Help for English

Záludná přípona -ATE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 14.01.2018

Další přípona, u jejíž výslovnosti studenti často chybují. Rozhodně doporučujeme přečíst i pokročilým studentům. Možná budou překvapeni.Záludná přípona -ATE

Ve výslovnosti přípony -ate chybují i velmi zdatní studenti. Dnes se tedy nebudeme věnovat práci s příponou, ale čistě její výslovnosti.

Pozn.: K anglickým příponám a předponám zde máme několik článků: Suffixes 1, Suffixes 2, Suffixes 3, Suffixes 4, Prefixes.

Příponu -ate můžete najít na konci přídavného jména, podstatného jména nebo slovesa. Zde je však základní kámen úrazu. Na konci slovesa se vyslovuje /eɪt/ a to nečiní nikomu problém. Ovšem na konci podstatného a přídavného jména ji vyslovujeme /ət/!

příklady sloves – výslovnost /eɪt/

accommodate/ə'kɒmədeɪ­t/ duplicate/'dju:plɪk­eɪt/
calculate/'kælkjʊle­ɪt/ graduate/'grædjʊeɪ­t/
compensate/'kɒmpen­seɪt/ evacuate/ɪ'vækjʊeɪ­t/
create/kri'eɪt/ estimate/'estɪmeɪt/
demonstrate/'deməns­treɪt/ hesitate/'hezəteɪt­/
dedicate/'dedɪkeɪt­/ negotiate/nə'gəʊʃi­eɪt/
dictate/dɪk'teɪt participate/pɑ:'tɪsəp­eɪt/

příklady přídavných jmen – výslovnost /ət/

appropriate/ə'prəʊprɪ­ət/ immediate/ɪ'mi:dɪət­/
accurate/'ækjʊrət intermediate/ˌɪntə'mi:­diət/
considerate/kən'sɪdər­ət/ literate/'lɪtərət
delicate/'delɪkət passionate/'pæʃənət
desperate/'des­pərət/ private/'praɪvət
fortunate/'fɔ:tʃənə­t/ ultimate/'ʌltɪmət
elaborate/ɪ'læbərət­/ moderate/'mɒdərət

příklady podstatných jmen – výslovnost /ət/

advocate/'ædvəkət certificate/sə'tɪfɪkə­t/
delegate/'delɪgət climate/'klaɪmət
duplicate/'dju:plɪk­ət/ graduate/'grædʒʊət­/
estimate/'estɪmət/ subordinate/sə'bɔ:dɪn­ət/
consulate/'kɒns­jʊlət/  

Pozor na homografy

Občas se může stát, že sloveso i podstatné/pří­davné jméno mají stejný pravopis. Jde pak o homografy (slova s jinou výslovností ale stejným pravopisem – více v článku Homografy v angličtině). Platí zde však většinou stejná pravidla:

  • slovesa vyslovujeme na konci /eɪt/
  • podstatného/pří­davného jména vyslovujeme na konci /ət/

advocate/'ædvəkeɪt­/ = zastávat, prosazovat
advocate/'ædvəkət = zastánce, přívrženec

delegate/'deləgeɪt­/ = delegovat
delegate/'delɪgət = delegát

duplicate/'dju:plɪk­eɪt/ = okopírovat
duplicate/'dju:plɪk­ət/ = kopie

estimate/'estɪmeɪt/ = odhadnout
estimate/'estɪmət/ = odhad

graduate/'grædjʊeɪ­t/ = absolvovat
graduate/'grædʒʊət­/ = absolvent

subordinate/sə'bɔ:dɪn­eɪt/ = podřídit
subordinate/sə'bɔ:dɪn­ət/ = podřízený

separate/'sepəreɪt­/ = oddělit
separate/'seprət/ = oddělený

elaborate/ɪ'læbəreɪ­t/ = rozvést
elaborate/ɪ'læbərət­/ = složitý

coordinate/kəʊ'ɔ:dən­eɪt/ = koordinovat
coordinate/kəʊ'ɔ:dɪn­ət/ = souřadnice

moderate/'mɒdəreɪt­/ = umírnit, zmírnit
moderate/'mɒdərət = umírněný, mírný

associate/ə'səʊsi­eɪt/ = spojovat
associate/ə'səʊsiət­/ = společník

Další slovíčka z této kategorie jsou například alternate, articulate, approximate nebo deliberate.

Výjimky

U některých slovíček však koncové -ate nemusí být přípona. Je to jen zakončení slova, pak toto pravidlo neplatí. Jde často o krátká slůvka jako např. date/'deɪt/, gate/'geɪt/, plate/'pleɪt/, skate/'skeɪt/ atd.

Další příklad je třeba slovo debate/dɪ'beɪt/, kde se podstatné jméno (debata) i sloveso (debatovat) vyslovují stejně (s přízvukem na druhé slabice).

Slovíčko candidate se pak může vyslovovat /'kændɪdət/ i /'kændɪdeɪt/. Oběma způsoby lze číst také třeba podstatné jméno template, častěji však /'templeɪt/.

Zmínit můžeme i odborné slovíčko substrate/'sʌbstreɪ­t/, u kterého na konci vyslovujeme vždy /eɪt/, ačkoli se jedná o podstatné jméno. Podobných slov by se našlo jistě více, proto vždy doporučujeme konzultovat kvalitní slovník.

Závěr

Ruku na srdce, překvapila vás v tomto článku nějaká informace, i když jste třeba již pokročilejší studenti? Není to neobvyklé. Sloves (kde vyslovujeme /eɪt/) je jistě více, a tak člověk odlišnou výslovnost u jiného slovního druhu často “přehlédne”.

Pokud se však student hned ze začátku nenaučí tato slovíčka správně vyslovovat, později během studia má obrovské problémy se chybnou výslovnost odnaučit. Proto jsme tomuto článku přidělili nižší úroveň pre-intermediate, i když jsou zde zmíněna i pokročilá slovíčka. Schválně, umíte vyslovit intermediate?Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Záludná přípona -ABLE

Jedna z přípon, u jejíž výslovnosti chybují i pokročilejší studenti.

ELEMENTARY

Záludná přípona -FUL

Další přípona, která dělá studentům problémy. Často ji špatně vyslovují a/nebo ji špatně píší.

INTERMEDIATE

Přípona -WARD

Co vyjadřuje přípona -WARD, jak se používá a jak se vyslovuje.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Záludná přípona -ATE 20 19435 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 10 lety