Help for English

UNABLE / ENABLE / DISABLE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 04.07.2018

Samotné slovíčko ABLE určitě znáte. Víte však, co znamenají tato tři odvozená slova? (upravený článek z roku 2010)UNABLE / ENABLE / DISABLE

Dnes vám opět nabídneme několik slovíček, která se často pletou. Obzvláště dvojice unable a enable (díky své značné podobnosti).

Důležité je hned v úvodu zmínit, že slůvka able a unable jsou přídavná jména, ale slova enable a disable jsou slovesa.

able / unable (přídavná jména)

Přídavné jméno able/'eɪbl/ určitě znáte. Jedná se význam schopný, schopen.

I'm not able to help you. TTT
I hope my mum will be able to cook us dinner. TTT
My sister has always wanted to be able to paint. TTT 

Jeho protiklad je (jako u mnoha přídavných jmen) tvořen předponou un-, proto unable/ʌn'eɪbl = neschopný.

He was unable to do anything about it. TTT
I was unable to remember where I'd put it. TTT
Are you trying to tell me she's unable to join the meeting? TTT 

Pozn.: Pokud se chcete dozvědět více o anglických předponách, článek najdete zde. Je dobré vědět, že -able může být také přípona, o které se více dočtete zde.  

enable / disable (slovesa)

Pokud před přídavné jméno able dosadíme předponu en-, stává se z něj sloveso. Slůvko enable/ɪ'neɪbl má pak význam umožnit, dovolit, dát možnost.

Pozn.: Pozor si dejte na výslovnost. Na začátku čteme /ɪ/, nikoli /e/.

This gadget will enable you to locate all mobile phones in the area. TTT
The new machine has enabled us to produce better products more efficiently. TTT
The new diet enabled him to lose weight. TTT
Pressing this button enables you to open graphs in a new window. TTT  

Opakem je pak sloveso disable/dɪs'eɪbl­/ s významy znemožnit, vyřadit z provozu, zneškodnit, ochromit, hendikepovat.

The virus has disabled all our computers. TTT
My brother was disabled in the war. TTT
If you press this button, it will disable the USB connection. TTT 

Jelikož je jedním z významů ‘hendikepovat’, velmi často se můžete setkat se slovem disabled ve významu zdravotně postižený.

Předpona a přípona -en-

Předpona en- se používá pro změnu přídavného jména na sloveso, které vyjadřuje nějakou aktivitu, jejímž výsledkem je právě přídavné jméno, např. enlarge (zvětšit), entitle (opravňovat), enjoy (užít si), encode (zakódovat) apod. Více příkladů najdete zde.

Existuje však i přípona -en, která funguje stejně, např. deepen (prohloubit), sweeten (osladit), sharpen (naostřit), weaken (oslabit). Více příkladů zde.

Závěr

Dejte si tedy pozor na slovní druhy (přídavné jméno, sloveso) a také na správnou výslovnost. Na závěr ještě shrnující zobrazení:
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Záludná přípona -ABLE

Jedna z přípon, u jejíž výslovnosti chybují i pokročilejší studenti. (upravený článek z roku 2010)

PRE-INTERMEDIATE

Opisy modálních sloves

Co jsou to tzv. opisy způsobových sloves, k čemu slouží a jak se používají.
INTERMEDIATE

Doublets - slovní proměny

Zahrajte si Doublets, slovní hru, ve které máte za úkol přeměnit jedno anglické slovo na druhé! (Přepracovaný článek z roku 2010)

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář