Help for English

-ISH (přípona i slovo)

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 17.10.2019

Víte, že -ISH je nejen přípona ale také samostatné slovo? Jde o značně hovorovou angličtinu, ale pro rodilé mluvčí naprosto běžnou.-ISH (přípona i slovo)

Přípona -ish /ɪʃ/ se používá pro vytvoření přídavného jména (z podstatného jména) s několika významy.

Patřící k něčemu (u národností):

England – English Spain – Spanish
Britain – British Sweden – Swedish

Popisující povahu, charakteristiku:

child – childish girl – girlish
fool – foolish snob – snobish
style – stylish slug – sluggish

Pozn.: Tuto příponu najdete na konci dalších slov, např.: selfish, ticklish, apod.

Tato slovíčka jsou poměrně známá a patří do základní slovní zásoby. Méně známé už je hovorové použití přípony -ish v případě, kdy vyjadřujeme podobnost, tedy “něco jako”, “tak nějak”, “spíše” nebo “docela”. Nepřidává se zde za podstatná jména, ale za přídavná jména (nejčastěji jde o jednoslabičná stupňovatelná přídavná jména):

good → quite good = goodish

 • goodish = docela dobrý, spíše dobrý
 • shortish = docela krátký, spíše krátký
 • longish = docela dlouhý, spíše dlouhý
 • smallish = docela malý, spíše malý
 • fattish = docela tlustý, spíše tlustý
 • thinnish = docela pohublý, spíše hubený
 • oldish = docela starý, spíše starý, postarší
 • youngish = docela mladý, spíše mladý

He was a shortish guy, wearing jeans and a loose T-shirt. TTT *1
Are you coming soon? – Yeah, soonish. TTT *2
She was talking to an oldish man with a beard. TTT *3
It wasn't really hot inside, just hottish. TTT *4  

Tato přípona se také často používá u barev. Opět popisuje “tak nějak”, “něco jako” apod.:

 • greenish = nazelenalý, do zelena, zelenkavý, dozelena
 • reddish = načervenalý (taky nazrzlý)
 • bluish = namodralý, domodra
 • brownish = nahnědlý, dohněda

My boss was holding a tumbler with a greenish drink. TTT *5
She had long reddish hair and looked stunning. TTT *6
The corpse's skin already had a bluish tinge. TTT *7
His eyes are greenish-bluish. TTT *8  

Stejně tak lze použít s čísly:

 • sixish = asi šest, kolem šesti
 • eightish = asi osm, kolem osmi
 • tennish = asi deset, kolem deseti
 • twentyish = asi dvacet, kolem dvaceti (vyslovujeme tři slabiky)

Will I see you at six? – Well, sixish. TTT *9
There were tennish of us. TTT *10
I don't know how old she is, but I'd say thirtyish. TTT *11
I'll see you at fivish. TTT *12
I have 300-ish songs in my playlist. TTT *13  

Pozn.: Lze použít i číslici a spojovník: sevenish, seven-ish, 7ish, 7-ish.

Výše zmíněná přídavná jména jsou hovorová, ale najdete je běžně ve slovnících (kromě použití s čísly).

Hovorovější -ISH

Koncové -ish lze ovšem přidat i za víceslabičná přídavná jména. Je to opět poměrně běžná hovorová angličtina, ale ve slovnících byste je většinou hledali marně.

Pokud jde o pravopis, koncové -ish se může přidat na konec slova, nebo se oddělí spojovníkem.

pretty → prettyish / pretty-ish

 • prettyish = docela hezké (vyslovujeme tři slabiky)
 • hungryish = docela hladový (vyslovujeme tři slabiky)
 • happyish = docela spokojený (vyslovujeme tři slabiky)
 • crazyish = docela bláznivý (vyslovujeme tři slabiky)
 • tiredish = docela unavený
 • handsomish = docela pohledný
 • newish = docela nový
 • ok-ish /ˌəʊ'keɪ ɪʃ/ = docela dobrý, docela ok
 • nearish, earlyish, soonish, latish, coolish, coldish, warmish, hottish atd.

Was he really sober the whole time? – Well, soberish. TTT *14
Do you know where the post office is? – It's nearish, but I don't know exactly where. TTT *15
I want to sell my phone. It's still newish. TTT *16
How was the film last night? – I don't know. It was ok-ish, I guess. TTT *17
That's the same-ish thing he did to his ex-wife. TTT *18
I'm happy-ish they liked my offer. TTT *19
He was saying some crazy-ish sounding things. TTT *20  

Pozn.: Podobně jako přípona -ish funguje i “změkčující” kind of nebo sort of. Více zde.

Pravopis

Pokud jde o pravopis, nejsou jasně daná pravidla, jak tato slova přepisovat. Jde totiž často o velice hovorové výrazy. Běžně se přípona přidává na konec slova (brownish, tallish).

Často se dodržuje pravidlo pro zdvojování hlásek na konci slova (tennish, reddish).

Pokud končí slovo na E, často se vynechává (bluish, fivish).

Poměrně časté je ovšem použití spojovníku: hungry-ish, handsome-ish, red-ish, blue-ish, five-ish).

Výslovnost

Slovíčka se mohou vyslovovat dohromady, nebo s krátkou pauzou před koncovým -ish. Hlavně v případě, kdy vyjadřujete, že jste si vlastně právě v ten moment uvědomili, že nemyslíte něco přesně.

It was a small town. = Bylo to malé město.
It was a smallish town. = Bylo to docela malé (menší) město.
It was a small-ish town. = Bylo to malé město, docela.

ISH jako samostatné slovo

Přípon je v angličtině celá řada (viz náš seriál zde). Přípona -ish má ale jedno hodně zajímavé specifikum. Dá se totiž použít i jako samostatné slovo.

Was the film good? – It was goodish.
Was the film good? – It was good-ish.
Was the film good? – Ish.

Odpovědí “ish” říkáte, že byl film “tak nějak dobrý”, “docela dobrý”, “ucházející” apod.

Are you hungry? – Ish. TTT *21
Were you cold? – Ish. TTT *22
Do you know her? – Ish. She lives next door. TTT *23
Did he tell you the truth? – Ish. He sent me an email. TTT *24
Are you tired? – Ish, but I can stay up a bit longer. TTT *25  

Nemusí jít ale jen o odpovědi. Dá se použít prakticky “kdekoli”.

The book is good, well, ish. TTT *26
It took five minutes, ish. TTT *27
I think he did the right thing, ish. TTT *28
Can the people in the back hear me ok, ish? TTT *29
How was the party? – It was ish. I left before ten. TTT *30
I've known him since I was 14, ish. TTT *31
It's freezing. You must be cold wearing just the sweater. – Ish, but it's fine. Don't worry. TTT *32  

Slovíčko ish/'ɪʃ/ má tedy významy tak nějak, tak trochu, docela, asi, přibližně apod.

Pozn.: Pokud použijete samostatné ish, nedojte ve výslovnosti ke spojení s předchozím slovem, pokud k němu nepatří. Věta “It was ish” se tedy přečte s mírnou mezerou před ish.

Překlad:
 1. Byl to chlapík spíše nižšího vzrůstu a měl na sobě džíny a volné triko.
 2. Přijdeš brzo? – Jo, docela brzo.
 3. Mluvila s postarším mužem s plnovousem.
 4. Uvnitř nebylo moc horko, jen trochu horko.
 5. Můj šéf držel sklenku s nazelenalým nápojem.
 6. Měla dlouhé nazrzlé vlasy a vypadala úchvatně.
 7. Kůže mrtvoly už měla namodralý odstín.
 8. Jeho oči jsou zelenkavo namodralé.
 9. Uvidím tě v šest? – No, kolem šesté.
 10. Bylo nás tam asi deset.
 11. Nevím, kolik jí je, ale řekl bych, že něco kolem třiceti.
 12. Uvidíme se kolem páté.
 13. V seznamu skladeb mám asi 300 písniček.
 14. On byl opravdu celou dobu střízlivý? – No, docela střízlivý.
 15. Nevíš, kde je pošta? – Je to někde poblíž, ale nevím přesně kde.
 16. Chci prodat svůj telefon. Je stále docela nový.
 17. Jaký byl včera večer ten film? – Nevím. Řekl bych, že byl docela ok.
 18. To je skoro stejná věc, co udělal své bývalé ženě.
 19. Jsem docela rád, že se jim moje nabídka líbila.
 20. Říkal věci, co zněly trochu bláznivě.
 21. Nemáš hlad? – Trochu.
 22. Byla ti zima? – Trochu.
 23. Znáš ji? – Tak trochu. Bydlí vedle.
 24. Řekl ti pravdu? – Tak trochu. Poslal mi email.
 25. Jsi unavený? – Tak trochu, ale můžu zůstat ještě chvíli vzhůru.
 26. Tak knížka je dobrá, no, docela.
 27. Trvalo to pět minut, asi.
 28. Myslím, že udělal správnou věc, tak nějak.
 29. Slyší mě lidi vzadu dobře, tak nějak?
 30. Jaká byla ta oslava? – Tak nějak ušla. Odešel jsem v deset.
 31. Znám ho od svých 14, tak nějak.
 32. Mrzne. Musí ti být zima, když máš na sobě jen ten svetr. – Tak trochu, ale to je v pohodě. Netrap se.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

The right word (Intermediate) 1

Mnoho slov v angličtině má stejný tvar pro více slovních druhů. Do rámečku u každé otázky doplníte vždy takové slovo, které se hodí do všech tří vět.

INTERMEDIATE

Přípona -WARD

Co vyjadřuje přípona -WARD, jak se používá a jak se vyslovuje.

PRE-INTERMEDIATE

Záludná přípona -ATE

Další přípona, u jejíž výslovnosti studenti často chybují. Rozhodně doporučujeme přečíst i pokročilým studentům. Možná budou překvapeni.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno -ISH (přípona i slovo) 2 1440 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 3 lety