THOUGH na konci věty

Vydáno dne 16.08.2017

Toto slůvko můžete v mluvené angličtině velmi často slyšet i na konci věty. Dnes se dozvíte, kdy se takto používá.THOUGH na konci věty

Slůvko though/'ðəʊ/ patří mezi spojky přípustkových vět. Má stejný význam jako although/ɔ:l'ðəʊ/ nebo even though/ˌi:vən'ðə­ʊ/, tedy ačkoli, i když.

It wasn't raining, but I took an umbrella.
Nepršelo, ale vzal jsem si deštník.

Although it wasn't raining, I took an umbrella.
Ačkoli nepršelo, vzal jsem si deštník.

Even though it wasn't raining, I took an umbrella.
Ačkoli nepršelo, vzal jsem si deštník.

Though it wasn't raining, I took an umbrella.
Ačkoli nepršelo, vzal jsem si deštník.

Podrobnosti najdete v článku o přípustkových větách. Dočtete se tam také o however, despite či in spite of.

Okrajově je tam zmíněno i though na konci věty, dnes si ho probereme podrobněji. Využijeme k tomu věty z odstavce výše. Další možností, jak vyjádřit stejnou myšlenku, je právě použití though na konci věty:

It wasn't raining. I took an umbrella though.
Nepršelo. Já si vzal ale deštník.

Všimněte si ovšem použití. Tentokrát totiž není slůvko though běžná spojka. Jde o příslovce, které stojí v druhé samostatné větě. Může (ale nemusí) se oddělovat čárkou.

Slůvko though se takto používá v hovorové angličtině pro přidání informace do nové věty. Tato informace je často překvapivá a do češtiny se dá hezky přeložit českým “ale” uprostřed takovéto věty. Myšlenka těchto dvou vět je však stejná jako u souvětí: ačkoli / i když nepršelo, vzal jsem si deštník.

Pojďme si ukázat další příklady. Všimněte si, že druhou větu (s though na konci) může říct jeden mluvčí, ale také druhý mluvčí v reakci na větu prvního:

I will try to take the test. It'll be hard, though. TTT *1
It was hard work. I hated every minute of it. It was worth the effort, though. TTT *2
I think he's right. I'm not sure though. TTT *3
My boyfriend's sister is rather annoying. I like his parents, though. TTT *4
My father works as a top manager. He's super busy. He always finds the time to talk to me though. TTT *5
She's an excellent cook. Today's dinner was a disaster, though. TTT *6
They all tell me it's a great idea. The more I think about it, though, the more I hate it. TTT *7  

What a sunny day. – Yes, it's a bit chilly though. TTT *8
She studied really hard for the exam. – Well, maybe. I don't think she'll pass though. TTT *9
Our hotel was really beautiful. – A bit expensive though. TTT *10
That girl is really hot. – Look at her dress though. TTT *11
Can you come tomorrow? – No, sorry, I'm busy. I can come on Wednesday, though. TTT *12
There were strange people at the party. – Yes. The music was good though. TTT *13  

Pozor na výslovnost a pravopis!

U tohoto slůvka (ať už jde o spojku nebo příslovce na konci věty) dělá studentům často problém výslovnost i pravopis. Nejvíce se slovo though/'ðəʊ/ plete s podobným thought/'θɔ:t/.

Rozdíl v pravopisu je “jen” koncové písmeno T, ale výslovnost je dramaticky rozdílná. TTT *14.

Další slovo, které se může plést, je třeba through/'θru:/. Více se dozvíte v netradičně řešeném článku zde.

Překlad:
 1. Zkusím udělat ten test. Bude to ale těžké.
 2. Byla to náročná práce. Vadila mi každičká minuta. Stálo to ale za námahu.
 3. Myslím, že má pravdu. Nejsem si ale jistý.
 4. Sestra mého přítele je poměrně otravná. Líbí se mi ale jeho rodiče.
 5. Můj otec pracuje jako vrcholový manažer. Je strašně zaneprázdněný. Vždycky si ale najde čas, aby si se mnou popovídal.
 6. Je vynikající kuchařka. Dnešní večeře byla ale katastrofa.
 7. Všichni mi říkají, že je to skvělý nápad. Čím o tom ale víc přemýšlím, tím se mi nelíbí.
 8. To je ale slunečný den. – Ano, je ale trochu chladno.
 9. Studovala na tu zkoušku opravdu pilně. – No, možná. Myslím si ale, že ji neudělá.
 10. Náš hotel byl opravdu krásný. – Ale trochu drahý.
 11. Ta holka je fakt sexy. – Ale podívej se na její šaty.
 12. Můžeš přijít zítra? – Ne, promiň, mám práci. Můžu ale přijít ve středu.
 13. Na té oslavě byli divní lidé. – Ano. Ta hudba byla ale dobrá.
 14. kliknutím na repráčky u obou slov je můžete porovnat
Přepis bublinkové nápovědy: