LIQUOR vs. LIQUEUR

Vydáno dne 25.10.2017

Podobná slůvka, jiná výslovnost, jiný význam. Znáte je obě? Dočtete se i o dalších slovíčkách kolem alkoholu.LIQUOR vs. LIQUEUR

Dnešní dvojice slov patří jistě do kategorie “záludných”. Plete se pravopis, výslovnost i význam. Přehledně vše vidíte zde:

Nepočitatelné podstatné jméno liquor/'lɪkə/ znamená destilát, lihovina, tvrdý alkohol a používá se především v americké angličtině.

Do they sell any liquor in this store? TTT *1
Paul went to the liquor store and bought a bottle of rum. TTT *2
Don't listen to him. It's just the liquor talking. TTT *3  

britské angličtině se pro tvrdý alkohol používá (většinou v množném čísle) slůvko spirits/'spɪrɪts/.

Don't worry. We have ordered brandy and other spirits. TTT *4
Are spirits more dangerous than drinking, say, wine? TTT *5
You can buy wine or beer there, but no spirits I'm afraid. TTT *6  

Dále pak máme slůvko alcohol/'ælkəˌhɒ­l/, které se používá pro alkohol obecně.

We need to buy more alcohol. Your mother's coming for dinner. TTT *7
He doesn't drink alcohol anymore. TTT *8
Maybe the effects of the alcohol will wear off by morning. TTT *9  

Běžně se pak používá slovo drink/'drɪŋk/, tedy drink, panák.

He was standing there with a drink in his hand, staring at me. TTT *10
What did you say? Oh my god, I need a drink. TTT *11
Let's have a drink and celebrate this wonderful news. TTT *12  

Pozn.: Pokud chcete přeložit panák, štamprle, frťan s důrazem na velikost skleničky, použijete shot/'ʃɒt/.

Hovorově můžete také narazit na slovo booze/'bu:z/, což je chlast.

The party is tomorrow. We need to get some booze. TTT *13
He drank half the booze and fell asleep. TTT *14
There was lots of laughter, lots of singing and lots of booze. TTT *15  

Slovíčko liqueur/lɪ'kjʊə/ označuje likér, tedy sladké pití (většinou s nižším obsahem alkoholu).

I don't think drinking liqueur is only for ladies. Some men do it too. TTT *16
Some liqueurs are surprisingly high in alcohol. TTT *17
The cake is amazing. What's in the filling? – A dash of blackberry liqueur. TTT *18  

V americké angličtině však někdy pro likér používají slovíčko cordial/'kɔ:dɪəl, které ovšem v Británii označuje sirup (šťávu k ředění s vodou). Více v článku Jak přeložit: nealko, limonáda, soda….

off-licence

Mluvíme-li o alkoholu, je třeba zmínit i termín off-licence/'ɒf laɪsn­s/, který se používá v Británii, Irsku, Austrálii a Novém Zélandu pro obecné označení obchodu, kde se prodává alkohol. V těchto zemích je totiž potřeba licence.

Někoho možná překvapí předložka off (mimo). Jde totiž o licenci, která umožňuje prodejci prodávat alkohol pro konzumaci mimo prostory obchodu. Pokud prodejce takovou licenci nevlastní, nesmí prodávat alkohol.

They sell alcohol for consumption off the premises.
Prodávají alkohol pro spotřebu mimo prostory (obchodu).

Pozn.: V americké angličtině používají liquor store/'lɪkə stɔ­:/.

Vedle toho pak v Británii existují různé licence z kategorii on-licence. Takovou licenci musí mít jakákoli hospoda či restaurace, které je povoleno prodávat alkohol ke spotřebě přímo na místě.

liquorice

Na závěr něco, co k alkoholu nepatří. Slůvko liquorice/'lɪkrɪʃ/ znamená lékořice. Americký pravopis je licorice.

Překlad:
 1. Prodávají v tomhle obchodě nějaký tvrdý alkohol?
 2. Paul šel do toho obchodu s alkoholem a koupil lahev rumu.
 3. Neposlouchej ho. Mluví z něj jen alkohol.
 4. Neboj, objednali jsme brandy a další tvrdý alkohol.
 5. Je tvrdý alkohol nebezpečnější, než pití, řekněme, vína?
 6. Můžeš tam koupit víno nebo pivo, ale obávám se, že žádný tvrdý alkohol.
 7. Musíme koupit více alkoholu. Na večeři přijde tvoje matka.
 8. Už nepije alkohol.
 9. Možná účinky alkoholu do rána vyprchají.
 10. Stál tam s drinkem v ruce a zíral na mě.
 11. Co jsi říkal? Proboha, potřebuju panáka.
 12. Pojďme si dát panáka a oslavit tuto skvělou zprávu.
 13. Večírek je zítra. Musíme sehnat nějakej chlast.
 14. Vypil polovinu toho chlastu a usnul.
 15. Bylo tam hodně smíchu, hodně zpěvu a hodně chlastu.
 16. Myslím si, že pití likéru není jen pro dámy. Někteří muži to taky dělají.
 17. Některé likéry mají překvapivě vysoký obsah alkoholu.
 18. Ten dort je úžasný. Co je v té náplni? – Krapet ostružinového likéru.
Přepis bublinkové nápovědy: