Help for English

Stupňování přídavných jmen

ELEMENTARY Vydáno dne 08.09.2006

Procvičte si tvoření a používání komparativu a superlativu v angličtině.Do každé věty doplňte příslušný tvar přídavného jména v závorce (komparativ, nebo superlativ).


1. He is much (tall) than his brother.

2. Peter is 18. I think he's the (old) boy in our class.

3. Which country is (hot), Greece or Italy?

4. This book is (interesting) than the one I read last week.

5. Jennifer is very pretty. I think she's the (pretty) girl in the school.

6. I hate running. I think it's the (bad) sport.

7. Their house is very big, much (big) than ours.

8. Do you know the song ‚With or Without You‘? It's their (famous) song.

9. I've just returned from Greece. It was the (good) holiday in my life.

10. Our garden is very small. We'd like to have a (large) one.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Stupňování přídavných jmen v angličtině

Jak se v angličtině stupňují přídavná jména? Kdy používáme koncovky -er a -est a kdy opis se slovíčky more a most?

PRE-INTERMEDIATE

Stupňování: použití komparativu a superlativu

Jak se v angličtině používá druhý stupeň (komparativ) a třetí stupeň (superlativ) přídavných jmen.

PRE-INTERMEDIATE

Stupňování a porovnávání (cvičení)

Procvičte si a otestujte, jak znáte stupňování přídavných jmen a vazby as … as, not as … as, less than, more than atd.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Stupňování přídavných jmen 23 94502 Od Kuronuma poslední příspěvek
před 13 lety