Help for English

UNABLE / ENABLE / DISABLE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 04.07.2018

Samotné slovíčko ABLE určitě znáte. Víte však, co znamenají tato tři odvozená slova?UNABLE / ENABLE / DISABLE

Dnes vám opět nabídneme několik slovíček, která se často pletou. Obzvláště dvojice unable a enable (díky své značné podobnosti).

Důležité je hned v úvodu zmínit, že slůvka able a unable jsou přídavná jména, ale slova enable a disable jsou slovesa.

able / unable (přídavná jména)

Přídavné jméno able/'eɪbl/ určitě znáte. Jedná se o význam schopný, schopen.

I'm not able to help you. TTT *1
I hope my mum will be able to cook us dinner. TTT *2
My sister has always wanted to be able to paint. TTT *3  

Jeho protiklad je (jako u mnoha přídavných jmen) tvořen předponou un-, proto unable/ʌn'eɪbl = neschopný.

He was unable to do anything about it. TTT *4
I was unable to remember where I'd put it. TTT *5
Are you trying to tell me she's unable to join the meeting? TTT *6  

Pozn.: Pokud se chcete dozvědět více o anglických předponách, článek najdete zde. Je dobré vědět, že -able může být také přípona, o které se více dočtete zde.  

enable / disable (slovesa)

Pokud před přídavné jméno able dosadíme předponu en-, stává se z něj sloveso. Slůvko enable/ɪ'neɪbl má pak význam umožnit, dovolit, dát možnost.

Pozn.: Pozor si dejte na výslovnost. Na začátku čteme /ɪ/, nikoli /e/.

This gadget will enable you to locate all mobile phones in the area. TTT *7
The new machine has enabled us to produce better products more efficiently. TTT *8
The new diet enabled him to lose weight. TTT *9
Pressing this button enables you to open graphs in a new window. TTT *10  

Opakem je pak sloveso disable/dɪs'eɪbl­/ s významy znemožnit, vyřadit z provozu, zneškodnit, ochromit, hendikepovat.

The virus has disabled all our computers. TTT *11
My brother was disabled in the war. TTT *12
If you press this button, it will disable the USB connection. TTT *13  

Jelikož je jedním z významů ‘hendikepovat’, velmi často se můžete setkat se slovem disabled ve významu zdravotně postižený.

Předpona a přípona -en-

Předpona en- se používá pro změnu přídavného jména na sloveso, které vyjadřuje nějakou aktivitu, jejímž výsledkem je právě přídavné jméno, např. enlarge (zvětšit), entitle (opravňovat), enjoy (užít si), encode (zakódovat) apod. Více příkladů najdete zde.

Existuje však i přípona -en, která funguje stejně, např. deepen (prohloubit), sweeten (osladit), sharpen (naostřit), weaken (oslabit). Více příkladů zde.

Závěr

Dejte si tedy pozor na slovní druhy (přídavné jméno, sloveso) a také na správnou výslovnost. Na závěr ještě shrnující zobrazení:

Překlad:
 1. Nejsem schopný vám pomoci.
 2. Doufám, že nám máma bude moci uvařit večeři.
 3. Moje sestra vždy chtěla umět malovat.
 4. Nebyl schopen s tím nic udělat.
 5. Nemohl jsem si vzpomenout, kam jsem to dal.
 6. Snažíš se mi říct, že nemůže dorazit na to jednání?
 7. Tento přístroj vám umožní lokalizovat všechny mobilní telefony v okolí.
 8. Ten nový přístroj nám umožnil vyrábět lepší výrobky více efektivně.
 9. Ta nová životospráva mu umožnila zhubnout.
 10. Toto tlačítko vám umožňuje otevřít grafy v novém okně.
 11. Ten virus vyřadil z provozu všechny naše počítače.
 12. Můj bratr byl ve válce zmrzačen.
 13. Pokud zmáčkneš toto tlačítko, přeruší to USB spojení.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Záludná přípona -ABLE

Jedna z přípon, u jejíž výslovnosti chybují i pokročilejší studenti.

INTERMEDIATE

Opisy modálních sloves

Co jsou to tzv. opisy způsobových sloves, k čemu slouží a jak se používají.

INTERMEDIATE

Slovíčko WAY

Článek o mnoha významech slovíčka WAY. Zdaleka ne vždy je to ‘cesta’.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář