GIFT or PRESENT?

Vydáno dne 20.12.2016

Jaký je rozdíl mezi anglickými slovíčky GIFT a PRESENT? Jsou tato slova vždy zaměnitelná?GIFT or PRESENT

Jistě tato dvě slovíčka znáte, obě se používají ve významu dárek. Jej ale jejich význam opravdu totožný a nebo je zaměňovat nelze?

Osobní vs. Neosobní

Slovíčkem present/'prez­nt/ rozumíme takový dárek, který je většinou osobní (tedy daruje ho jeden člověk druhému) a také bývá osobně předáván.

I have a little present for you. TTT
She bought me a great present for my birthday. TTT
I spent the morning shopping for Christmas presents. TTT  

Slovíčko gift/'gɪft/ lze takto také použít, i když je to běžné spíše v americké angličtině. Jinak je toto podstatné jméno spíše formálnější a používáme ho spíše pro dárky, které může dát např. firma či obchod svým zákazníkům, zaměstnavatel zaměstnancům apod. Méně osobním dárkem se stává i takový, který je poslán, nikoliv předán osobně. I tam se potom používá spíše slovíčko gift.

The first 100 customers will get a free gift. TTT
I would like to send it as a gift to a friend of mine. TTT
If you wish to return a gift that you've received, please keep in mind that we can only refund the original purchaser. TTT
The gift shop is open from 9 to 5. TTT 

Fyzická vs. abstraktní věc

Slovíčka presentgift mohou označovat nějakou fyzickou, hmatatelnou věc, např. knihu, květinu, bonboniéru, šperk, hodinky, auto apod.

Richard bought a car as a present for his son. TTT (or gift)
When you get a present, do you open it right away? TTT (or gift)

Jedná-li se ale o něco nehmatatelného, abstraktního apod., používáme pouze gift. Sem patří např. peníze, dárkové kupony apod.

I got a check for a hundred dollars as a gift. TTT
My husband bought me a gift voucher for the White Horses Spa for Christmas. TTT
My mother gave me the gift of life. TTT  

Závěrem

Jak vidíte, slovíčka gift/'gɪft/ a present/'prez­nt/ mají význam podobný, ale nejsou vždy zcela zaměnitelná. Obecně se zdá, že slovo gift je univerzálnější, lze ho použít téměř pro jakýkoliv dar či dárek. Slovíčko present je omezenější a označuje dárky osobní, osobně předávané, obvykle hmatatelné (tedy předměty apod.)

Tip: Přečtěte si také článek PACK (UNPACK) vs. WRAP (UNWRAP) o balení a rozbalování (nejen) dárků.

Přepis bublinkové nápovědy: