Help for English

Prefixes (anglické předpony)

INTERMEDIATE Vydáno dne 21.08.2013

(Upravený a doplněný článek z roku 2008) Dnes si řekneme něco o anglických předponách a práci s nimi.Prefixes (anglické předpony)

Předpony a přípony jsou důležitou součástí anglického jazyka. Můžeme s jejich pomocí tvořit různé slovní druhy, opaky slov, ale i jiné významy při zachování stejného kořene slova. Obecně se dá říct, že předpony se používají pro vytváření opaků, záporů a jiných významů, zatímco přípony spíše pro vytváření jiných slovních druhů.

Dnešní článek se pokusí popsat všechny důležité předpony a jejich použití. Pro studenty angličtiny je často problém určit, kterou předponu použít. Někdy existují určitá pravidla, ale jindy (hlavně u záporných předpon) pravidla nejsou.

zápor přídavného jména

Základní předpony pro vytvoření záporu přídavných jmen jsou:

un-, in-, dis-, im-, il-, ir-

Tři z nich mají jednoduché pravidlo použití, ostatní však ne.

Začíná-li kořen slova písmenem R, použijeme předponu IR-.
Začíná-li kořen slova písmenem L, použijeme předponu IL-.
Začíná-li kořen slova písmeny M nebo P, použijeme předponu IM-.

IR-
regular – irregular TTT
relevant – irrelevant TTT
resistible – irresistible TTT
responsible – irresponsible TTT

IL-
legal – illegal TTT
logical – illogical TTT
legible – illegible TTT
literate – illiterate TTT

IM-
kořen začínající písmenem M
material – immaterial TTT
mature – immature TTT
mobile – immobile TTT
modest – immodest TTT
moral – immoral TTT
mortal – immortal TTT

kořen začínající písmenem P
patient – impatient TTT
perfect – imperfect TTT
personal – impersonal TTT
polite – impolite TTT
possible – impossible TTT
practical – impractical TTT
proper – improper TTT
pure – impure TTT

Pozn.: U těchto slov dochází ke zdvojení písmen R, L a M.
Jedno je součástí předpony (IR-, IL-, IM-) a jedno je součástí kořene slova (REGULAR, LEGAL, MORAL), proto dochází ke zdvojení – IRREGULAR, ILLEGAL, IMMORAL.

Předpony ir-, il-, im- sice mají svá pravidla, ale bohužel neplatí úplně vždy (např. unreliable, unlucky, unprofessional nebo unpredictable). Výjimek není tolik, ale konzultace s kvalitním slovníkem není na škodu.

Ostatní slůvka nemají ovšem pravidla žádná a ty je třeba se slovníkem konzultovat vždy. Nejčastější je předpona un-, ale nezapomínejte na in- či dis-.

UN-
friendly – unfriendly TTT
able – unable TTT
tidy – untidy TTT
acceptable – unacceptable TTT
aware – unaware TTT
common – uncommon TTT
easy – uneasy TTT
employed – unemployed TTT
even – uneven TTT
fair – unfair TTT
happy – unhappy TTT
healthy – unhealthy TTT
known – unknown TTT
organized – unorganized TTT
necessary – unnecessary TTT
professional – unprofessional TTT
sure – unsure TTT

IN-
sensitive – insensitive TTT
visible – invisible TTT
accurate – inaccurate TTT
capable – incapable TTT
correct – incorrect TTT
dependent -independent TTT
discreet – indiscreet TTT
effective – ineffective TTT
efficient – inefficient TTT
adequate – inadequate TTT
appropriate – inappropriate TTT
direct – indirect TTT
formal – informal TTT
expensive – inexpensive TTT
evitable – inevitable TTT
experienced – inexperienced TTT

DIS-
honest – dishonest TTT
loyal – disloyal TTT
organized – disorganized TTT
pleased – displeased TTT
satisfied – dissatisfied TTT

zápor nebo protiklad slovesa

Zápor nebo protiklad slovesa vyjádříme nejčastěji předponou dis- nebo un-:

DIS-
like – dislike TTT
agree – disagree TTT
able – disable TTT
appear – disappear TTT
approve – disapprove TTT
arm – disarm TTT
connect – disconnect TTT
obey – disobey TTT

UN-
cork – uncork TTT
lock – unlock TTT
dress – undress TTT
pack – unpack TTT
wrap – unwrap TTT
plug – unplug TTT
screw – unscrew TTT

předpony s vlastním významem

Zatím jsme se bavili pouze o záporech a protikladech. Jak jste viděli, výběr předpony je často dosti komplikovaný. Jednoduše musíte danou předponu znát.

Pak je ale skupina předpon, které v sobě nesou nějakou informaci. Jejich použití není zase tak obtížné, jen je třeba o nich vědět.

RE- (udělat něco znovu)
do – redo TTT
charge – recharge TTT
make – remake TTT
locate – relocate TTT
take – retake TTT
appear – reappear TTT
assure – reassure TTT
create – recreate TTT
name – rename TTT
new – renew TTT
place – replace TTT
play – replay TTT
tell – retell TTT

OVER- (příliš mnoho)
charge – overcharge TTT
crowded – overcrowded TTT
hear – overhear TTT
sleep – oversleep TTT
cook – overcook TTT

UNDER- (pod nebo příliš málo)
cook – undercook TTT
pay – underpay TTT
go – undergo TTT
ground – underground TTT
sea – undersea TTT

SUB- (pod)
way – subway TTT
conscious – subconscious TTT
ordinate – subordinate TTT
scribe – subscribe TTT

MIS- (udělat něco špatně, nedostatečně)
hear – mishear TTT
understand – misunderstand TTT
behave – misbehave TTT
count – miscount TTT
lead – mislead TTT
read – misread TTT
spell – misspell TTT
use – misuse TTT

PRE- (před)
historic – prehistoric TTT
school – pre-school TTT
scribe – prescribe TTT
set – pre-set TTT
war – pre-war TTT

CO- (spolu)
driver – co-driver TTT
worker – co-worker TTT
exist – coexist TTT
operate – cooperate TTT
incidence – coincidence TTT

INTER- (mezi)
national – international TTT
connect – interconnect TTT
act – interact TTT

SUPER- (nad)
natural – supernatural TTT
man – superman TTT
human – superhuman TTT
sonic – supersonic TTT

ANTI- (proti)
virus – antivirus TTT
nuclear – antinuclear TTT
social – antisocial TTT
clockwise – anticlockwise TTT

COUNTER- (proti)
attack – counterattack TTT
balance – counterbalance TTT
measures – countermeasures TTT
clockwise – counterclockwi­se TTT

POST- (po)
war – post-war TTT
traumatic – post-traumatic TTT

EX- (dřívější)
wife – ex-wife TTT
president – ex-president TTT

PRO- (pro)
African – pro-African TTT
European – pro-European TTT

SEMI- (polovina)
circle – semicircle TTT
automatic – semiautomatic TTT
colon – semicolon TTT
final – semifinal TTT
detached – semi-detached TTT

OUT- (přesahující)
number – outnumber TTT
break – outbreak TTT

EXTRA- (mimo)
ordinary – exraordinary TTT
terrestrial – extraterrestri­al TTT

NON- (negace)
addictive – non-addictive TTT
alcoholic – non-alcoholic TTT
smoker – non-smoker TTT

A- (místo nebo probíhající děj)
board – aboard TTT
shore – ashore TTT
side – aside TTT
sleep – asleep TTT
live – alive TTT

Tato předpona si zaslouží samostatný článek, který najdete zde.

EN- (tvoření slovesa)
Poslední část věnujme příponě EN- (pozor! vyslovujeme /ɪn/), která může být ale i příponou a to dokonce se stejným významem. Pro předponu EN- i příponu -EN platí stejná definice:

Umožňuje nám z přídavného (nebo podstatného) jména vytvořit sloveso.

large = velký → enlarge /ɪn'lɑ:dʒ/ = zvětšit
sharp = ostrý → sharpen /'ʃɑ:pən/ = ostřit

O příponách u nás najdete dokonce seriál článků. V jeho třetí čísti se mimo jiné dočtete i o příponě -EN. O slovesech končících na -EN se také dočtete zde.

able – enable TTT
large – enlarge TTT
rich – enrich TTT
slave – enslave TTT
title – entitle TTT
joy – enjoy TTT
danger – endanger TTT
code – encode TTT

Pozn.: Zajímavostí je, že pokud začíná kořen slova na písmeno P, platí zde stejné pravidlo, jako u přídavných jmen, jejichž kořen začíná písmenem P (místo předpony IN- je u nich předpona IM-). A i zde je místo předpony EN- předpona EM- TTT, jako třeba power – empower TTT

různé předpony – stejný kořen

Určitě jste si všimli, že některá slova jsou ve více kategoriích. Mohou se vázat s několika různými předponami a dochází samozřejmě ke změně významu:

charge TTT recharge TTT overcharge TTT
appear TTT disappear TTT reappear TTT
hear TTT overhear TTT mishear TTT
cook TTT overcook TTT undercook TTT
conscious TTT subconscious TTT unconscious TTT
scribe TTT prescribe TTT subscribe TTT
connect TTT disconnect TTT interconnect TTT
able TTT unable TTT disable TTT enable TTT
organized TTT unorganized TTT disorganized TTT

záludné předpony (tricky prefixes)

Pokud jste četli pozorně, možná vás překlady některých slovíček překvapily. Je to dáno tím, že předpony jsou občas záludné. Tady jsou některé příklady:

able – unable, enable, disable

Slovíčka able a unable jsou asi jasná, ale další dvě dělají občas docela problém. Navíc si dejte pozor na výslovnost u slovíčka enable.

able /'eɪbəl/ = schopný
unable /ʌn'eɪbəl/ = neschopný
enable /ɪ'neɪbəl/ = umožnit
disable /dɪs'eɪbəl/ = znemožnit

Více v samostatném článku zde.

sure – unsure, insure, ensure

I zde jsou slovíčka sure a unsure jasná. Pozor však na další dvě a opět i na výslovnost. Slova insure a ensure se vyslovují stejně.

sure /ʃʊə/ = jistý
unsure /ʌn'ʃʊə/ = nejistý
insure /ɪn'ʃʊə/ = pojistit
ensure /ɪn'ʃʊə/ = zajistit

Více v samostatném článku zde, kde se taky dozvíte, co znamená assure a reassure.

organized – unorganized, disorganized

organized /'ɔ:gənaɪzd/ = organizovaný, uspořádaný, systematický
unorganized = neorganizovaný, neuspořádaný
disorganized = chaotický, nesystematický

hear – overhear, mishear

hear = slyšet
overhear = zaslechnout
mishear = přeslechnout

Zde je problém s češtinou. Protože české přeslechnout nám evokuje anglické overhear. Jenže v článku se píše, že předpona over- vyjadřuje “příliš moc”, takže pokud jste slyšeli příliš, těžko to znamená “přeslechnout”.

Pokud “přeslechnete”, slyšíte nedostatečně, takže správně je mishear. A pokud “slyšíte příliš”, tak jste vlastně něco zaslechli (třeba i něco, co nebylo určeno vašim uším), takže pak overhear.

a co přípony … ?

Jak už jsem se zmiňoval, k příponám zde máme více článků, které jsou to již od roku 2008. Pokud jste je ještě nečetli, můžete to napravit:

Suffixes – přípony (první část)
Suffixes – přípony (druhá část)
Suffixes – přípony (třetí část)
Suffixes – přípony (čtvrtá část)


Získané vědomosti si můžete otestovat ve třech testech zde:

TEST1
TEST2
TEST3
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: prefixes (předpony) #1

V tomto testu si procvičíte znalost anglických předpon.

INTERMEDIATE

Test: prefixes (předpony) #3

Třetí test, ve kterém si procvičíte znalost anglických předpon.

INTERMEDIATE

Test: prefixes (předpony) #2

Druhý test, ve kterém si procvičíte znalost anglických předpon.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Prefixes - anglické předpony 28 43120 Od Milan1236000 poslední příspěvek
před 6 měsíci