ELEMENTARY

Stupňování přídavných jmen

Procvičte si tvoření a používání komparativu a superlativu v angličtině.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář