Have you ever... (cvičení)

Vydáno dne 14.08.2017

Doplňte 10 otázek “have you ever” správným slovesem. Procvičíte si tak nejen tvary sloves v předpřítomném čase, ale i kolokace.Do následucjích 10 vět doplňte správné sloveso ve správném tvaru. Jedná se o předpřítomný čas, takže se bude jednat o tzv. minulé příčestí (třetí tvar nepravidelných sloves či koncovka -ed u pravidelných). Nezapomeňte, že se často jedná o kolokace, tedy ustálené kombinace slov.

Po dokončení klikněte na tlačítko “vyhodnotit” a prohlédněte si správné odpovědi.

  1. Have you ever ________________________ into trouble at school?

  2. Have you ever ________________________ down the stairs and hurt yourself?

  3. Have you ever ________________________ a wallet with a lot of money in it?

  4. Have you ever ________________________ 911?

  5. Have you ever ________________________ part in a sports competition?

  6. Have you ever ________________________ a decision that you regretted afterwards?

  7. Have you ever ________________________ a gun at a target?

  8. Have you ever ________________________ bad advice to anyone?

  9. Have you ever ________________________ a lie to make someone happy?

  10. Have you ever ________________________ for directions when you were lost?

Správné odpovědi: 1) gotten / got ; 2) fallen / run ; 3) found / lost ; 4) called / phoned ; 5) taken ; 6) made / taken ; 7) shot / fired ; 8) given ; 9) told / invented ; 10) asked / looked

Pro více materiálů týkajících se předpřítomného času si otevřete sekci Předpřítomný čas

V diskusním fóru na Vás čeká hra “HAVE YOU EVER”, kde si s ostatními uživateli můžete tento typ otázek a odpovědi na ně procvičit.

The HAVE YOU EVER game (pro registrované uživatele)

Přepis bublinkové nápovědy: