Help for English

OLDER vs. ELDER

INTERMEDIATE Vydáno dne 10.04.2018

Článek o anglických slovech eld, elder, eldest, elders a elderly.OLDER vs ELDER

Přídavné jméno old/'əʊld/ asi není potřeba příliš představovat. Znamená starý a lze ho použít pro věk lidí, stáří věcí atd. Stupňuje se pravidelně jako old (starý) – older (starší) – oldest (nejstarší). Možná jste se ale již setkali i se slovíčky elder či eldest. Na ta se dnes podíváme blíže.

eld

Slovíčko, kterým začneme, je archaické podstatné jméno eld/'eld/, se kterým se dnes již snad ani nesetkáte. Označuje dávnou minulost.

legends of eld – báje dávnověku

elder / eldest

Na přídavná jména elder/'eldə/ a eldest/'eldɪst/ ale v moderní angličtině už narazíte. Používají se především v rámci sourozeneckých vztahů pro označování toho, kdo je starší / nejstarší.

I have an elder brother, John. TTT
I stayed with my elder sister and her husband. TTT
My elder son is 18 today. TTT
Sarah is the elder of the two. TTT 

Peter is the eldest child of John and Mary. TTT
Since I'm the eldest, my parents expect a lot of me. TTT
He was the the eldest son of The Duke of York. TTT 

Nic tu ale nebrání používat běžná přídavná jména older a oldest.

Pokud by se nejednalo o sourozence, museli bychom použít jen older / oldest.

John is the oldest in his class. TTT (nikoliv eldest)
We look the same age but I'm older. TTT (nikoliv elder)

Pro porovnávání se používá older than a to i v případě sourozenců.

My brother is three years older than me. TTT (nikoliv elder than)

Slovíčko elder (popř. i eldest) lze použít ve formálním stylu i jako dodatek jména, aby se rozlišilo mezi více osobami se stejným jménem.

William Pitt the Elder

V běžné angličtině je ale častější Sr. (senior) za jménem.

elderly

Běžné je také přídavné jméno elderly/'eldəli/ – starší, postarší.

An elderly gentleman stopped me on the street the other day and asked what day it was. TTT
He lives in a small apartment with an elderly dog. TTT
He always stands up to let an elderly person sit down. TTT 

Toto přídavné jméno se často používá ve verzi podstatného jména se členem – the elderly – starší lidé.

Laurel Heights is a new nursing home for the elderly. TTT 

elders

Podstatné jméno elder/'eldə/ (obzvláště takto v množném čísle) se používá ve významu starších lidí, kteří jsou nějakým způsobem pro svůj věk respektováni a uznáváni jako autority.

You should respect your elders. TTT 

Nemusí ale jít nutně o věk, ale také o zkušenosti apod. V některých komunitách, kmenech, náboženských organizacích apod. se dokonce jedná o roli v hierarchii autorit.

The elders of the tribe decided that he had to leave. TTT
The special meeting was called by the elders. TTT
He was elected one of the elders of the church. TTT 

elder, elderberry

Nakonec zmíníme ještě slovíčko, které nemá s ostatními zmíněnými výrazy vlastně nic společného, tedy kromě identického pravopisu a výslovnosti. Podstatné jméno elder/'eldə/ totiž také označuje strom či keř zvaný bez. Toho se týkají také podstatná jména elderflower/'el­dəflaʊə/ (bezový květ) a elderberry/'el­dəberi/ (bezinka).

If you have the flu, try elderflower tea. It works wonders! TTT Raw elderberries are toxic. TTT Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Comparison #1

Test zaměřený na stupňování a porovnávání.
INTERMEDIATE

'Obrácené' stupňování pomocí LESS a LEAST

Jak při stupňování přídavných jmen a příslovcí vyjádřit menší míru, menší stupeň?

ELEMENTARY

Stupňování přídavných jmen

Procvičte si tvoření a používání komparativu a superlativu v angličtině.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář