Jak přeložit: plíseň

Vydáno dne 18.04.2019

Překlad českého slova “plíseň” je rozhodně složitější, než by se mohlo zdát. A jelikož plísně patří do říše hub, zmíníme si i houby a kvasinky.Jak přeložit: plíseň

Ačkoli plíseň není většinou nic příjemného, určitě se může hodit znát různé anglické překlady. Cílem samozřejmě není věnovat se plísním v odborné rovině, proto se zaměříme na slova, která v angličtině můžete běžně slyšet a použít.

fungus

Jako první zmíníme slovo fungus/'fʌŋgəs, které může označovat jakoukoli plíseň nebo jakoukoli houbu. Jde totiž o říši hub (označovanou v češtině také říše fungi).

V běžné angličtině je toto slovo ale hlavně používáno právě ve významu plíseň.

Jelikož jde o slovo latinského původu, má nepravidelné množné číslo fungi/'fʌŋgaɪ/ nebo /'fʌŋdʒaɪ/ nebo /'fʌŋgi:/. Narazit můžete i na množné číslo funguses /'fʌŋgəsɪz/.

Grapes that are attacked by this fungus turn brown. TTT
He had fungus between his toes. It was disgusting. TTT
Some fungi can be poisonous. TTT 

Odvozené přídavné jméno je fungal /'fʌŋgəl/.

Many people suffer from various fungal skin infections. TTT 

Přípravek k hubení plísní je fungicide /'fʌndʒəsaɪd/ nebo /'fʌŋgəsaɪd/.

mildew

Slovo mildew/'mɪldju:­/ je už trochu specifičtější. Označuje plíseň, která je většinou bílá nebo šedá, a daří se jí ve vlhkém a teplém prostředí. Nejčastěji se bavíme o plísni na zdech a jiných površích, nebo na rostlinách.

She noticed a few patches of mildew on the bathroom ceiling. TTT
The room smelled of mildew, which made him slightly uneasy. TTT
The plant should be treated with a fungicide against mildew. TTT 

Zahrádkáři často bojují s plísní “padlí”, která se překládá powdery mildew, nebo s plísní downy mildew, která způsobuje parazitické onemocnění zeleniny či révy.

mould

Slovíčko mould/'məʊld/ označuje plíseň zelené, šedé nebo černé barvy, kterou najdete hlavně na potravinách, ale také třeba na zdech. Americký pravopis je mold.

Susan discovered some mould on the cheese and refused to eat it. TTT
The room was damp and there was even mould in one corner. TTT
The biscuits were covered in green mould. TTT 

Odvozené přídavné jméno je mouldy/'məʊldi (plesnivý, pokrytý plísní), americký pravopis moldy.

He threw the mouldy potatoes in the bin. TTT
Oh yuck! The bread's gone mouldy. TTT 

Plísňové sýry

V Česku běžně koupíte v supermarketech plísňové sýry, tedy sýry “s ušlechtilou plísní na povrchu”. V anglických supermarketech tuto kategorii sýrů nemají, ačkoli tam podobné sýry pochopitelně také prodávají.

Neoznačují je však spojením “plísňové sýry”, ale rovnou používají název konkrétního druhu sýra, např.:

  • s plísní na povrchu: Danish Blue, Brie, Camembert
  • s plísní uvnitř: Gorgonzola, Stilton, Roquefort

Pozn.: Slovíčko mould (am. mold) také označuje formu (např. na pečení).

mushroom ?

Plíseň je vlastně houba a v angličtině asi znáte slovo mushroom/'mʌʃru:m. To však označuje pouze houby s nožkou a hlavičkou, které znáte z lesa.

Mohou být jedovaté (poisonous) nebo jedlé (edible). Sbírání hub v lese ale není v anglicky mluvících zemích téměř známé, proto mají k druhům hub poněkud jiný vztah než my.

Při vaření používají nejčastěji kupované žampiony, kterým říkají jednoduše mushroom. Pokud jde o mladé malé žampiony, používají button mushroom, pro velký žampion (odrůda určena hlavně k plnění) používají spojení portobello mushroom. Žampion s hnědou hlavičkou znají jako chestnut mushroom. Pro žampion se také používají výrazy common mushroom, cultivated mushroom, table mushroom nebo taky champignon /ʃæm'pɪnjən/ (z francouzštiny).

Další známější houby jsou například:

Slyšet můžete i slůvko toadstool /'təʊdstu:l/ (doslova “stolička pro ropuchu”), které se obecně používá pro nejedlé či jedovaté houby, hlavně pro muchomůrku (muchomůrek je ale hodně druhů a překladů ještě více).

Pozn.: Pokud jde o botanické názvy, doporučujeme náš článek Jak na překlad živočichů a rostlin.

yeast

Jako poslední si uvedeme slovo yeast/'ji:st/, které označuje kvasinky, kvasnice, nebo droždí, a patří také do skupiny fungus. Jde totiž o jednobuněčné houbové mikroorganizmy.

Přepis bublinkové nápovědy: