Help for English

insure / ensure / assure / reassure

INTERMEDIATE Vydáno dne 29.11.2015

Znáte význam těchto čtyř podobných sloves? (upravený článek z roku 2011)V dnešním článku si řekneme něco rovnou o čtveřici podobných sloves. Základem všech je přídavné jméno sure (jistý) a svým způsobem všechna s tímto významem i souvisí.

Nejde však o synonyma – základní významy si můžeme přeložit takto:

Než se pustíme do podrobnějšího rozboru, je důležité upozornit na výslovnost. Výslovnost sloves assure a reassure jistě nikoho nepřekvapí, ale slovesa insure a ensure se vyslovují stejně:

 

Slovesa ensure a insure se vyslovují shodně /ɪn'ʃʊə/, což jistě mnohé překvapí.

V americké angličtině se ale se slovesem ensure často vůbec nesetkáte, protože tam většinou používají jen sloveso insure pro oba významy.

americké angličtině tedy sloveso insure má kromě významu ‘pojistit’ také význam ‘zajistit’.

insure = pojistit

insure/ɪn'ʃʊə/

insure sb/sth against sth = pojistit někoho/něco proti něčemu
insure sb/sth for sth = pojistit někoho/něco na nějakou částku

Have you insured your new flat? TTT
I've insured the painting for 1,000 pounds. TTT
Why don't you insure yourself against sickness? TTT
Shouldn't we insure the sculpture against theft and damage? TTT
I've insured my credit card against loss. TTT  

Podstatné jméno “pojištění” je pak insurance/ɪn'ʃʊərən­s/. Nejčastěji se pojí se slovesem take out nebo have:

take out insurance = zařídit si pojištění
have insurance (against sth) = mít pojištění (proti něčemu)

ensure = zajistit

ensure/ɪn'ʃʊə/

These regulations will ensure your safety. TTT
The new pedals ensure an effortless ride. TTT
She pops in every morning to ensure that I'm alright. TTT
They needed an internal phone system that ensured fast and reliable communication. TTT
I will ensure that everyone who's working on that line is given a pair of safety glasses. TTT  

Pozn.: -EN- je častá předpona a ještě častější přípona. Více se dočtete v článku Prefixes (anglické předpony) a v třetí části našeho seriálu o příponách. Za připomenutí stojí také trojice UNABLE / ENABLE / DISABLE.

ensure vs. make sure

V běžné mluvené angličtině se velice často setkáte spíše se spojením ‘make sure’. Pozor však na použití:

These regulations will ensure their safety. TTT
These regulations will ensure (that) they are safe. TTT
These regulations will make sure (that) they are safe. TTT

Po slovese ensure následuje předmět nebo vedlejší věta. Po spojení make sure následuje jedině vedlejší věta.

Sloveso ensure může také znamenat ‘ujistit se’, ale častěji se v tomto významu setkáte právě se spojením MAKE SURE:

She pops in every morning to ensure that I'm alright. TTT
She pops in every morning to make sure that I'm alright. TTT  

assure = ujistit

assure/ə'ʃʊə/

assure sb (that) = ujistit (ubezpečit) někoho, že
assure sb of sth = ubezpečit někoho o něčem

I can assure you that you will get your money back. TTT
Let me assure you that this will never happen again. TTT
My colleague assured me that he would attend the conference. TTT
assure you that I didn't mean to hurt her. TTT
We were assured that the CEO would not resign. TTT
I can assure you of my support. TTT
She can assure you of that. TTT  

Sloveso assure může mít kromě základního významu ‘ujistit’ občas také význam ‘zajistit’:

Her hard work assured her victory. TTT
You should assure your children good education. TTT
No one can assure you that. TTT  

reassure = uklidnit

reassure/ˌri:ə'ʃʊə­/

The CEO reassured us that he isn't going to resign. TTT
The police reassured me that I had done nothing wrong. TTT
I had to reassure her that I'm not going to tell her parents. TTT
I guess there's not much I can say to reassure him. TTT
The doctor reassured her that there was nothing wrong with her. TTT  

Slovíčko reassure vzniklo přidáním předpony re- před sloveso assure. Předpona re- označuje ‘znovu něco udělat’, proto vlastně někoho ‘znovu ujišťujete’, pokud ho ‘uklidňujete’. Více o předponách si přečtěte v článku Prefixes (anglické předpony).
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Monsterfest!

Pojmy ‘vampire’ nebo ‘dragon’ pro Vás jistě nejsou cizí. Znáte ale další monstra a příšery z různých koutů světa a různých kultur?
PRE-INTERMEDIATE

Ellipsis #2: Co nám zbylo z infinitivu?

Už jste se jistě setkali s tím, že ve větě je místo infinitivu samotná částice TO. Jak toto vynechávání infinitivu funguje?
PRE-INTERMEDIATE

Dog commands in English

Sedni, lehni, k noze, zůstaň, přines..... tyto a další psí povely znají jistě i nepejskaři. Jak se ale tyto příkazy řeknou anglicky?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno insure / ensure / assure / reassure 14 16660 Od swimmer poslední příspěvek
před 5 lety