Help for English

Jak vyjádřit: vykřiknout, zašeptat, dodat…

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 22.06.2015

Ve spojení s přímou řečí se setkáte se slovy, která vyjadřují, jakým způsobem někdo něco řekl. V našem článku se dozvíte více o těch nejdůležitějších slovesech.Jak vyjádřit – vykřiknout, zašeptat, dodat…

“Well…,” John started.
“Excuse me!” interrupted Jane, standing up.
“What does it mean?” he thought. “What is she going to do?”
“Jane…” he whispered. Jane was coming to him.
“What do you want?!” John screamed and fell to the floor.

Úvod

Tento článek by vám měl přiblížit nejfrekventovanější slovesa, s nimiž se potkáte ve spojení s přímou řečí.

‘What does it mean?’ she asked. TTT
‘Never,’ she whispered. TTT
‘I got an F, Mum!’ he shoutedTTT

Všimněte si psaní uvozovek v anglických větách. O přímé řeči, uvozovkách apod. se dočtete v článku Přímá řeč v angličtině

Nejpoužívanější slovesa

S těmito slovesy se pravděpodobně každý z vás už mnohokrát setkal.

Neutrální výrazy:

say – říci (něco)
tell – říci, povědět (někomu)

Pro více informací o těchto slovesech si přečtěte článek Pleteme si: SAY / TELL / SPEAK / TALK.

Křičet:

cry/'kraɪ/ – volat, křičet, zakřičet TTT
shout/'ʃaʊt/ – zavolat, vykřikovat
scream/'skri:m/ – zakřičet, zaječet, zavřeštět (často bolestí či strachem)
yell/'jel/ – zaječet, řvát, křičet (v rozrušení), seřvat (někoho)

CRY a SHOUT se dají použít jak v negativním, tak pozitivním smyslu.

‘This is for nothing!’ she cried. TTT
‘Let me out!’ she cried. TTT
‘What a nice surprise!’ he cried, running towards them. TTT

‘He did what?’ Angalo shouted. TTT
‘Just don't forget to make that call!’ he shouted from the hallway. TTT
‘I love her, papa!’ he shoutedTTT

‘Look out!’ he screamed. ‘You’re in great danger!’ TTT
‘Everyone shut up!’ he screamed. TTT
‘Leave me alone!’ she screamedTTT

‘Stop yelling at me!’ he yelled. TTT
She yelled out from the kitchen, ‘Boys, come over here.’ TTT
‘Get down!’ she yelled. ‘Somebody's sho­oting!’ TTT

Šeptat

Když někdo šeptá nebo mluví potichu, lze to vyjádřit dvěma způsoby:

whisper/'wɪspə/ – šeptat, říci šeptem
say (sth.) softly – šeptat, říci šeptem

‘They say they'll kill me,’ she whispered. TTT
‘Don't leave, love!’ she whispered. TTT
‘Don't be afraid,’ he said softly to the girls. ‘No one will harm you.’ TTT

Jak plyne řeč

V hovoru lidé často na někoho reagují, pokračují v tom, co už říkali, něco dodají nebo si třeba skáčou do řeči. Zde je několik nejpoužívanějších sloves.

Povšimněte si ve výslovnosti, že přízvuk může být i na jiné než první druhé slabice. Více v článku Slovní přízvuk v angličtině.

ask/'ɑ:sk/ – zeptat se / požádat (článek o tomto slovesu najdete zde)
answer/'ɑ:nsə – odpovědět TTT
reply/rɪ'plaɪ – odpovědět TTT
continue/kən'tɪnju:­/ – pokračovat
resume/rɪ'zju:m – pokračovat TTT
add/'æd/ – dodat
interrupt/ˌɪntə'rʌpt­/ – přerušit (někoho)
repeat/rɪ'pi:t/- opakovat

‘Yes…’ she replied. ‘We must go. I – must go.’ TTT
‘Well, well, as I say,’ he resumed, ‘I am going to Casterbridge.’ TTT
‘We don't have to hurry. We can…’ — ‘I'm afraid we do need to hurry,’ Jeff interruptedTTT

Tím, co říkáme, můžeme také něco požádovat nebo třeba někoho ujistit:

assure/ə'ʃʊə/ – ujistit (někoho)
demand/dɪ'mɑ:nd/ – žádat, požadovat (odpověď)

‘Is it true?’ she demanded. TTT
‘You don't need to defend yourself,’ Jack assured him. TTT

Možná trochu překvapivě je přímou “řečí” vlastně i to, co si jen myslíme:

think/'θɪŋk/ – pomyslet si / přemýšlet

‘This is not right, not right at all,’ the man thought. TTT
‘I'll never forget this moment,’ Jessica thought. TTT
‘Could I catch it now?’ Tom thoughtTTT

Závěr

Mnoho ze sloves zde uvedených se používá samozřejmě i samostatně, bez přímé řeči. Záměrem tohoto článku ale bylo ukázat, jak se používají jako komentáře k přímé řeči a usnadnit vám porozumění některým knižnějším výrazům. Pokročilejší studenti se mohou podívat na článek Jak vyjádřit: ušklíbnout se, zamumlat, vykoktat….Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Jak vyjádřit: ušklíbnout se, zamumlat, vykoktat...

V tomto článku se podíváme na slovesa, s nimiž se ve spojení s přímou řečí potkáte hlavně v beletrii.
PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako)

Jaký je rozdíl mezi předložkami LIKE (jako) a AS (jako), zaměříme se i na další způsoby vyjádření českého ‚jako‘ a na některé gramatické vazby.
ELEMENTARY

Fonetika, to je věda #2

Další cvičení na fonetiku, které prověří vaše znalosti. Je určeno především úrovni ELEMENTARY, ale není pouze pro ně. Víte, jak se anglicky píše slovo “obvykle”?
Copyright info:

pixabay.com

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jak vyjádřit: vykřiknout, zašeptat, dodat… 4 2703 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 2 lety