Help for English

Záludná přípona -ATE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 14.01.2018

Další přípona, u jejíž výslovnosti studenti často chybují. Rozhodně doporučujeme přečíst i pokročilým studentům. Možná budou překvapeni.Záludná přípona -ATE

Ve výslovnosti přípony -ate chybují i velmi zdatní studenti. Dnes se tedy nebudeme věnovat práci s příponou, ale čistě její výslovnosti.

Pozn.: K anglickým příponám a předponám zde máme několik článků: Suffixes 1, Suffixes 2, Suffixes 3, Suffixes 4, Prefixes.

Příponu -ate můžete najít na konci přídavného jména, podstatného jména nebo slovesa. Zde je však základní kámen úrazu. Na konci slovesa se vyslovuje /eɪt/ a to nečiní nikomu problém. Ovšem na konci podstatného a přídavného jména ji vyslovujeme /ət/!

příklady sloves – výslovnost /eɪt/

accommodate TTT *1 /ə'kɒmədeɪt/ duplicate TTT *2 /'dju:plɪkeɪt/
calculate TTT *3 /'kælkjʊleɪt/ graduate TTT *4 /'grædʒʊeɪt/
compensate TTT *5 /'kɒmpənseɪt/ evacuate TTT *6 /ɪ'vækjʊeɪt/
create TTT *7 /kri'eɪt/ estimate TTT *8 /'estɪmeɪt/
demonstrate TTT *9 /'demənstreɪt/ hesitate TTT *10 /'hezɪteɪt/
dedicate TTT *11 /'dedɪkeɪt/ negotiate TTT *12 /nɪ'gəʊʃieɪt/
dictate TTT *13 /dɪk'teɪt/ participate TTT *14 /pɑ:'tɪsɪpeɪt/

příklady přídavných jmen – výslovnost /ət/

appropriate TTT *15 /ə'prəʊprɪət/ immediate TTT *16 /ɪ'mi:diət/
accurate TTT *17 /'ækjʊrət/ intermediate TTT *18 /ɪntə'mi:diət/
considerate TTT *19 /kən'sɪdərət/ literate TTT *20 /'lɪtərət/
delicate TTT *21 /'delɪkət/ passionate TTT *22 /'pæʃənət/
desperate TTT *23 /'despərət/ private TTT *24 /'praɪvət/
fortunate TTT *25 /'fɔ:tʃənət/ ultimate TTT *26 /'ʌltɪmət/
elaborate TTT *27 /ɪ'læbərət/ moderate TTT *28 /'mɒdərət/

příklady podstatných jmen – výslovnost /ət/

advocate TTT *29 /'ædvəkət/ certificate TTT *30 /sə'tɪfɪkət/
delegate TTT *31 /'deləgət/ climate TTT *32 /'klaɪmət/
duplicate TTT *33 /'dju:plɪkət/ graduate TTT *34 /'grædʒʊət/
estimate TTT *35 /'estɪmət/ subordinate TTT *36 /sə'bɔ:dənət/
consulate TTT *37 /'kɒnsjələt/  

Pozor na homografy

Občas se může stát, že sloveso i podstatné/pří­davné jméno mají stejný pravopis. Jde pak o homografy (slova s jinou výslovností ale stejným pravopisem – více zde). Platí zde však většinou stejná pravidla:

 • slovesa vyslovujeme na konci /eɪt/
 • podstatného/pří­davného jména vyslovujeme na konci /ət/

advocate (v) /'ædvəkeɪt/ = obhajovat
advocate (n) /'ædvəkət/ = obhájce

delegate (v) /'deləgeɪt/ = delegovat
delegate (n) /'deləgət/ = delegát

duplicate (v) /'dju:plɪkeɪt/ = okopírovat
duplicate (n) /'dju:plɪkət/ = kopie

estimate (v) /'estɪmeɪt/ = odhadnout
estimate (n) /'estɪmət/ = odhad

graduate (v) /'grædʒʊeɪt/ = absolvovat
graduate (n) /'grædʒʊət/ = absolvent

subordinate (v) /sə'bɔ:dɪneɪt/ = podřídit
subordinate (n, adj) /sə'bɔ:dənət/ = podřízený

separate (v) /'sepəreɪt/ = oddělit
separate (adj) /'sepərət/ = oddělený

elaborate (v) /ɪ'læbəreɪt/ = rozvést
elaborate (adj) /ɪ'læbərət/ = složitý

coordinate (v) /kəʊ'ɔ:dəneɪt/ = koordinovat
coordinates (n) /kəʊ'ɔ:dənəts/ = souřadnice

Další slovíčka z této kategorie jsou například alternate, associate, articulate, moderate, approximate nebo deliberate.

Výjimky

U některých slovíček však koncové -ate nemusí být přípona. Je to jen zakončení slova, pak toto pravidlo neplatí. Jde často o krátká slůvka jako např. date, gate, plate, skate, state.

Další příklad je třeba slovo debate, kde se podstatné jméno (debata) i sloveso (debatovat) vyslovují stejně: /dɪ'beɪt/.

Slovíčko candidate se pak může vyslovovat /'kændɪdət/ i /'kændɪdeɪt/. Oběma způsoby lze číst také třeba podstatné jméno template, častěji však /'templeɪt/.

Podobných slov by se našlo jistě více, proto vždy doporučujeme konzultovat kvalitní slovník.

Závěr

Ruku na srdce, překvapila vás v tomto článku nějaká informace, i když jste třeba již pokročilejší studenti? Není to neobvyklé. Sloves (kde vyslovujeme /eɪt/) je jistě více, a tak člověk odlišnou výslovnost u jiného slovního druhu často “přehlédne”.

Pokud se však student hned ze začátku nenaučí tato slovíčka správně vyslovovat, později během studia má obrovské problémy se chybnou výslovnost odnaučit. Proto jsme tomuto článku přidělili nižší úroveň pre-intermediate, i když jsou zde zmíněna i pokročilá slovíčka. Schválně, umíte vyslovit intermediate?

Překlad:
 1. ubytovat
 2. okopírovat
 3. kalkulovat
 4. vystudovat, absolvovat
 5. kompenzovat
 6. evakuovat
 7. vytvořit
 8. odhadnout
 9. demonstrovat
 10. váhat
 11. věnovat
 12. vyjednávat
 13. diktovat
 14. účastnit se
 15. vhodný, náležitý
 16. okamžitý
 17. přesný
 18. střední, středně pokročilý (také podst.jm.)
 19. ohleduplný
 20. gramotný
 21. delikátní
 22. vášnivý
 23. zoufalý
 24. soukromý, také podst.jm. ‘vojín’
 25. mající štěstí
 26. nejlepší, konečný, definitivní, základní, rozhodující
 27. složitý
 28. umírněný
 29. advokát
 30. certifikát, vysvědčení
 31. delegát
 32. klima
 33. duplikát
 34. absolvent
 35. odhad
 36. podřízený
 37. konzulátAplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč
Více o aplikaci zde. Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Záludná přípona -FUL

Další přípona, která dělá studentům problémy. Často ji špatně vyslovují a/nebo ji špatně píší.

INTERMEDIATE

Suffixes - přípony (čtvrtá část)

V poslední části našeho seriálu o příponách si řekneme něco o častých problémech a chybách v pravopisu a výslovnosti, a také o různých kombinacích předpon a přípon.
INTERMEDIATE

Přípona -WISE

Co vyjadřuje přípona -WISE a jak se používá.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Záludná přípona -ATE 20 17226 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 7 lety