Slovník, slovníček, slovíčka

Vydáno dne 07.12.2013

Studentům se často pletou slova DICTIONARY, VOCABULARY a WORDS. Tento článek by měl jejich použití objasnit.Slovník, slovníček, slovíčka

Věčným údělem každého studenta cizího jazyka je učení se slovní zásoby. Dnes se podíváme na tři slovíčka spojená se slovní zásobou, která se nám často v angličtině pletou.

dictionarydictionary

Výraz dictionary/'dɪkʃənri­/ je slovník, tedy kniha, která obsahuje překlady či definice slov. Hesla jsou v nich řazeny obvykle abecedně.

U překladových slovníků uvádíme většinou oba jazyky oddělené pomlčkou, tedy např. English-Czech dictionary (anglicko-český, překládá slova z angličtiny do češtiny) nebo Czech-English dictionary (česko-anglický – slova překládá do angličtiny). Překladovým slovníkům říkáme bilingual dictionaries /ˌbaɪ'lɪŋgwəl/ a těm výkladovým monolingual /ˌmɒnəʊ'lɪŋgwəl/.

If you don't know a word, look it up in a dictionary. TTT *1
Every student of English should learn how to use a monolingual dictionary. TTT *2
You can consult a bilingual dictionary to verify unfamiliar words. TTT *3
The computer puts all the dictionary entries in alphabetical order. TTT *4
&22586

vocabulary

Slovo vocabulary/və'kæbjəl­əri/ označuje slovní zásobu. Nejčastěji jsou to všechna slova, která daný člověk zná.

Reading regularly will broaden your vocabulary. TTT *5
Although he is only 10 years old, he is very smart and has an extensive vocabulary. TTT *6
My vocabulary wasn't wide enough to succeed as a writer. TTT *7
John was convinced he could do anything if he tried hard enough and the word ‘can't’ wasn't in his vocabulary. TTT *8  

vocabulary notebookSlovem vocabulary také označujeme slovní zásobu, kterou se člověk učí v rámci cizího jazyka. Nápis vocabulary najdeme např. v učebnici angličtiny v sekci budující slovní zásobu. Toto slovíčko si studenti píší také např. na sešit tzv. ‘slovníček’, tedy zápisník, kam si zapisují nová slovíčka.

How much vocabulary do I need if I want to communicate with people in English? TTT *9
You should learn some new vocabulary every day. TTT *10
I look up every word I don't know and write it down in my vocabulary notebook. TTT *11  

Výraz vocabulary se v tomto významu v učebnicích a studentských často sešitech zkracuje slovem vocab/'vəʊkæb.

Make sure you learn some new vocab every day. TTT *12
I think I need more vocab practice. Do you know any good websites? TTT *13  

Počitatelné či nepočitatelné?

Pozor, podstatné jméno vocabulary je zpravidla nepočitatelné, proto je v příkladových větách tedy some vocabulary, much vocabulary apod. Někdy se ale chová jako počitatelné, a to především ve větách, kde říkáme, jakou slovní zásobu člověk má (proto je v naší příkladové větě výše an extensive vocabulary s neurčitým členem).

wordword, vocabulary item

Velmi důležité je vědět, že slova vocabulary / vocab v žádném případě neoznačují jednotlivá slovíčka. Když bychom chtěli říct, že jsme se např. naučili pět nových slovíček, museli bychom sáhnout po nějakém jiném způsobu vyjádření, např. po známém podstatném jméno word/'wɜ:d/ nebo spojení vocabulary item/və'kæbjʊ­ləri ˌaɪtəm/.

Read the text and list all the words you don't know the meaning of. TTT *14
A learner of a foreign language should learn about five new vocabulary items every day. TTT *15  

word vs. ward

Zde ale ještě jedno upozornění. Slovo word se vyslovuje /wɜ:d/ a nikoliv /wɔ:rd/. Čeští studenti mají tendenci v něm vyslovovat dlouhé ‘o’, ale to je špatně. To byste totiž udělali z word (slovo) ward/'wɔ:d/ (nemocniční oddělení). Více o výslovnosti /ɜ:/ naleznete v článku Výslovnost dlouhé hlásky /3:/.

Závěrečné shrnutí

Nakonec ještě krátký přehled:

dictionary slovník – kniha (či elektronický)
vocabulary abstraktní pojem ‘slovní zásoba’ nebo obecný výraz pro slovíčka, která se učíme
word / vocabulary item jedno slovíčko, jeden výraz
Překlad:
 1. Neznáš-li nějaké slovíčko, vyhledej si ho ve slovníku.
 2. Každý student angličtiny by se měl naučit pracovat s výkladovým slovníkem.
 3. Můžeš nahlédnout do překladového slovníku, aby sis ověřil neznámá slovíčka.
 4. Počítač seřadí všechna slovníková hesla podle abecedy.
 5. Pravidelné čtení rozšíří vaši slovní zásobu.
 6. Ačkoliv je mu teprve deset let, je velmi bystrý a má rozsáhlou slovní zásobu.
 7. Moje slovní zásoba nebyla dostatečně velká na to, abych se uchytil jako spisovatel.
 8. John byl přesvědčen, že dokáže cokoliv, když se bude dostatečně snažit, a výraz ‘vzdát to’ vůbec neznal.
 9. Kolik slovní zásoby potřebuji, když chci komunikovat s lidmi v angličtině?
 10. Měl by ses učit několik nových slovíček denně.
 11. Vyhledávám si každé slovíčko, které neznám, a zapisuji si ho do svého slovníčku.
 12. Dbej na to, aby ses naučil několik nových slovíček denně.
 13. Myslím, že potřebuji více procvičování slovní zásoby. Neznáš nějaké dobré webové stránky?
 14. Přečtěte si text a vypište všechna slovíčka, jejichž význam neznáte.
 15. Student cizího jazyka by se měl naučit okolo pěti nových slovíček denně.
Přepis bublinkové nápovědy: