Help for English

Jak vyjádřit: vykřiknout, zašeptat, dodat…

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 22.06.2015

Ve spojení s přímou řečí se setkáte se slovy, která vyjadřují, jakým způsobem někdo něco řekl. V našem článku se dozvíte více o těch nejdůležitějších slovesech.Jak vyjádřit – vykřiknout, zašeptat, dodat…

“Well…,” John started.
“Excuse me!” interrupted Jane, standing up.
“What does it mean?” he thought. “What is she going to do?”
“Jane…” he whispered. Jane was coming to him.
“What do you want?!” John screamed and fell to the floor.

Úvod

Tento článek by vám měl přiblížit nejfrekventovanější slovesa, s nimiž se potkáte ve spojení s přímou řečí.

‘What does it mean?’ she asked. TTT *1
‘Never,’ she whispered. TTT *2
‘I got an F, Mum!’ he shouted. TTT *3

Všimněte si psaní uvozovek v anglických větách. O přímé řeči, uvozovkách apod. se dočtete v článku Přímá řeč v angličtině

Nejpoužívanější slovesa

S těmito slovesy se pravděpodobně každý z vás už mnohokrát setkal.

Neutrální výrazy:

say – říci (něco)
tell – říci, povědět (někomu)

Pro více informací o těchto slovesech si přečtěte článek Pleteme si: SAY / TELL / SPEAK / TALK.

Křičet:

cry/'kraɪ/ – volat, křičet, zakřičet TTT *4
shout/'ʃaʊt/ – zavolat, vykřikovat
scream/'skri:m/ – zakřičet, zaječet, zavřeštět (často bolestí či strachem)
yell/'jel/ – zaječet, řvát, křičet (v rozrušení), seřvat (někoho)

CRY a SHOUT se dají použít jak v negativním, tak pozitivním smyslu.

‘This is for nothing!’ she cried. TTT *5
‘Let me out!’ she cried. TTT *6
‘What a nice surprise!’ he cried, running towards them. TTT *7

‘He did what?’ Angalo shouted. TTT *8
‘Just don't forget to make that call!’ he shouted from the hallway. TTT *9
‘I love her, papa!’ he shouted. TTT *10

‘Look out!’ he screamed. ‘You’re in great danger!’ TTT *11
‘Everyone shut up!’ he screamed. TTT *12
‘Leave me alone!’ she screamed. TTT *13

‘Stop yelling at me!’ he yelled. TTT *14
She yelled out from the kitchen, ‘Boys, come over here.’ TTT *15
‘Get down!’ she yelled. ‘Somebody's sho­oting!’ TTT *16

Šeptat

Když někdo šeptá nebo mluví potichu, lze to vyjádřit dvěma způsoby:

whisper/'wɪspə/ – šeptat, říci šeptem
say (sth.) softly – šeptat, říci šeptem

‘They say they'll kill me,’ she whispered. TTT *17
‘Don't leave, love!’ she whispered. TTT *18
‘Don't be afraid,’ he said softly to the girls. ‘No one will harm you.’ TTT *19

Jak plyne řeč

V hovoru lidé často na někoho reagují, pokračují v tom, co už říkali, něco dodají nebo si třeba skáčou do řeči. Zde je několik nejpoužívanějších sloves.

Povšimněte si ve výslovnosti, že přízvuk může být i na jiné než první druhé slabice. Více v článku Slovní přízvuk v angličtině.

ask/'ɑ:sk/ – zeptat se / požádat (článek o tomto slovesu najdete zde)
answer/'ɑ:nsə – odpovědět TTT *20
reply/rɪ'plaɪ – odpovědět TTT *21
continue/kən'tɪnju:­/ – pokračovat
resume/rɪ'zju:m – pokračovat TTT *22
add/'æd/ – dodat
interrupt/ˌɪntə'rʌpt­/ – přerušit (někoho)
repeat/rɪ'pi:t/- opakovat

‘Yes…’ she replied. ‘We must go. I – must go.’ TTT *23
‘Well, well, as I say,’ he resumed, ‘I am going to Casterbridge.’ TTT *24
‘We don't have to hurry. We can…’ — ‘I'm afraid we do need to hurry,’ Jeff interrupted. TTT *25

Tím, co říkáme, můžeme také něco požádovat nebo třeba někoho ujistit:

assure/ə'ʃʊə/ – ujistit (někoho)
demand/dɪ'mɑ:nd/ – žádat, požadovat (odpověď)

‘Is it true?’ she demanded. TTT *26
‘You don't need to defend yourself,’ Jack assured him. TTT *27

Možná trochu překvapivě je přímou “řečí” vlastně i to, co si jen myslíme:

think/'θɪŋk/ – pomyslet si / přemýšlet

‘This is not right, not right at all,’ the man thought. TTT *28
‘I'll never forget this moment,’ Jessica thought. TTT *29
‘Could I catch it now?’ Tom thought. TTT *30

Závěr

Mnoho ze sloves zde uvedených se používá samozřejmě i samostatně, bez přímé řeči. Záměrem tohoto článku ale bylo ukázat, jak se používají jako komentáře k přímé řeči a usnadnit vám porozumění některým knižnějším výrazům. Pokročilejší studenti se mohou podívat na článek Jak vyjádřit: ušklíbnout se, zamumlat, vykoktat….

Překlad:
 1. “Co to má znamenat?” zeptala se.
 2. “Nikdy,” zašeptala.
 3. “Dostal jsem pětku, mami!” zavolal.
 4. ale také <em>brečet</em>
 5. "To je k ničemu!“ zvolala.
 6. “Pusť mě ven!” křičela.
 7. “To je ale příjemné překvapení!” volal, když jim běžel naproti.
 8. “Cože udělal?” zařval Angalo.
 9. “Hlavně nezapomeň vyřídit ten telefon!” zavolal z předsíně.
 10. “Já ji miluji, tati!” vykřikl.
 11. “Pozor!” vykřikl. “Hrozí ti velké nebezpečí!”
 12. “Všichni držte hubu!” zařval.
 13. “Nech mě být!” zaječela.
 14. “Neřvi na mě!” ječel.
 15. “Kluci, pojďte sem!” zaječela z kuchyně.
 16. “K zemi!” zařvala “Někdo tu střílí!”
 17. “Říkají, že mě zabijí,” zašeptala.
 18. “Nechoď pryč, miláčku!” šeptala.
 19. “Nebojte se,” špitnul dívkám. “Nikdo vám neublíží.”
 20. v tomto použití synonymum pro REPLY
 21. v tomto použití synonymum pro ANSWER
 22. tento výraz je na rozdíl od CONTINUE formální
 23. “Ano…” odpověděla. “Musíme jít. Já… musím jít.”
 24. “Takže tedy, jak říkám,” pokračoval, “Jedu do Casterbridge.”
 25. “Není třeba spěchat. Můžeme…” — “My ale bohužel spěchat musíme,” přerušil ho Jeff.
 26. “Je to pravda?” chtěla vědět.
 27. “Nemusíš se obhajovat,” ujistil ho Jack.
 28. “Takhle by to nemělo být, takhle by to vůbec nemělo být,” říkal si ten muž.
 29. “Nikdy na tenhle okamžik nezapomenu,” pomyslela si Jessica.
 30. “Dokázal bych ho teď chytit?” přemýšlel Tom.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Jak vyjádřit: ušklíbnout se, zamumlat, vykoktat...

V tomto článku se podíváme na slovesa, s nimiž se ve spojení s přímou řečí potkáte hlavně v beletrii.
ELEMENTARY

Fonetika, to je věda 2

Další cvičení na fonetiku, které prověří vaše znalosti. Je určeno především úrovni ELEMENTARY, ale není pouze pro ně. Víte, jak se anglicky píše slovo “obvykle”?

ALL LEVELS

Jak na to: Slovní zásoba

Co to znamená opravdu znát slovíčko? Jak se slovní zásobu efektivně učit? Spousty nápadů, jak se učit anglická slovíčka jinak než klasickým překladovým systémem.
Copyright info:

pixabay.com

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jak vyjádřit: vykřiknout, zašeptat, dodat… 4 3849 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 7 lety