Help for English

Jak na překlad živočichů a rostlin

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 05.02.2019

Jak si spolehlivě poradit s překladem názvů druhů živočichů a rostlin? Máme pro vás jednoduchý tip.Jak na překlad živočichů a rostlin

Asi všichni víme, že pokud potřebujeme něco přeložit z jednoho jazyka do druhého, nejjednodušší je vždy použít překladový slovník. Jsou ale situace, kdy nám pouhé otevření slovníku nemusí stačit. Jedním z takových případů může být překlad názvů živočichů a rostlin.

Proč je překlad názvů zvířat a rostlin problematický?

Hlavním důvodem je, že běžní lidé nepoužívají v každodenní mluvě odborné názvy ale lidová pojmenování. Je potom možné, že v jednom jazyce např. lidé nerozlišují mezi dvěma odlišnými druhy a v druhém ano. Lidové názvy se mohou navíc v různých částech světa zásadně lišit. Rozdíly nejsou jen mezi britskou a americkou angličtinou, ale názvy se mohou lišit region od regionu apod.

Lidová pojmenování často bývají zavádějící či zcela nesprávná. Upřímně, kolik Čechů hmyzu zvanému ‘tiplice’ říká prostě ‘komár’? Takových příkladů bychom v různých jazycích nalezli bezpočet.

Dalším důvodem je, že ne všechny slovníky, které studenti používají, jsou skutečně přesné. Některé mohou míchat druhy dohromady, jiné (obzvláště ty internetové) mohou obsahovat naprosté nesmysly (jako např. to, že strakapoud se anglicky řekne phoenix/'fi:nɪks­/, jak tvrdil Google translator).

Ukážeme si jednoduchý způsob, jak spolehlivě tyto názvy překládat pouze za pomoci Google a Wikipedie a to přes latinu. Latinské názvy druhů jsou mezinárodní, jednoznačné a nepodléhají žádným regionálním či lidovým mutacím. Ale nebojte se, nebudete se muset učit žádná latinská slovíčka.

Budeme potřebovat českou i anglickou jazykovou mutaci wikipedie:

  • en.wikipedia.org – anglická
  • cs.wikipedia.org – česká

Strakapoud

Začít můžeme již zmíněným strakapoudem. Nejprve si strakapouda najdeme na české Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Strakapoud

Jak zde vidíte, nebude to tak jednoduché, protože různých druhů strakapouda je hodně. Dokonce se dělí do dvou odlišných čeledí. Pravděpodobně budeme hledat českého strakapouda. Vybereme si tedy např. strakapouda velkého. Zde je klíčové všimnout si latinského názvu druhu: Dendrocopos major

Tato informace nyní bude zásadní, protože si s její pomocí tento druh najdeme na anglicky psané Wikipedii. Můžete do hledání na Google prostě napsat ‘Dendrocopos major wikipedia’.

Nyní stačí jen málo. Otevřeme si nalezenou stránku https://en.wikipedia.org/…d_woodpecker, kde se dočteme, že tento druh se anglicky řekne great spotted woodpecker.

Počkat, ale neučili jsme se ve škole, že woodpecker/'wʊdpekə­/ je datel?

Stejným postupem si můžeme najít na české Wikipedii datla, tedy zřejmě datla černého, latinsky Dryocopus martius. Toho si potom vyhledáme na anglické Wikipedii, kde zjistíme, že anglický název je black woodpecker.

Dozvěděli jsme se tedy, že pro oba druhy je v angličtině slovíčko woodpecker. Pokud bychom mezi nimi potřebovali rozlišovat, mluvili bychom o spotted woodpecker nebo o black woodpecker.

Havran

Zajímavé může být i pátrání po ptákovi z básně Edgara Allana Poea anglicky nazvané The Raven, do češtiny tradičně překládané jako ‘Havran’. Je tento překlad přesný? Pojďme se přesvědčit. Poe nebyl v pojmenování uvedeného druhu zcela přesný, takže si najdeme např. the common raven, latinsky Corvus corax. Latinský název si nyní vyhledáme na české Wikipedii a zjistíme, že se jedná o krkavce velkého. Přesnější název básně by tedy byl spíše Krkavec (a tak ji také moderní překladatelé již překládají).

Pokud by vás toto téma zajímalo více, můžete si podobným způsobem nyní dohledat rozdíly mezi crow, raven a rook.

Sob

Říši ptáků opustíme a podíváme se na savce. Určitě znáte slovíčko reindeer/'reɪndɪə – sob, které se běžně studenti učí v období před Vánoci. Potom se ale např. při sledování animovaného filmu The Polar Express setkáte s názvem caribou/'kærɪbu:/. Jak to tedy je?

Na Wikipedii zjistíme, že se jedná o stejný druh, Rangifer tarandus, kterému se v Evropě říká reindeer, v Americe caribou.

Na severu ještě zůstaneme a najdeme si losa. Zjistíme, že los má latinský název Alces alces. Anglická Wikipedie nám prozradí, že tomuto druhu se v americké a kanadské angličtině říká moose/'mu:s/ a v britské elk/'elk/. Dále zde zjistíme, že i když je elk britský výraz, v Americe se používá pro úplně jiný druh, pro Cervus canadensis. Tento latinský název si vyhledáme na české wikipedii, a dozvíme se, že se jedná o druh jelena wapiti.

Kopretina

Podobné hledání funguje i u rostlin. Jako příklad si uvedeme kopretinu a sedmikrásku. V mnoha slovnících najdete stejný překlad – daisy/'deɪzi/. Opravdu se ale anglicky řekne kopretina i sedmikráska stejně?

Nalezneme si nejprve latinské názvy:

  • kopretina bílá – Leucanthemum vulgare
  • sedmikráska chudobka – Bellis perennis

Potom naše cesta povede na Wikipedii anglickou.

U obou rostlin nalezneme anglický název daisy. U kopretiny ale zjistíme, že její lidové názvy jsou ox-eye daisy či dog daisy (a několik dalších), u sedmikrásky to jsou potom common daisy, lawn daisy nebo English daisy.

Poison ivy

Žijeme v odlišných světech. Druhy, které jsou běžné u nás, nemusí být v anglicky mluvícím světě (obzvláště v tom za oceánem) vůbec známé a naopak. Možná jste se při sledování filmů a seriálů setkali s výrazem poison ivy a hledali jste si ve slovníku, co by to mohlo být. Že by nějaký druh břečťanu (ivy = břečťan)? To ne. Přes latinský název Toxicodendron radicans se dopátráte českého jedovatec kořenující. To nám ale asi moc neřekne, protože ten u nás neroste. Bude tedy lepší na anglické Wikipedii zůstat a přečíst si o této rostlině více tam.

Závěrem

Ukázali jsme si, že i když to s překladem názvů živočišných a rostlinných druhů není úplně jednoduché, snadno si poradíme pouhým vyhledáváním na Wikipedii za pomoci latinských názvů.

Zajímavým zjištěním může být, že v jednom jazyce často máme dva různé názvy pro dva druhy (např. datel a strakapoud, kopretina a sedmikráska) a v druhém jazyce si vystačíme s názvem jedním (woodpecker, daisy).

V běžné řeči se v angličtině podobně jako v češtině používají spíše jednoslovné názvy. Pokud tedy v lese zahlédneme datla či strakapouda, jednoduše řekneme We saw a woodpecker bez ohledu na druh. Až pokud bychom chtěli někomu specifikovat, co to přesně bylo za tvora, použili bychom spotted woodpecker nebo black woodpecker.

Co se Wikipedie týče, vědci a odborníci samozřejmě nečerpají informace tam, ale v atlasech rostlin a zvířat. Pro nás studenty angličtiny je ale Wikipedie plně dostačující.

Máte k dispozici kvalitní slovník a domníváte se, že to stačí? Přesto doporučujeme používat i tento postup. Tak se ujistíte, že se jedná skutečně o ten požadovaný druh. Na Wikipedii naleznete fotografie, popis, vysvětlení a spoustu dalších informací. Ve slovníku vás bude čekat pouze překlad. Pokud např. sami nesprávně používáte nějaké pojmenování druhu, překlad bude vlastně zcela bezpředmětný.

Zkusíte si nyní najít, jak je to např. s tiplicí a komárem z úvodu?Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Jak na to: READING

Jak si můžu nejlépe procvičovat čtení v angličtině? Jak se dostat na úroveň, kdy budu moci číst anglické originály?
ALL LEVELS

Trénink překladu v English Me

Jak funguje ‘trénink překladu’ ve výukové aplikaci English Me?

INTERMEDIATE

Vazba "AS ... AS"

Tato vazba má velice široké použití. Dnes vám všechny možnosti představíme.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář