Help for English

Časté chyby: HAVE vs. BE

ELEMENTARY Vydáno dne 30.09.2012

V angličtině existuje mnoho vazeb, které fungují jinak než v češtině. Podíváme se na ty, kde čeština používá MÍT (jako např. mít hlad, strach, barvu, narozeniny), ale angličtina naopak volí sloveso BÝT.Časté chyby v angličtině:

HAVE vs BE

Mezi jednu z nejčastějších chyb českých studentů patří nesprávné používání slovesa HAVE. Existuje totiž mnoho vazeb, kde čeština má sloveso MÍT, ale v angličtině je potřeba použít jinou vazbu se slovesem BÝT. Místo “mít hlad” např. používáme “být hladový” a místo “mít náladu” se anglicky říká “být v náladě”.

Pojďme se na některé tyto vazby podívat.

Mít barvu

V češtině něco ‘ barvu’, v angličtině něco ‘JE nějaké barvy’.

His car is blue. TTT
What color is your hair? TTT
Is that his car? – No, his car is a different color. TTT

Rozhodně tedy nejde His car has got blue color.

Mít štěstí

V češtině ‘máme štěstí’, v angličtině ale sloveso HAVE použít nejde:

You were just lucky, that's all. TTT
You're lucky to be alive. TTT

Nemohli bychom tedy říct např. You just had luck apod. Jde ale říci have good luck nebo have bad luck (mít štěstí/smůlu).

Mít náladu

Dalším častým problémem je spojení “mít náladu”. V angličtině se doslova říká “být v náladě”.

Not now, I'm not in the mood. TTT
He was in a bad mood all day. TTT

Rozhodně tedy ne I have a good mood.

POZOR: Vazba Be in a/the mood neznamená, že je někdo v náladě po požití alkoholu. Na to se používá např. BE TIPSY. Více najdete v článku Jak vyjádřit: opilý, nametený, v náladě ….

Mít narozeniny

Mezi chyby se obvykle počítá i spojení have a birthday. V angličtině říkáme např:

It's my birthday today! TTT
It's his birthday tomorrow. TTT
When's your birthday. TTT

Říkám ale obvykle, protože někteří mluvčí mají jiný názor a proti HAVE A BIRTHDAY by nic nenamítali. Nicméně ta nejlepší kolokace je právě se slovesem BÝT.

Podobně jako narozeniny je to např:

It's our anniversary tomorrow. TTT
When's your pay day? TTT

Určitě bychom přišli i na další důležité dny. které v češtině ‘máme’.

Mít hlad / žízeň

Jednou z prvních vět, kterou se studenti angličtiny obvykle naučí, je I AM HUNGRY. I s přídavnými jmény HUNGRY a THIRSTY se používá sloveso BÝT.

Are you hungry? Let's have something to eat. TTT
I'm really thirsty. Can I have some water? TTT

Vidíte, že se nepoužívá ani podstatné jméno HUNGER (hlad) ani THIRST (žízeň).

Mít strach/obavy/sta­rosti

Vazba ‘mít strach’ nebo ‘obavy’ se také v angličtině vyjadřuje pomocí slovesa BÝT a přídavného jména AFRAID, SCARED či WORRIED.

Mom, I am afraid. TTT
Don't be scared, it's just the wind. TTT
I'm worried that I might fail. TTT

Spojení HAVE s podstatným jménem FEAR či WORRIES opět nejsou vhodná.

Mít zájem

Studenty by mohlo po vzoru češtiny lákat spojení HAVE an INTEREST, ale v angličtině se zase přikloníme k BE:

It's for sale, are you interested? TTT
No, I'm not interested. TTT

Vazbu BE INTERESTED IN do češtiny nejčastěji překládáme slovesem ZAJÍMAT SE.

Mít depresi

Přídavné jméno DEPRESSED používáme ve vazbě ‘mít depresi’. Ne tedy have a depression ale BE DEPRESSED:

She's depressed about being still single. TTT
I don't even remember what it's like not to be depressed. TTT

Mít moc práce/nemít čas

Spojení ‘mít práci’ ve smyslu ‘být moc zaneprázdněný’ nejlépe vyjádříme spojením BE BUSY:

Not now, I'm busy. TTT
She is too busy for her kids. TTT

Zde by ale nevadilo, kdybychom věty vyjádřili pomocí HAVE (TOO MUCH) WORK nebo HAVE TIME.

Mít kocovinu / zácpu…

Existuje potom jistě množství dalších výrazů, kde v angličtině sáhneme spíše po vazbě s BE než s HAVE. Setkáte se s nimi ale až jako pokročilejší:

He's still hung over from last night. TTT
He looked like he was constipated. TTT
He was dizzy and his vision was blurred. TTT

Závěrem

Vidíte, že je to jev poměrně častý. Samozřejmě z toho nelze vyvodit obecné závěry či pravidla. Prostě je důležité se ve spojení s nově učenou slovní zásobou zároveň učit i vazby, ve kterých se slovíčka používají.

Rozhodně není dobré vycházet z češtiny. Ve většině případů byste chybu neudělali (mít bolest hlavy, mít problémy, mít teplotu.....), ale tu a tam byste narazili.

Uvedené příklady doporučuji si někam zapsat a jednou za čas si je připomenout. I když třeba sami používáte tyto vazby dobře, mohlo by se stát, že špatné návyky chytnete od svého okolí. Některé chyby jsou totiž už velmi zažité a hluboko zakořeněné.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se anglicky s naší aplikací po celý rok již za 990 Kč. Do 6. července 2020 navíc přidáváme k ročnímu předplatnému 3 měsíce zdarma!

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Zákaz předložky ON (test #1)

Test zaměřený na předložky, ve kterém je ‘zakázáno’ používat předložku ON.

PRE-INTERMEDIATE

Zákaz předložky ON (test #2)

Test zaměřený na předložky, ve kterém je ‘zakázáno’ používat předložku ON.

STARTER

Cvičení: HAVE / BE

Začátečníci si mohou v tomto testu procvičit přítomný čas prostý sloves HAVE a BE.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Časté chyby: HAVE vs. BE 45 16193 Od Alinaj poslední příspěvek
před rokem