EACH OTHER

Vydáno dne 26.07.2014

Krátký článek pro začátečníky o velice užitečném spojení.EACH OTHER

Spojení each other je reciproční zájmeno, které vyjadřuje vzájemnost. I začátečníci na něj mohou narazit v jednodušších textech. Jeho základní použití je velice jednoduché:

Použije se tedy, pokud dvě strany dělají něco sobě navzájem:

I love you = miluju tebe
you love me = ty miluješ
we love each other = my se milujeme navzájem ( = milujeme se)

Další příklady mohou být:

They visited each other every day. TTT
Peter and Steve don't know each other. TTT
They hugged each other for a long time. TTT
My two best friends hate each other. TTT  

použití po předložce

Naprosto běžné je použití tohoto zájmena po předložce:

Peter never talks to Jack = Peter nikdy nemuví s Jackem
Jack never talks to Peter = Jack nikdy nemluví s Petrem
They never talk to each other = Oni nikdy nemluví spolu vzájemně

Další příklady mohou být:

My parents looked at each other. TTT
You must communicate with each other. TTT
Why don't you listen to each other? TTT
They shouted at each other. TTT  

přivlastňování

Narazit můžete také na použití zájmena each other s koncovým 's jako přivlastnění:

They saw the world through each other's eyes. TTT
They checked each other's work. TTT
We enjoy each other's company. TTT  

one another

Trochu méně časté je podobné spojení one another, kterému se občas dává přednost, pokud jde o více stran.

Ač se u dvou stran setkáte častěji se spojením each other a u tří a více stran právě se spojením one another, není to pravidlo a obě zájmena lze zaměňovat:

We saw each other / one another.
They never speak to each other / one another.

Pozn.: O slovíčkách other a another najdete článek zde. S dnešními zájmeny pak souvisí také zájmena zvratná, o kterých se dočtete zde.

Přepis bublinkové nápovědy: