Help for English

Léky a vše o nich

INTERMEDIATE Vydáno dne 19.01.2016

Jak správně přeložit do angličtiny slovo lék / léky, jak tato slova správně použít, v jakých formách se léky objevují a jaké jsou nejčastější druhy léků atd.Léky a vše o nich

Poměrně často se setkávám s tím, že si studenti angličtiny nedovedou moc dobře poradit s vhodným slovem pro ‘lék’ či ‘léky’. Je to proto, že existuje více slov, která se nám mohou plést. Kromě toho, že si vysvětlíme, co které slovo pro léky přesně znamená a jak se používá, představíme si i další slovíčka s léky spojená, jako např. formy, v nichž se léky nejčastěji objevují (pilulky, pastilky, kapky…), a nejčastější druhy léků.

Slova pro ‘léky’

medicine

Prvním slovíčkem je medicine/'medɪsn/. To se používá pro léky obecně, pro pilulky, sirupy, kapky apod. Může to být podstatné jméno počitatelné (označuje potom druhy léků) i nepočitatelné.

It's time for your medicine, dad. TTT *1
This cough medicine tastes awful but it works. TTT *2
You should be careful when mixing medicines and always ask a doctor if you are not sure. TTT *3
There are many different medicines for depression. TTT *4
There's some Aspirin in the medicine cabinet. TTT *5  

V hovorové angličtině se setkáte se zkráceným meds/'medz/:

Did you remember to take your meds? TTT *6
I'm waiting for the new meds to kick in. TTT *7  

drug

Zdánlivým synonymem slovíčka medicine je podstatné jméno drug/'drʌg/. Nemusí nutně označovat jen nelegální drogy, ale i běžné léky. V americké angličtině se lékárně říká drugstore/'drʌgstɔ:­/, a tam kokain nebo heroin neseženete.

Na rozdíl od výše uvedeného slova medicine, drug označuje spíše látku, která způsobí nějakou reakci v těle. Medicine, oproti tomu, označuje cokoliv, co člověk užívá pro léčení či prevenci nemocí apod. Kapky proti kašli tedy můžeme označit jako medicine ale ne drug. Na druhé straně např. penicilin je specifická látka, která může být podávána jako pilulka, sirup, injekce apod. Penicilin v tomto smyslu je drug. Penicilin jako tabletka je zase spíše medicine.

Podívejme se na příklady použití slova drug:

Pfizer is probably the world's largest drug company. TTT *8
Prescription drugs usually have a lot of side effects. TTT *9
A group of local researchers have developed a new drug to treat the flu. TTT *10  

medication

Podobně jako medicine se používá i medication/ˌmedɪ'keɪ­ʃən/. I to může být počitatelné i nepočitatelné.

He shouldn't drink. He's on medication. TTT *11
There are several new medications for epilepsy. TTT *12
His body didn't respond well to the new medication. TTT *13  

medicament

Od mnoha studentů jsem již slyšel ve významu ‘lék’ výraz medicament /mə'dɪkəmənt/. Ačkoliv toto slovo v angličtině existuje, je spíše okrajové a patří do sféry odborného jazyka. V běžných slovnících pro studenty angličtiny ho vůbec nenajdete! Doporučuji tedy toto slovo vůbec nepoužívat.

pharmaceuticals

Existuje ještě slovo pharmaceutical/ˌfɑ:mə's­ju:tɪkl/, které v množném čísle používáme jako ‘léčiva, farmaka, farmaceutika’. Patří ale spíše do sféry technické či obchodní angličtiny.

cure

Slovíčko cure/‘kjʊə/ lze také přeložit jako 'lék’. Jedná se ale o něco, co dokáže člověka zcela vyléčit. Podívejte se tyto příklady:

Have they found a cure for AIDS? TTT *14
There is no cure for diabetes. TTT *15  

Neříkáme, že neexistují léky, ale že neexistuje lék, který by ji vyléčil. Také lze říct, že:

Diabetes cannot be cured, but it can be treated. TTT *16  

V tomto příkladu je cure/'kjʊə/ (vyléčit) použito jako sloveso spolu se slovesem treat/'tri:t/ (léčit). Od slovesa treat lze vytvořit podstatné jméno treatment/'tri:tmənt­/ (léčba).

The patient will have to undergo treatment for a few months. TTT *17  

remedy

Pro léky a léčebné přípravky se používá také podstatné jméno remedy/'remədi/, obvykle ale pro lehčí onemocnění či méně vážné zdravotní problémy. Může se jednat o mastičky, sirupy apod.

The shop sells herbal remedies for any problem. TTT *18
Onion syrup is a homemade cough remedy that works. TTT *19
‘Some remedies are worse than the disease.’ (Publilius Syrus) TTT *20  

Lze ho použít i přeneseně pro nápravu jakéhokoliv problému:

There's no remedy for what's happened. TTT *21  


Formy léků

Nyní se podívejme na to, v jaké formě se s léky a léčivy setkáme:

Překlad:
 1. Je čas na tvoje léky, tati.
 2. Tenhle lék na kašel chutná strašně, ale zabírá.
 3. Měli byste být opatrní, když kombinujete různé léky, a nejste-li si jistí, měli byste to probrat s lékařem.
 4. Existuje mnoho léků na deprese.
 5. Ve skříňce s léky je Aspirin.
 6. Nezapomněl sis vzít léky?
 7. Čekám, až mi zaberou ty nové léky.
 8. Pfizer je pravděpodobně největší farmaceutickou společností na světě.
 9. Léky na předpis obvykle mají spoustu vedlejších účinků.
 10. Skupina zdejších vědců vyvinula nový lék na léčení chřipky.
 11. Neměl by pít. Bere léky.
 12. Existuje několik nových léků na epilepsii.
 13. Jeho tělo nereagovalo na nový lék dobře.
 14. Objevili už lék na AIDS?
 15. Neexistuje lék na cukrovku.
 16. Cukrovku nelze vyléčit, ale je možné ji léčit.
 17. Pacient bude muset podstoupit léčbu na několik měsíců.
 18. V tom obchodě prodávají bylinné přípravky na jakýkoliv neduh.
 19. Cibulový sirup je domácí lék na kašel, který zabírá.
 20. Některé léky jsou horší než nemoc sama. (Publilius Syrus)
 21. Pro to, co se stalo, není nápravy.
 
aerosol - aerosol, sprej
BrE
/'eərəsɒl/ Přehrát
AmE
/'erəsɑ:l/ Přehrát

noun - a mixture of small drops of a liquid and air

 
cream - krém (např. na ruce)
BrE
/'kri:m/ Přehrát
AmE
/'kri:m/ Přehrát

noun - a thick substance that you put on your skin to protect it, make it softer etc.

 
drops - kapky (lék.)
BrE
/'drɒps/ Přehrát
AmE
/'drɑ:ps/ Přehrát

noun - a kind of liquid medicine that you put in small doses into your eyes, ears or nose

 
gargle - kloktadlo
BrE
/'gɑ:gl/ Přehrát
AmE
/'gɑ:rgl/ Přehrát

noun - a liquid medicine that you use to rinse the back of the mouth and throat and then you spit it out

 
injection - injekce, vstříknutí
BrE
/ɪn'dʒekʃn/ Přehrát
AmE
/ɪn'dʒekʃn/ Přehrát

noun - a way of putting medicine into the body through the skin by using a thin needle

 
lozenge - pastilka (např. proti kašli)
BrE
/'lɒzɪndʒ/ Přehrát
AmE
/'lɑ:zɪndʒ/ Přehrát

noun - a kind of candy you let dissolve in your mouth when you have a sore throat etc.

 
ointment - mast, mazání
BrE
/'ɔɪntmənt/ Přehrát
AmE
/'ɔɪntmənt/ Přehrát

noun - a kind of sticky substance that is rubbed on the skin in order to heal it

pill
pill - pilulka, tableta, tabletka, prášek (pilulka)
BrE
/'pɪl/ Přehrát
AmE
/'pɪl/ Přehrát

noun - a small piece of medicine which you swallow

 
suppository - čípek (lék)
BrE
/sə'pɒzətri/ Přehrát
AmE
/sə'pɑ:zɪtɔ:ri/ Přehrát

noun - a kind of medicine which is placed into the rectum or the vagina to dissolve

 
syrup - sirup
BrE
/'sɪrəp/ Přehrát
AmE
/'sɪrəp/ Přehrát

noun - a thick sweet liquid that is put on top of food or into drinks such as coffee

Druhy léků

Nyní se ještě podívejme na některé časté typy léků. U některých (např. aspirin, paracetamol apod.) se jedná o obchodní značku a takové slovo by se potom mělo psát s velkým písmenem na začátku a značkou ®. Nicméně je zcela běžné, že je lidé používají v obecném smyslu, ne nutně jako obchodní značku. (O tomto jevu se více dočtete v článku Obchodní značky v angličtině)

Překlad:
 1. Je čas na tvoje léky, tati.
 2. Tenhle lék na kašel chutná strašně, ale zabírá.
 3. Měli byste být opatrní, když kombinujete různé léky, a nejste-li si jistí, měli byste to probrat s lékařem.
 4. Existuje mnoho léků na deprese.
 5. Ve skříňce s léky je Aspirin.
 6. Nezapomněl sis vzít léky?
 7. Čekám, až mi zaberou ty nové léky.
 8. Pfizer je pravděpodobně největší farmaceutickou společností na světě.
 9. Léky na předpis obvykle mají spoustu vedlejších účinků.
 10. Skupina zdejších vědců vyvinula nový lék na léčení chřipky.
 11. Neměl by pít. Bere léky.
 12. Existuje několik nových léků na epilepsii.
 13. Jeho tělo nereagovalo na nový lék dobře.
 14. Objevili už lék na AIDS?
 15. Neexistuje lék na cukrovku.
 16. Cukrovku nelze vyléčit, ale je možné ji léčit.
 17. Pacient bude muset podstoupit léčbu na několik měsíců.
 18. V tom obchodě prodávají bylinné přípravky na jakýkoliv neduh.
 19. Cibulový sirup je domácí lék na kašel, který zabírá.
 20. Některé léky jsou horší než nemoc sama. (Publilius Syrus)
 21. Pro to, co se stalo, není nápravy.
 
activated carbon - živočišné uhlí
BrE
/ˌæktəveɪtɪd 'kɑ:bən/ Přehrát
AmE
/ˌæktəveɪt̬ɪd 'kɑ:rbən/ Přehrát

noun - a form of carbon that you take to treat stomach problems

 
antacid - lék na pálení žáhy
BrE
/æn'tæsɪd/ Přehrát
AmE
/æn'tæsɪd/ Přehrát

noun - a medicine to relieve heartburn

antibiotics
antibiotics - antibiotika
BrE
/ˌæntibaɪ'ɒtɪks/ Přehrát
AmE
/ˌænt̬ibaɪ'ɑ:t̬ɪks/ Přehrát

noun - a kind of medicine that kills microorganisms and is used to treat bacterial infections etc.

 
antidepressant - antidepresivum
BrE
/ˌæntaɪdɪ'presənt/ Přehrát
AmE
/ˌæntaɪdɪ'presənt/ Přehrát

noun - a medicine used to prevent or deal with depression

 
antihistamine - antihistaminikum, lék na alergii
BrE
/ˌæntɪ'hɪstəmi:n/ Přehrát
AmE
/ˌæntɪ'hɪstəmi:n/ Přehrát

noun - a kind of drug that you take if you have an allergic reaction to something

 
Aspirin - Aspirin, acylpirin
BrE
/'æspərɪn/ Přehrát
AmE
/'æspərɪn/ Přehrát

noun - (trademark) a medicine that people often take when they do not feel okay, e.g. if they have a headache or temperature

 
burn ointment - mastička na popáleniny
BrE
/'bɜ:n 'ɔɪntmənt/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rn 'ɔɪntmənt/ Přehrát

noun - a kind of sticky substance that is rubbed on the skin in order to heal burns

 
contraception pill - antikoncepční pilulka
BrE
/ˌkɒntrə'sepʃn ˌpɪl/ Přehrát
AmE
/ˌkɑ:ntrə'sepʃn ˌpɪl/ Přehrát

noun - a kind of pill used to prevent pregnancy

 
cough medicine - léky na kašel, lék na kašel, lék proti kašli
BrE
/'kɒfˌmedsən/ Přehrát
AmE
/'kɑ:fˌmedəsɪn/ Přehrát

noun - drops, syrup etc. that you take if you have a cough

 
decongestant - kapky do nosu (na rýmu)
BrE
/ˌdi:kən'dʒestənt/ Přehrát
AmE
/ˌdi:kən'dʒestənt/ Přehrát

noun - a kind of medicine that helps you if you have a blocked nose

 
eyedrops - kapky do očí
BrE
/'aɪdrɒps/ Přehrát
AmE
/'aɪdrɑ:ps/ Přehrát

noun - a liquid that you put in your eyes in small drops

 
homeopathic remedy - homeopatikum
BrE
/ˌhəʊmiə'pæθɪk 'remədi/ Přehrát
AmE
/ˌhɑ:miə'pæθɪk 'remədi/ Přehrát

noun - a kind of preparation that uses homeopathy

 
meclizine - kinedryl, lék proti nevolnosti v autě
BrE
/'meklɪzi:n/ Přehrát
AmE
/'meklɪzi:n/ Přehrát

noun - a kind of medicine you take to prevent motion sickness

 
painkiller - lék proti bolesti, prášek proti bolesti
BrE
/'peɪnˌkɪlə/ Přehrát
AmE
/'peɪnˌkɪlər/ Přehrát

noun - a medicine that stops or eases pain

 
paracetamol - paracetamol
BrE
/ˌpærə'si:təmɒl/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - a kind of medicine used to reduce fever and pain

 
sleeping pill - prášek na spaní
BrE
/'sli:pɪŋˌpɪl/ Přehrát
AmE
/'sli:pɪŋˌpɪl/ Přehrát

noun - a pill you take to help you sleep

 
vaccine - vakcína
BrE
/'væksi:n/ Přehrát
AmE
/væk'si:n/ Přehrát

noun - a substance usually used in injections to help people or animals not to get a particular disease

 
vitamin - vitamín
BrE
/'vɪtəmɪn/ Přehrát
AmE
/'vaɪt̬əmɪn/ Přehrát

noun - one of the substances that are necessary for the body, they are present in various kinds of food or can be taken in the form of pillsPokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Problematická výslovnost -oo-

Jak se správně vyslovují slova, ve kterých se objevují dvě O za sebou.

PRE-INTERMEDIATE

Jak vyjádřit: vykřiknout, zašeptat, dodat…

Ve spojení s přímou řečí se setkáte se slovy, která vyjadřují, jakým způsobem někdo něco řekl. V našem článku se dozvíte více o těch nejdůležitějších slovesech.
PRE-INTERMEDIATE

Věk a vše o něm

Výrazy, spojení a gramatické struktury, které se používají, když se bavíme věku.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Léky a vše o nich 2 3091 Od fernando 1 poslední příspěvek
před 4 lety