Help for English

Časté chyby: HAVE vs. BE

ELEMENTARY Vydáno dne 30.09.2012

V angličtině existuje mnoho vazeb, které fungují jinak než v češtině. Podíváme se na ty, kde čeština používá MÍT (jako např. mít hlad, strach, barvu, narozeniny), ale angličtina naopak volí sloveso BÝT.HAVE vs. BE

Mezi jednu z nejčastějších chyb českých studentů patří nesprávné používání slovesa have/'hæv/. Existuje totiž mnoho vazeb, kde čeština má sloveso mít, ale v angličtině je potřeba použít vazbu se slovesem být.

Místo “mít hlad” např. používáme “být hladový” a místo “mít náladu” se anglicky říká “být v náladě”. Pojďme se na některé tyto vazby podívat.

Mít barvu

V češtině něco ‘ barvu’, v angličtině něco ‘je nějaké barvy’.

His car is blue. TTT *1
What color is your hair? TTT *2
Is that his car? – No, his car is a different colour. TTT *3

Rozhodně tedy nejde His car has got blue colour.

Mít štěstí

V češtině ‘máme štěstí’, v angličtině ale sloveso have použít nelze.

You were just lucky, that's all. TTT *4
You're lucky to be alive. TTT *5

Nemohli bychom tedy říct např. You just had luck apod.

Pozn.: Jde ovšem říci have good luck nebo have bad luck (mít štěstí/smůlu).

Mít náladu

Dalším častým problémem je spojení ‘mít náladu’. V angličtině se doslova říká ‘být v náladě’.

Not now, I'm not in the mood. TTT *6
He was in a bad mood all day. TTT *7

Rozhodně tedy ne I have a good mood.

Pozn.: Více v článku IN A MOOD vs. IN THE MOOD.

Mít narozeniny

Mezi chyby se obvykle počítá i spojení have a birthday. V angličtině říkáme např.:

It's my birthday today! TTT *8
It's his birthday tomorrow. TTT *9
When's your birthday? TTT *10

Nemusí to tak však platit vždy, protože někteří mluvčí mají jiný názor a proti have a birthday by nic nenamítali. Nicméně ta nejlepší kolokace je právě se slovesem být.

Podobně jako narozeniny je to např.:

It's our anniversary tomorrow. TTT *11
When's your pay day? TTT *12

Určitě bychom přišli i na další důležité dny, které v češtině ‘máme’.

Mít hlad / žízeň

Jednou z prvních vět, kterou se studenti angličtiny obvykle naučí, je I am hungry. I s přídavnými jmény hungry a thirsty se používá sloveso být.

Are you hungry? Let's have something to eat. TTT *13
I'm really thirsty. Can I have some water? TTT *14

Všimněte si, že se zde vlastně nepoužívá ani podstatné jméno hunger (hlad) ani thirst (žízeň).

Mít strach/obavy/sta­rosti

Vazba ‘mít strach’ nebo ‘obavy’ se také v angličtině vyjadřuje pomocí slovesa být a přídavného jména afraid, scared či worried.

Mom, I am afraid. TTT *15
Don't be scared, it's just the wind. TTT *16
I'm worried that I might fail. TTT *17

Spojení have s podstatným jménem fear či worries opět nejsou vhodná.

Mít zájem

Studenty by mohlo po vzoru češtiny lákat spojení ‘have an interest’, ale v angličtině se zase přikloníme k slovesu be/'bi:/:

It's for sale, are you interested? TTT *18
No, I'm not interested. TTT *19

Vazbu be interested (in something) do češtiny nejčastěji překládáme slovesem zajímat se (o něco).

Mít depresi

Přídavné jméno depressed/dɪ'pres­t/ používáme ve vazbě ‘mít depresi’. Ne tedy have a depression ale be depressed:

She's depressed about being still single. TTT *20
I don't even remember what it's like not to be depressed. TTT *21

Mít moc práce/nemít čas

Spojení ‘mít práci’ ve smyslu ‘být moc zaneprázdněný’ nejlépe vyjádříme spojením be busy:

Not now, I'm busy. TTT *22
She is too busy for her kids. TTT *23

Zde by ale nevadilo, kdybychom věty vyjádřili pomocí have (too much) work.

Mít kocovinu / zácpu…

Existuje jistě množství dalších výrazů, kde v angličtině sáhneme spíše po vazbě s be než s have. Setkáte se s nimi ale až jako pokročilejší:

He's still hung over from last night. TTT *24
He looked like he was constipated. TTT *25
He was dizzy and his vision was blurred. TTT *26

Závěrem

Vidíte, že je to jev poměrně častý. Samozřejmě z toho nelze vyvodit obecné závěry či pravidla. Prostě je důležité se ve spojení s nově učenou slovní zásobou zároveň učit i vazby, ve kterých se slovíčka používají.

Rozhodně není dobré vycházet z češtiny. Ve většině případů byste chybu neudělali (mít bolest hlavy, mít problémy, mít teplotu.....), ale tu a tam byste narazili.

Uvedené příklady doporučujeme si někam zapsat a jednou za čas si je připomenout. I když třeba sami používáte tyto vazby dobře, mohlo by se stát, že špatné návyky chytnete od svého okolí. Některé chyby jsou totiž už velmi zažité a hluboko zakořeněné.

Překlad:
 1. Jeho auto má modrou barvu. = Je modré.
 2. Jakou barvu mají tvoje vlasy?
 3. Je támhleto jeho auto? – Ne, jeho auto má jinou barvu.
 4. Prostě jsi měl štěstí, to je všechno.
 5. Máš štěstí, že jsi naživu.
 6. Teď ne, nemám náladu.
 7. Celý den měl špatnou náladu.
 8. Dnes mám narozeniny.
 9. Zítra má narozeniny.
 10. Kdy máš narozeniny?
 11. Zítra máme výročí.
 12. Kdy máš výplatu?
 13. Nemáš hlad? Pojďme si dát něco k jídlu.
 14. Mám strašnou žízeň. Můžu si dát něco k pití?
 15. Mami, já mám strach.
 16. Neměj strach, je to jen vítr.
 17. Mám obavy, že se mi to nepodaří.
 18. Je to na prodej, máš zájem?
 19. Ne, nemám zájem.
 20. Má depresi z toho, že je pořád svobodná.
 21. Ani si nepamatuju, jaké to je nemít depresi.
 22. Teď ne, mám práci/nemám čas.
 23. Nemá čas na svoje děti.
 24. Má po včerejšku ještě kocovinu.
 25. Vypadal, jako by měl zácpu.
 26. Měl závrať a jeho vidění bylo rozmazané.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Sloveso HAVE

Článek o tom, jak správně používat sloveso HAVE. Je určen začínajícím studentům, ale některé informace přijdou možná vhod i ostatním.
PRE-INTERMEDIATE

Czenglish alert 40: Raději si čtu

Pozor na často nesprávné používání slovíčka RATHER ve významu ‘raději’.

ELEMENTARY

Zákaz předložky ON (test 1)

Test zaměřený na předložky, ve kterém je ‘zakázáno’ používat předložku ON.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Časté chyby: HAVE vs. BE 45 21422 Od Alinaj poslední příspěvek
před 5 lety