Fonetika, to je věda #4

Vydáno dne 15.03.2016

Čtvrté cvičení na fonetiku, které prověří vaše znalosti. Je určeno především pro ELEMENTARY, ale není pouze pro studenty této úrovně. Procvičíme si britskou výslovnost.Mnoho lidí – studentů, ale bohužel i učitelů – nepovažuje za nutné zaobírat se těmi klikyháky ve slovnících a dávají raději přednost své intuici, potom se ovšem často stává, že nějaké slovíčko vyslovují špatně (a nesrozumitelně), a to i několik let. Pojďte si vyzkoušet, jak jste na tom s přepisem těch nejzákladnějších slov. Doporučujeme si před tím přečíst článek Fonetická abeceda.

Vaším úkolem je přepsat foneticky zapsaná slova v závorkách tak, jak se píší. Jedná se vždy o jedno slovo na každém řádku. Číslovky též zapisujte slovem, ne číslicí. Některá slova mají jinou výslovnost v americké a v britské angličtině.
Tento test je zaměřen na britskou výslovnost.


Example:

/'kɑ:/

car


 1. / ********** / ________________________

 2. / ******* / ________________________

 3. / **** / ________________________

 4. / ********* / ________________________

 5. / ******* / ________________________

 6. / ****** / ________________________

 7. / ******* / ________________________

 8. / ***** / ________________________

 9. / ***** / ________________________

 10. / ********** / ________________________

 11. / ******* / ________________________

 12. / ***** / ________________________

 13. / ******** / ________________________

 14. / ****** / ________________________

 15. / ****** / ________________________

 16. / ****** / ________________________

 17. / ****** / ________________________

 18. / ********** / ________________________

 19. / ******** / ________________________

 20. / ******** / ________________________

Správné odpovědi: 1) January ; 2) pencil ; 3) was ; 4) bathroom ; 5) something ; 6) autumn ; 7) enjoy ; 8) dinner ; 9) snack ; 10) expensive ; 11) horses ; 12) leather ; 13) customer ; 14) cheese ; 15) steel / steal ; 16) price ; 17) stone ; 18) understand ; 19) always ; 20) parents
Přepis bublinkové nápovědy: