Výslovnost TH jak ji (možná) neznáte

Vydáno dne 12.02.2017

Víte, že v angličtině existuje několik slov, kde se TH vyslovuje jako T? A pár z nich je určitě dobré znát.Výslovnost TH jinak

Anglická výslovnost je pro české studenty začátečníky občas oříšek. Zabrat dá například výslovnost th. Jsou zde totiž dvě možnosti a ani jednu v češtině nenajdete.

TH se vyslovuje zněle /ð/, například ve slovech

this/'ðɪs/, mother/'mʌðə/, clothing/'kləʊðɪŋ/, other/'ʌðə/, leather/'leðə/ atd.

TH se vyslovuje nezněle /θ/, například ve slovech

think/'θɪŋk/, theatre/'θɪətə/, bathrobe/'bɑ:θrəʊb­/, tooth/'tu:θ/, both/'bəʊθ/ atd.

Pozn.: Podrobný článek o tom, jak tyto zvuky vyslovit (i s názorným popisem postavení jazyka) najdete zde.

Pojďme se tedy podívat spíše na “výjimky”. Většinou jde o výslovnost jmen, názvů a značek, u kterých mají obecně občas problémy i rodilí mluvčí.

My se ostatně výslovnosti (a to nejen jmen) věnujeme pravidelně. Poslechnout si můžete výslovnost nejčastějších křestních jmen, názvů značek automobilů, nebo si otestovat znalosti britských značek v jednom z mnoha kvízů z oblasti reálií.

jména

U téměř všech jmen v angličtině se th vyslovuje jak je zmíněno výše, a výjimkou je jen těchto několik:

Thomas /'tɒməs/ Theresa /tə'rizə/ TTT
Thomson /'tɒmsən/ Esther /'estə/
Thompson /'tɒmpsən/ Anthony /'æntəni/ (br.) TTT

zeměpisné názvy

I zde je jen pár slov, kde se th vyslovuje jinak, nicméně výslovnost Temže (londýnská řeka) může být pro mnohé poměrně šok.

Thames /temz/ TTT Thun /tʊn/ TTT
Thailand /'taɪlænd/ TTT Lesotho /lə'su:tu:/ TTT
Thai /taɪ/ TTT  

Pozn.: Pravděpodobně by se našlo více názvů, kde se th vyslovuje jako t, ale toto jsou ty nejznámější z nich.

tymián

Samostatnou kategorii tvoří tymián, což je bylinka, která se dnes běžně používá a je dobré znát její správnou výslovnost. Tymián se vyslovuje naprosto stejně jako čas:

thyme /taɪm/ time /taɪm/

To je ostatně důvod, proč někteří kuchaři při vaření tvoří “slovní hříčky” typu:

It's time for some thyme. TTT

složená slova

Složená slova do tohoto článku patří spíše napůl. Výslovnost zde nikoho nepřekvapí, protože vlastně nevnímáme, že se vedle sebe ocitlo t a h. Bereme je jako složeniny, proto se zde většinou nechybuje.

Patří sem třeba adulthood (adult + hood), lightheaded (light + headed), porthole (port + hole), sweetheart (sweet + heart) a další.

Přepis bublinkové nápovědy: