Fonetika, to je věda #1

Vydáno dne 03.05.2014

Toto cvičení je určeno pro začátečníky, kteří se chtějí procvičit ve fonetice, a to v její psané formě. Umíte číst anglickou výslovnost ve slovnících?Mnoho lidí – studentů, ale bohužel i učitelů – nepovažuje za nutné zaobírat se těmi klikyháky ve slovnících a dávají raději přednost své intuici, potom se ovšem často stává, že nějaké slovíčko vyslovují špatně (a nesrozumitelně), a to i několik let. Pojďte si vyzkoušet, jak jste na tom s přepisem těch nejzákladnějších slov. Doporučujeme si před tím přečíst článek Fonetická abeceda.

Vaším úkolem je přepsat foneticky zapsaná slova v závorkách tak, jak se píší. Jedná se vždy o jedno slovo na každém řádku. Číslovky též zapisujte slovem, ne číslicí.


Example:

/'kæn/

can


 1. / **** / ________________________

 2. / ***** / ________________________

 3. / **** / ________________________

 4. / **** / ________________________

 5. / **** / ________________________

 6. / ******* / ________________________

 7. / ******* / ________________________

 8. / ***** / ________________________

 9. / ****** / ________________________

 10. / **** / ________________________

 11. / ***** / ________________________

 12. / **** / ________________________

 13. / ***** / ________________________

 14. / ********* / ________________________

 15. / ****** / ________________________

 16. / ***** / ________________________

 17. / ******* / ________________________

 18. / ******* / ________________________

 19. / ****** / ________________________

 20. / **** / ________________________

Správné odpovědi: 1) thing ; 2) blue ; 3) come ; 4) this ; 5) sing ; 6) hotel ; 7) child ; 8) tree ; 9) because ; 10) book ; 11) read ; 12) cup ; 13) these ; 14) breakfast ; 15) small ; 16) three ; 17) Japan ; 18) jacket ; 19) please ; 20) cap
Přepis bublinkové nápovědy: