Help for English

Záludná přípona -ATE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 14.01.2018

Další přípona, u jejíž výslovnosti studenti často chybují. Rozhodně doporučujeme přečíst i pokročilým studentům. Možná budou překvapeni.Záludná přípona -ATE

Ve výslovnosti přípony -ate chybují i velmi zdatní studenti. Dnes se tedy nebudeme věnovat práci s příponou, ale čistě její výslovnosti.

Pozn.: K anglickým příponám a předponám zde máme několik článků: Suffixes 1, Suffixes 2, Suffixes 3, Suffixes 4, Prefixes.

Příponu -ate můžete najít na konci přídavného jména, podstatného jména nebo slovesa. Zde je však základní kámen úrazu. Na konci slovesa se vyslovuje /eɪt/ a to nečiní nikomu problém. Ovšem na konci podstatného a přídavného jména ji vyslovujeme /ət/!

příklady sloves – výslovnost /eɪt/

accommodate/ə'kɒmədeɪ­t/ duplicate/'dju:plɪk­eɪt/
calculate/'kælkjʊle­ɪt/ graduate/'grædjʊeɪ­t/
compensate/'kɒmpen­seɪt/ evacuate/ɪ'vækjʊeɪ­t/
create/kri'eɪt/ estimate/'estɪmeɪt/
demonstrate/'deməns­treɪt/ hesitate/'hezəteɪt­/
dedicate/'dedɪkeɪt­/ negotiate/nə'gəʊʃi­eɪt/
dictate/dɪk'teɪt participate/pɑ:'tɪsəp­eɪt/

příklady přídavných jmen – výslovnost /ət/

appropriate/ə'prəʊprɪ­ət/ immediate/ɪ'mi:dɪət­/
accurate/'ækjʊrət intermediate/ˌɪntə'mi:­diət/
considerate/kən'sɪdər­ət/ literate/'lɪtərət
delicate/'delɪkət passionate/'pæʃənət
desperate/'des­pərət/ private/'praɪvət
fortunate/'fɔ:tʃənə­t/ ultimate/'ʌltɪmət
elaborate/ɪ'læbərət­/ moderate/'mɒdərət

příklady podstatných jmen – výslovnost /ət/

advocate/'ædvəkət certificate/sə'tɪfɪkə­t/
delegate/'delɪgət climate/'klaɪmət
duplicate/'dju:plɪk­ət/ graduate/'grædʒʊət­/
estimate/'estɪmət/ subordinate/sə'bɔ:dɪn­ət/
consulate/'kɒns­jʊlət/  

Pozor na homografy

Občas se může stát, že sloveso i podstatné/pří­davné jméno mají stejný pravopis. Jde pak o homografy (slova s jinou výslovností ale stejným pravopisem – více v článku Homografy v angličtině). Platí zde však většinou stejná pravidla:

  • slovesa vyslovujeme na konci /eɪt/
  • podstatného/pří­davného jména vyslovujeme na konci /ət/

advocate/'ædvəkeɪt­/ = obhajovat
advocate/'ædvəkət = obhájce

delegate/'deləgeɪt­/ = delegovat
delegate/'delɪgət = delegát

duplicate/'dju:plɪk­eɪt/ = okopírovat
duplicate/'dju:plɪk­ət/ = kopie

estimate/'estɪmeɪt/ = odhadnout
estimate/'estɪmət/ = odhad

graduate/'grædjʊeɪ­t/ = absolvovat
graduate/'grædʒʊət­/ = absolvent

subordinate/sə'bɔ:dɪn­eɪt/ = podřídit
subordinate/sə'bɔ:dɪn­ət/ = podřízený

separate/'sepəreɪt­/ = oddělit
separate/'seprət/ = oddělený

elaborate/ɪ'læbəreɪ­t/ = rozvést
elaborate/ɪ'læbərət­/ = složitý

coordinate/kəʊ'ɔ:dən­eɪt/ = koordinovat
coordinate/kəʊ'ɔ:dɪn­ət/ = souřadnice

Další slovíčka z této kategorie jsou například alternate, associate, articulate, moderate, approximate nebo deliberate.

Výjimky

U některých slovíček však koncové -ate nemusí být přípona. Je to jen zakončení slova, pak toto pravidlo neplatí. Jde často o krátká slůvka jako např. date/'deɪt/, gate/'geɪt/, plate/'pleɪt/, skate/'skeɪt/ atd.

Další příklad je třeba slovo debate/dɪ'beɪt/, kde se podstatné jméno (debata) i sloveso (debatovat) vyslovují stejně.

Slovíčko candidate se pak může vyslovovat /'kændɪdət/ i /'kændɪdeɪt/. Oběma způsoby lze číst také třeba podstatné jméno template, častěji však /'templeɪt/.

Podobných slov by se našlo jistě více, proto vždy doporučujeme konzultovat kvalitní slovník.

Závěr

Ruku na srdce, překvapila vás v tomto článku nějaká informace, i když jste třeba již pokročilejší studenti? Není to neobvyklé. Sloves (kde vyslovujeme /eɪt/) je jistě více, a tak člověk odlišnou výslovnost u jiného slovního druhu často “přehlédne”.

Pokud se však student hned ze začátku nenaučí tato slovíčka správně vyslovovat, později během studia má obrovské problémy se chybnou výslovnost odnaučit. Proto jsme tomuto článku přidělili nižší úroveň pre-intermediate, i když jsou zde zmíněna i pokročilá slovíčka. Schválně, umíte vyslovit intermediate?
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Záludná přípona -FUL

Další přípona, která dělá studentům problémy. Často ji špatně vyslovují a/nebo ji špatně píší.

INTERMEDIATE

Suffixes - přípony (čtvrtá část)

V poslední části našeho seriálu o příponách si řekneme něco o častých problémech a chybách v pravopisu a výslovnosti, a také o různých kombinacích předpon a přípon.
INTERMEDIATE

Přípona -FUL (jak ji možná neznáte)

Přípona na konci přídavných jmen CAREFUL nebo USEFUL nikoho nepřekvapí. Víte však, co znamená například HANDFUL nebo SPOONFUL?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Záludná přípona -ATE 20 17917 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 8 lety