Help for English

Záludná přípona -ATE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 14.01.2018

Další přípona, u jejíž výslovnosti studenti často chybují. Rozhodně doporučujeme přečíst i pokročilým studentům. Možná budou překvapeni. (upravený článek z roku 2010)Záludná přípona -ATE

Ve výslovnosti přípony -ate chybují i velmi zdatní studenti. Dnes se tedy nebudeme věnovat práci s příponou, ale čistě její výslovnosti.

Pozn.: K anglickým příponám a předponám zde máme několik článků: Suffixes 1, Suffixes 2, Suffixes 3, Suffixes 4, Prefixes.

Příponu -ate můžete najít na konci přídavného jména, podstatného jména nebo slovesa. Zde je však základní kámen úrazu. Na konci slovesa se vyslovuje /eɪt/ a to nečiní nikomu problém. Ovšem na konci podstatného a přídavného jména ji vyslovujeme /ət/!

příklady sloves – výslovnost /eɪt/

accommodate TTT /ə'kɒmədeɪt/ duplicate TTT /'dju:plɪkeɪt/
calculate TTT /'kælkjʊleɪt/ graduate TTT /'grædʒʊeɪt/
compensate TTT /'kɒmpənseɪt/ evacuate TTT /ɪ'vækjʊeɪt/
create TTT /kri'eɪt/ estimate TTT /'estɪmeɪt/
demonstrate TTT /'demənstreɪt/ hesitate TTT /'hezɪteɪt/
dedicate TTT /'dedɪkeɪt/ negotiate TTT /nɪ'gəʊʃieɪt/
dictate TTT /dɪk'teɪt/ participate TTT /pɑ:'tɪsɪpeɪt/

příklady přídavných jmen – výslovnost /ət/

appropriate TTT /ə'prəʊprɪət/ immediate TTT /ɪ'mi:diət/
accurate TTT /'ækjʊrət/ intermediate TTT /ɪntə'mi:diət/
considerate TTT /kən'sɪdərət/ literate TTT /'lɪtərət/
delicate TTT /'delɪkət/ passionate TTT /'pæʃənət/
desperate TTT /'despərət/ private TTT /'praɪvət/
fortunate TTT /'fɔ:tʃənət/ ultimate TTT /'ʌltɪmət/
elaborate TTT /ɪ'læbərət/ moderate TTT /'mɒdərət/

příklady podstatných jmen – výslovnost /ət/

advocate TTT /'ædvəkət/ certificate TTT /sə'tɪfɪkət/
delegate TTT /'deləgət/ climate TTT /'klaɪmət/
duplicate TTT /'dju:plɪkət/ graduate TTT /'grædʒʊət/
estimate TTT /'estɪmət/ subordinate TTT /sə'bɔ:dənət/
consulate TTT /'kɒnsjələt/  

Pozor na homografy

Občas se může stát, že sloveso i podstatné/pří­davné jméno mají stejný pravopis. Jde pak o homografy (slova s jinou výslovností ale stejným pravopisem – více zde). Platí zde však většinou stejná pravidla:

  • slovesa vyslovujeme na konci /eɪt/
  • podstatného/pří­davného jména vyslovujeme na konci /ət/

advocate (v) /'ædvəkeɪt/ = obhajovat
advocate (n) /'ædvəkət/ = obhájce

delegate (v) /'deləgeɪt/ = delegovat
delegate (n) /'deləgət/ = delegát

duplicate (v) /'dju:plɪkeɪt/ = okopírovat
duplicate (n) /'dju:plɪkət/ = kopie

estimate (v) /'estɪmeɪt/ = odhadnout
estimate (n) /'estɪmət/ = odhad

graduate (v) /'grædʒʊeɪt/ = absolvovat
graduate (n) /'grædʒʊət/ = absolvent

subordinate (v) /sə'bɔ:dɪneɪt/ = podřídit
subordinate (n, adj) /sə'bɔ:dənət/ = podřízený

separate (v) /'sepəreɪt/ = oddělit
separate (adj) /'sepərət/ = oddělený

elaborate (v) /ɪ'læbəreɪt/ = rozvést
elaborate (adj) /ɪ'læbərət/ = složitý

coordinate (v) /kəʊ'ɔ:dəneɪt/ = koordinovat
coordinates (n) /kəʊ'ɔ:dənəts/ = souřadnice

Další slovíčka z této kategorie jsou například alternate, associate, articulate, moderate, approximate nebo deliberate.

Výjimky

U některých slovíček však koncové -ate nemusí být přípona. Je to jen zakončení slova, pak toto pravidlo neplatí. Jde často o krátká slůvka jako např. date, gate, plate, skate, state.

Další příklad je třeba slovo debate, kde se podstatné jméno (debata) i sloveso (debatovat) vyslovují stejně: /dɪ'beɪt/.

Slovíčko candidate se pak může vyslovovat /'kændɪdət/ i /'kændɪdeɪt/. Oběma způsoby lze číst také třeba podstatné jméno template, častěji však /'templeɪt/.

Podobných slov by se našlo jistě více, proto vždy doporučujeme konzultovat kvalitní slovník.

Závěr

Ruku na srdce, překvapila vás v tomto článku nějaká informace, i když jste třeba již pokročilejší studenti? Není to neobvyklé. Sloves (kde vyslovujeme /eɪt/) je jistě více, a tak člověk odlišnou výslovnost u jiného slovního druhu často “přehlédne”.

Pokud se však student hned ze začátku nenaučí tato slovíčka správně vyslovovat, později během studia má obrovské problémy se chybnou výslovnost odnaučit. Proto jsme tomuto článku přidělili nižší úroveň pre-intermediate, i když jsou zde zmíněna i pokročilá slovíčka. Schválně, umíte vyslovit intermediate?
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Suffixes - přípony (čtvrtá část)

V poslední části našeho seriálu o příponách si řekneme něco o častých problémech a chybách v pravopisu a výslovnosti, a také o různých kombinacích předpon a přípon.
ELEMENTARY

Záludná přípona -FUL

Další přípona, která dělá studentům problémy. Občas ji špatně vyslovují, ale nejčastěji ji špatně píší.
INTERMEDIATE

Přípona -FUL (jak ji možná neznáte)

Přípona na konci přídavných jmen CAREFUL nebo USEFUL nikoho nepřekvapí. Víte však, co znamená například HANDFUL nebo SPOONFUL?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Záludná přípona -ATE 20 16373 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 6 lety