Help for English

Časté chyby: HAVE vs. BE

ELEMENTARY Vydáno dne 30.09.2012

V angličtině existuje mnoho vazeb, které fungují jinak než v češtině. Podíváme se na ty, kde čeština používá MÍT (jako např. mít hlad, strach, barvu, narozeniny), ale angličtina naopak volí sloveso BÝT.Časté chyby v angličtině:

HAVE vs BE

Mezi jednu z nejčastějších chyb českých studentů patří nesprávné používání slovesa HAVE. Existuje totiž mnoho vazeb, kde čeština má sloveso MÍT, ale v angličtině je potřeba použít jinou vazbu se slovesem BÝT. Místo “mít hlad” např. používáme “být hladový” a místo “mít náladu” se anglicky říká “být v náladě”.

Pojďme se na některé tyto vazby podívat.

Mít barvu

V češtině něco ‘ barvu’, v angličtině něco ‘JE nějaké barvy’.

His car is blue. TTT *1
What color is your hair? TTT *2
Is that his car? – No, his car is a different color. TTT *3

Rozhodně tedy nejde His car has got blue color.

Mít štěstí

V češtině ‘máme štěstí’, v angličtině ale sloveso HAVE použít nejde:

You were just lucky, that's all. TTT *4
You're lucky to be alive. TTT *5

Nemohli bychom tedy říct např. You just had luck apod. Jde ale říci have good luck nebo have bad luck (mít štěstí/smůlu).

Mít náladu

Dalším častým problémem je spojení “mít náladu”. V angličtině se doslova říká “být v náladě”.

Not now, I'm not in the mood. TTT *6
He was in a bad mood all day. TTT *7

Rozhodně tedy ne I have a good mood.

POZOR: Vazba BE IN A/THE MOOD neznamená, že je někdo v náladě po požití alkoholu. Na to se používá např. BE TIPSY. Více najdete v článku Jak vyjádřit: opilý, nametený, v náladě ….

Mít narozeniny

Mezi chyby se obvykle počítá i spojení have a birthday. V angličtině říkáme např:

It's my birthday today! TTT *8
It's his birthday tomorrow. TTT *9
When's your birthday? TTT *10

Říkám ale obvykle, protože někteří mluvčí mají jiný názor a proti HAVE A BIRTHDAY by nic nenamítali. Nicméně ta nejlepší kolokace je právě se slovesem BÝT.

Podobně jako narozeniny je to např:

It's our anniversary tomorrow. TTT *11
When's your pay day? TTT *12

Určitě bychom přišli i na další důležité dny, které v češtině ‘máme’.

Mít hlad / žízeň

Jednou z prvních vět, kterou se studenti angličtiny obvykle naučí, je I AM HUNGRY. I s přídavnými jmény HUNGRY a THIRSTY se používá sloveso BÝT.

Are you hungry? Let's have something to eat. TTT *13
I'm really thirsty. Can I have some water? TTT *14

Vidíte, že se nepoužívá ani podstatné jméno HUNGER (hlad) ani THIRST (žízeň).

Mít strach/obavy/sta­rosti

Vazba ‘mít strach’ nebo ‘obavy’ se také v angličtině vyjadřuje pomocí slovesa BÝT a přídavného jména AFRAID, SCARED či WORRIED.

Mom, I am afraid. TTT *15
Don't be scared, it's just the wind. TTT *16
I'm worried that I might fail. TTT *17

Spojení HAVE s podstatným jménem FEAR či WORRIES opět nejsou vhodná.

Mít zájem

Studenty by mohlo po vzoru češtiny lákat spojení HAVE an INTEREST, ale v angličtině se zase přikloníme k BE:

It's for sale, are you interested? TTT *18
No, I'm not interested. TTT *19

Vazbu BE INTERESTED IN do češtiny nejčastěji překládáme slovesem ZAJÍMAT SE.

Mít depresi

Přídavné jméno DEPRESSED používáme ve vazbě ‘mít depresi’. Ne tedy have a depression ale BE DEPRESSED:

She's depressed about being still single. TTT *20
I don't even remember what it's like not to be depressed. TTT *21

Mít moc práce/nemít čas

Spojení ‘mít práci’ ve smyslu ‘být moc zaneprázdněný’ nejlépe vyjádříme spojením BE BUSY:

Not now, I'm busy. TTT *22
She is too busy for her kids. TTT *23

Zde by ale nevadilo, kdybychom věty vyjádřili pomocí HAVE (TOO MUCH) WORK nebo HAVE TIME.

Mít kocovinu / zácpu…

Existuje jistě množství dalších výrazů, kde v angličtině sáhneme spíše po vazbě s BE než s HAVE. Setkáte se s nimi ale až jako pokročilejší:

He's still hung over from last night. TTT *24
He looked like he was constipated. TTT *25
He was dizzy and his vision was blurred. TTT *26

Závěrem

Vidíte, že je to jev poměrně častý. Samozřejmě z toho nelze vyvodit obecné závěry či pravidla. Prostě je důležité se ve spojení s nově učenou slovní zásobou zároveň učit i vazby, ve kterých se slovíčka používají.

Rozhodně není dobré vycházet z češtiny. Ve většině případů byste chybu neudělali (mít bolest hlavy, mít problémy, mít teplotu.....), ale tu a tam byste narazili.

Uvedené příklady doporučuji si někam zapsat a jednou za čas si je připomenout. I když třeba sami používáte tyto vazby dobře, mohlo by se stát, že špatné návyky chytnete od svého okolí. Některé chyby jsou totiž už velmi zažité a hluboko zakořeněné.

Překlad:
 1. Jeho auto má modrou barvu. = Je modré.
 2. Jakou barvu mají tvoje vlasy?
 3. Je tamhleto jeho auto? – Ne, jeho auto má jinou barvu.
 4. Prostě jsi měl štěstí, to je všechno.
 5. Máš štěstí, že jsi naživu.
 6. Teď ne, nemám náladu.
 7. Celý den měl špatnou náladu.
 8. Dnes mám narozeniny.
 9. Zítra má narozeniny.
 10. Kdy máš narozeniny?
 11. Zítra máme výročí.
 12. Kdy máš výplatu?
 13. Nemáš hlad? Pojďme si dát něco k jídlu.
 14. Mám strašnou žízeň. Můžu si dát něco k pití?
 15. Mami, já mám strach.
 16. Neměj strach, je to jen vítr.
 17. Mám obavy, že se mi to nepodaří.
 18. Je to na prodej, máš zájem?
 19. Ne, nemám zájem.
 20. Má depresi z toho, že je pořád svobodná.
 21. Ani si nepamatuju, jaké to je nemít depresi.
 22. Teď ne, mám práci/nemám čas.
 23. Nemá čas na svoje děti.
 24. Má po včerejšku ještě kocovinu.
 25. Vypadal, jako by měl zácpu.
 26. Měl závrať a jeho vidění bylo rozmazané.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Zákaz předložky ON (test #1)

Test zaměřený na předložky, ve kterém je ‘zakázáno’ používat předložku ON.

PRE-INTERMEDIATE

Zákaz předložky ON (test #2)

Test zaměřený na předložky, ve kterém je ‘zakázáno’ používat předložku ON.

STARTER

Cvičení: HAVE / BE

Začátečníci si mohou v tomto testu procvičit přítomný čas prostý sloves HAVE a BE.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Časté chyby: HAVE vs. BE 45 20254 Od Alinaj poslední příspěvek
před 3 lety