Czenglish Alert 31: Mít vysokou školu

Vydáno dne 16.03.2018

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Jak správně říct, že máme (vystudovanou) střední školu, vysokou školu apod.?V češtině používáme výrazy ‘mít střední školu’, ‘mít vysokou školu’ apod. ve významu mít vystudovanou střední/vysokou školu. V angličtině to ale takto říci nelze:

He doesn't even have high school.
You don't need to have college.

V angličtině se v takových případech zaměříme na to, co člověk studiem získal. Na vysokých školách získáváme jako kvalifikaci akademický titul, v angličtině degree/dɪ'gri:/.

You have higher chances of getting a job if you have a degree. TTT
I don't have a degree and I don't have any experience. My CV looks very attractive. TTT 

Na střední škole to bude např. nějaký diplom či certifikát:

They won't hire you if you don't have a high school diploma. TTT
It's not the kind of job you need GCSE's for. TTT 

V českém prostředí máme jako kvalifikaci ze střední školy Maturitu, ale s tím byste asi v komunikaci s anglicky mluvícími moc nepochodili. Určitě se ale domluvíte, pokud použijete high school diploma, secondary school certificate apod.

Druhou možností, jak můžeme vyjádřit české ‘mít školu’, je zaměřit se na chození do školy či dokončení školy:

He owns his own business and he never even went to college. TTT
He didn't finish high school and ended up washing cars. TTT
According to the Secretary of Education, if you don't graduate from high school, you're condemned to poverty. TTT 

Nedopusťte se ale další typické české chyby – nejde říci ‘studovat školu’ → study a school. Více v článku Czenglish Alert 1: Studovat školu.

Závěrem

Způsobů, jak lze vyjádřit ‘mít střední školu’ či ‘mít vysokou školu’, je několik. Důležité je, že nelze použít po vzoru češtiny have high school či have college. Můžeme říci, že máme nějaké vzdělání, kvalifikaci či titul, a nebo že jsme do daného typu školy chodili a absolvovali ho.

Ve spojení se školou a studiem se dělá ještě mnoho dalších chyb. Více se o nich dočtete v článku Škola, kámen úrazu.

Přepis bublinkové nápovědy: