Jak přeložit: plíseň

Vydáno dne 18.04.2019

Překlad českého slova “plíseň” je rozhodně složitější, než by se mohlo zdát. A jelikož plísně patří do říše hub, zmíníme si i houby a kvasinky.Jak přeložit: plíseň

Ačkoli plíseň není většinou nic příjemného, určitě se může hodit znát různé anglické překlady. Cílem samozřejmě není věnovat se plísním v odborné rovině, proto se zaměříme na slova, která v angličtině můžete běžně slyšet a použít.

fungus

Jako první zmíníme slovo fungus/'fʌŋgəs, které může označovat jakoukoli plíseň nebo jakoukoli houbu. Jde totiž o říši hub (označovanou v odborné češtině také říše fungi).

V běžné angličtině je toto slovo ale hlavně používáno právě ve významu plíseň.

Jelikož jde o slovo latinského původu, má nepravidelné množné číslo fungi/'fʌŋgaɪ/ nebo /'fʌŋdʒaɪ/ nebo /'fʌŋgi:/. Narazit můžete i na množné číslo funguses /'fʌŋgəsɪz/.

Grapes that are attacked by this fungus turn brown. TTT *1
He had fungus between his toes. It was disgusting. TTT *2
Some fungi can be poisonous. TTT *3  

Odvozené přídavné jméno je fungal/'fʌŋgl/.

Many people suffer from various fungal skin infections. TTT *4  

Přípravek k hubení plísní je fungicide/'fʌŋgɪsaɪ­d/, který lze vyslovit tako jako /'fʌndʒəsaɪd/.

mildew

Slovo mildew/'mɪldju:­/ je už trochu specifičtější. Označuje plíseň, která je většinou bílá nebo šedá, a daří se jí ve vlhkém a teplém prostředí. Nejčastěji se bavíme o plísni na zdech a jiných površích, nebo na rostlinách.

She noticed a few patches of mildew on the bathroom ceiling. TTT *5
The room smelled of mildew, which made him slightly uneasy. TTT *6
The plant should be treated with a fungicide against mildew. TTT *7  

Zahrádkáři často bojují s plísní “padlí”, která se překládá powdery mildew, nebo s plísní downy mildew, která způsobuje parazitické onemocnění zeleniny či révy.

Pozn.: Ve spojení s rostlinami se můžete setkat i se slovem blight/'blaɪt/, které označuje různé druhy plísní a hniloby na rostlinách.

mould

Slovíčko mould/'məʊld/ označuje plíseň zelené, šedé nebo černé barvy, kterou najdete hlavně na potravinách, ale také třeba na zdech. Americký pravopis je mold.

Susan discovered some mould on the cheese and refused to eat it. TTT *8
The room was damp and there was even mould in one corner. TTT *9
The biscuits were covered in green mould. TTT *10  

Odvozené přídavné jméno je mouldy/'məʊldi (plesnivý, pokrytý plísní), americký pravopis moldy.

He threw the mouldy potatoes in the bin. TTT *11
Oh yuck! The bread's gone mouldy. TTT *12  

Plísňové sýry

V Česku běžně koupíte v supermarketech plísňové sýry, tedy sýry “s ušlechtilou plísní na povrchu”. V anglických supermarketech tuto kategorii sýrů nemají, ačkoli tam podobné sýry pochopitelně také prodávají.

Neoznačují je však spojením “plísňové sýry”, ale rovnou používají název konkrétního druhu sýra, např.:

 • s plísní na povrchu: Danish Blue, Brie, Camembert
 • s plísní uvnitř: Gorgonzola, Stilton, Roquefort

Ve spojení se sýry můžeme zmínit i slovo rind/'raɪnd/, což je kůra na povrchu tvrdého sýra. Těch je několik druhů, ale pokud jde o kůru z ušlechtilé plísně (tedy bílou, měkkou), odborně se jí říká bloomy rind. Běžně se však s tímto spojením nesetkáte.

Pozn.: Slovíčko mould (am. mold) také označuje formu (např. na pečení).

mushroom ?

Plíseň je vlastně houba a v angličtině asi znáte slovo mushroom/'mʌʃru:m. To však označuje pouze houby s nožkou a hlavičkou, které znáte z lesa.

Mohou být jedovaté (poisonous) nebo jedlé (edible). Sbírání hub v lese ale není v anglicky mluvících zemích téměř známé, proto mají k druhům hub poněkud jiný vztah než my.

Při vaření používají nejčastěji kupované žampiony, kterým říkají jednoduše mushroom. Pokud jde o mladé malé žampiony, používají button mushroom, pro velký žampion (odrůda určena hlavně k plnění) používají spojení portobello mushroom. Žampion s hnědou hlavičkou znají jako chestnut mushroom. Pro žampion se také používají výrazy common mushroom, cultivated mushroom, table mushroom nebo taky champignon /ʃæm'pɪnjən/ (z francouzštiny).

Další známější houby jsou například:

Slyšet můžete i slůvko toadstool /'təʊdstu:l/ (doslova “stolička pro ropuchu”), které se obecně používá pro nejedlé či jedovaté houby, hlavně pro muchomůrku (muchomůrek je ale hodně druhů a překladů ještě více).

Pozn.: Pokud jde o botanické názvy, doporučujeme náš článek Jak na překlad živočichů a rostlin.

yeast

Jako poslední si uvedeme slovo yeast/'ji:st/, které označuje kvasinky, kvasnice, nebo droždí, a patří také do skupiny fungus. Jde totiž o jednobuněčné houbové mikroorganizmy.

Setkat se ale můžete i se spojením yeast infection (kvasinkové onemocnění kůže), které souvisí s mykózou – mycosis/maɪ'kəʊs­ɪs/.

Překlad:
 1. Hrozny, které jsou napadeny touto plísní, zhnědnou.
 2. Měl mezi prsty na nohou plíseň. Bylo to nechutné.
 3. Některé plísně mohou být jedovaté.
 4. Mnoho lidí trpí na různé plísňové kožní infekce.
 5. Všimla si na stropě koupelny plesnivých fleků.
 6. Místnost páchla po plísni, což ho mírně zneklidnilo.
 7. Rostlina by se měla ošetřit fungicidem proti plísni.
 8. Susan našla na sýru plíseň a odmítla ho jíst.
 9. Místnost byla vlhká a v jednom rohu byla dokonce plíseň.
 10. Na sušenkách byla zelená plíseň.
 11. Hodil ty plesnivé brambory do koše.
 12. Ach fuj! Ten chleba zplesnivěl.
Přepis bublinkové nápovědy: