Help for English

Výslovnost značek aut

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 09.11.2012

Víte, jak se v angličtině vyslovují názvy značek automobilů? Renault, Opel, Peugeot, Mercedes.....Výslovnost značek aut

O autech mnozí z nás mluvíme téměř každý den – Mercedes, Opel, Škoda, Renault… možná Vás ale už nejednou zaskočilo to, že vlastně nevíte, jak se jména značek automobilů správně vyslovují v angličtině. Pokud ano, dnešní přehled je právě pro Vás.

Podíváme se tedy abecedně na přehled známých automobilových značek a na jejich správnou výslovnost. Dokonce si u každé značky budete moci poslechnout výslovnost rodilého Američana.

Obecně je nutno poznamenat, že i rodilí mluvčí v tomto nemají často jasno, obzvláště u zahraničních aut, tedy nejčastěji aut evropského či asijského původu. Někdo preferuje výslovnost ‘poangličtělou’, někdo spíše tíhne k výslovnosti v zemi původu. Nicméně při tvorbě tohoto článku jsem se snažil vycházet z toho, jak je název auta vyslovován např. v oficiálních britských a amerických reklamách apod. Buďte ale rozhodně připraveni, že v praxi uslyšíte mnoho různých odchylek.

U výslovnosti si povšimněte také slovního přízvuku, který často není na první slabice, na rozdíl od češtiny.


Alfa Romeo

Br. /ælfə rə'meɪəʊ/
Am. /ælfə rə'meɪoʊ/

Všimněte si, že se ROMEO nečte jako jméno Romeo /rəʊmiəʊ/ ale je to spíše taková ‘poangličtělá’ italská výslovnost.


Aston Martin

Br. /ˌæstn 'mɑ:tn/
Am. /ˌæstn 'mɑ:rt̬n/


Audi

Br. /'aʊdi/
Am. /'aʊdi/

Písmena AU se v angličtině běžně čtou jako dlouhé o a mnoho rodilých mluvčích tedy AUDI čte jako /ɔ:di/. Správná výslovnost ale vychází z němčiny, tedy vyslovujeme s AU.


BMW

Br. /ˌbi: em 'dʌblju:/
Am. /ˌbi: em 'dʌblju:/

Pozor, v češtině čteme bé em vé, v angličtině nezapomeňte, na dvojité v, tedy DOUBLE U.


Bugatti

Br. /bʊ'gɑ:ti/
Am. /bʊ'gɑ:t̬i/

Pozor na správný přízvuk na druhé slabice.
Nejznámější Bugatti Veyron se vyslovuje klasicky /veɪrɒn/.


Cadillac

Br. /'kædəlæk/
Am. /'kædəlæk/


Citroën

Br. /'sɪtrəʊn/
Am. /'sɪtroʊn/

Tato značka se někdy vyslovuje na konci s jednou slabikou navíc, která vychází právě z té dvojtečky nad písmenem E /sɪt rəʊ ɪn/ nabo /sɪt rəʊ ən/. Oficiální anglická výslovnost ale má pouze dvojhlásku /əʊ/.


Dacia

Br. /'dɑ:tsiə/
Am. /'dɑ:tsiə/

Tato rumunská značka se anglicky čte se souhláskou c, původní výslovnost je ale se souhláskou č.


Daewoo

Br. /'deɪwu:/
Am. /'deɪwu:/


Dodge

Br. /'dɒdʒ/
Am. /'dɑ:dʒ/


Ferrari

Br. /fə'rɑ:ri/
Am. /fə'rɑ:ri/

Opět pozor na slovní přízvuk na druhé slabice.


Fiat

Br. /fi'ɑ:t/
Am. /fi'ɑ:t/


Ford

Br. /'fɔ:d/
Am. /'fɔ:rd/


Honda

Br. /'hɒndə/
Am. /'hɑ:ndə/


Hyundai

Br. /'hʌndeɪ/
Am. /'hʌndeɪ/

Zde se jistě najde hodně odchylek od uvedené výslovnosti. Oficiálně by se ale značka v anglicky mluvících zemích měla rýmovat se slovem SUNDAY.


Chevrolet

Br. /'ʃevrəleɪ/
Am. /ˌʃevrə'leɪ/

Pozor, na konci se čte /leɪ/ nikoliv /let/. Podobně se čte koncová slabika u slov beret, ballet, cabaret, douvet apod. Více v článku Francouzské -ET v angličtině. Autům této značky se také zjednodušeně přezdívá chevy /ʃevi/.


Chrysler

Br. /'kraɪslə/
Am. /'kraɪslər/


Isuzu

Br. /ɪ'su:zu:/
Am. /ɪ'su:zu:/


Jaguar

Br. /'dʒægjuə/
Am. /'dʒægjuər/


Kia

Br. /'ki:ə/
Am. /'ki:ə/


Lada

Br. /'lɑ:də/
Am. /'lɑ:də/


Lamborghini

Br. /læmbə'gi:ni/
Am. /læmbər'gi:ni/


Maserati

Br. /ˌmɑ:zə'rɑ:ti/
Am. /ˌmɑ:zə'rɑ:t̬i/


Mazda

Br. /'mɑ:zdə/
Am. /'mɑ:zdə/


Mercedes

Br. /mɜ:'seɪdi:z/
Am. /mɜ:r'seɪdi:z/


Mitsubishi

Br. /ˌmɪtsə'bi:ʃi/
Am. /ˌmɪtsə'bi:ʃi/


Nissan

Br. /'ni:sɑ:n/
Am. /'ni:sɑ:n/


Opel

Br. /'əʊpəl/
Am. /'oʊpəl/


Peugeot

Br. /'pʊʒəʊ/
Am. /pʊ'ʒoʊ/

Tato výslovnost samozřejmě pochází z francouzštiny.


Pontiac

Br. /'pɒntiæk/
Am. /'pɑ:nt̬iæk/


Porsche

Br. /'pɔ:ʃə/
Am. /'pɔ:rʃə/

Takto zní oficiální název, možná ale ještě častější je hovorová výslovnost /pɔ:rʃ/ .


Renault

Br. /'renəʊ/
Am. /rə'noʊ/

Další ‘pofrancouzsku’ vyslovovaná značka.


Rolls Royce

Br. /ˌrɒlz'rɒɪs/
Am. /ˌrɒlz'rɒɪs/


Saab

Br. /'sɑ:b/
Am. /'sɑ:b/ 


Seat

Br. /'seɪæt/
Am. /'seɪæt/ 

Pozor, nevyslovujeme jako podst. jméno ‘seat’.


Skoda

Br. /'skəʊdə/
Am. /'skoʊdə/ 


Subaru

Br. /'su:bəru:/
Am. /'su:bəru:/ 


Suzuki

Br. /sʊ'zu:ki/
Am. /sʊ'zu:ki/ 


Toyota

Br. /tə'jəʊtə/
Am. /tə'joʊt̬ə/ 


Trabant

Br. /trə'bɑ:nt/
Am. /trə'bɑ:nt/ 


Volkswagen

Br. /'vɒlkswɑ:gən/
Am. /'vɒlkswɑ:gən/ 

U této značky je také možná ‘německá’ výslovnost se souhláskou /f/ na začátku


Volvo

Br. /'vɒlvəʊ/
Am. /'vɒlvoʊ/ 


Závěrem

Ukázali jsme si výslovnost některých známých automobilových značek. Pokud si ale budete o autech s někým povídat, samozřejmě to nebude stačit, protože každá značka nabízí různé modely a i jejich výslovnost tedy může být důležitá. Jak vyslovit např. Citroën Xsara nebo Seat Toledo apod.? Pokud se nejedná o názvy ryze anglické jako např. Dacia Duster, Ford Mustang nebo Skoda Superb (jejichž výslovnost naleznete v každém dobrém slovníku), doporučuji si jejich výslovnost vyhledat na serveru www.forvo.com. Tam si můžete poslechnout, jak tato slova vyslovují rodilí mluvčí. Bohužel to ale není záruka, že takto zní oficiální výslovnost.
Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

English Pronunciation in Use (Elementary)

Recenze učebnice anglické výslovnosti.
PRE-INTERMEDIATE

Výslovnost: měkké /i/ a tvrdé /ɪ/

Angličtina má dva odlišné způsoby vyslovování samohlásky ‘i’, jeden je tvrdší a jeden měkčí. Kdy se používá který?

ALL LEVELS

FORVO - Jak se co vyslovuje

Webové stránky, kde najdete nahrávky výslovnosti všeho možného angličtině a dalších jazycích. Jak se správně anglicky vyslovuje Avril Lavigne, Mount Kosciuszko či Archimedes?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Výslovnost značek aut 16 11878 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 10 lety